Lars logotype

Bländandefrån ett seende till ett annat


Fotografi från 2006: Lars med bokomslag till boken Bländande framför sig.


En kärleksförklaring till livet
av Lars Billgren

Boken kom ut 1992. Att det över huvudtaget blev en bok med ISBN-nummer och allt, är till stor del två välkända trelleborgares förtjänst. Dels är det Jan-Olof Löfberg, dels Kjell Andersson. Tyvärr har bägge numera lämnat jordelivet.Bokhandlar'n

Jan-Olof Löfberg är känd som bokhandlaren i Trelleborg. Han drev under många år Söderslätts bok & papper. Han hade emellertid massor med fingrar med i hela det kulturella livet i Trelleborg. En av alla hans bisysslor var förlaget Förlagshuset Swedala. Där hjälpte han lokala förmågor att publicera skrifter med anknytning till Trelleborg. Det är tack vare Förlagshuset Swedala och alla de kontakter som knutits till och via det som det gick att trycka boken till en acceptabel kostnad.Rektorn

Kjell Andersson var en skolans man. Jag stötte på honom redan under lågstadiet på 60-talet. Då var han "min" tecknings-, gymnastik- och slöjdlärare. Han var också engagerad i skolpolisverksamheten och fungerade som lagledare för dåvarande rektorsområdes fotbollslag för 12-åringar. 1968 var jag 12 och ingick i det lag som för första gången vann titeln åt Trelleborg. Kjell Andersson var mäkta stolt! Han gick senare vidare i sin yrkesroll och blev rektor.Mänsklig värme

Både Jan-Olof Löfgren och Kjell Andersson genomsyrades av empati och vänlighet i ordens mest positiva bemärkelse. Tillsammans var de också med i bland andra Lions och Rotary, i stan. Deras nätverk var vitt och brett och detta kom mig till del.Stöd från många

Jag skrev boken Bländande som terapi och för att själv kunna reflektera över skeendet. Någon stans i bakhuvudet fanns antagligen någon sorts publiceringstanke och därför var jag tvungen att fundera över vad jag skrev. På uppmaning från några närstående, lät jag en del av de personer som förekommer i texten läsa den. Min ögonläkare som höll på att svimma när hon fick den stora bunten papper trodde inte hon skulle få tid. När hon lite nyfiket började bläddra blev hon fascinerad och hade svårt att släppa berättelsen ifrån sig. En annan sa att det var först när ett avsnitt om min ledarhund tonade fram som han började andas. Då är man en bra bit inne i boken! När lundafysikern Bodil Jönsson, känd från tv-s ”Fråga Lund” och erkänd folkbildare, läste mitt manus ville hon genast använda det i undervisningen på det då nystartade Centrum för rehabiliteringsteknik på Lunds Tekniska Högskola - Certec LTH. Men trots alla ryggdunkar och förhoppningar om att en bok skulle tas fram, var förlagen väldigt försiktiga. De ville ha sponsorer och försäkringar om att boken skulle sälja. De ville ha både livrem och hängslen med andra ord.


Jan-Olof Löfberg var övertygad om att boken skulle sälja och brydde sig varken om livremmen eller hängslerna. Kjell Andersson öppnade dörrar till många informations- och försäljningsmöten. Bibliotekstjänst kontaktades och köpte ett antal böcker. Tal- och punktskriftsbiblioteket läste in boken som ljudbok och framställde den som punktskriftsbok. Boken har använts vid speciallärarutbildningen i Stockholm och har nyttjats flitigt som kurslitteratur på Certec LTh:s rehabkurser i Lund. Även Synskadades Riksförbund, SRF, har tagit boken till sig och har tagit fram ett diskussionsunderlag som vägledning för olika studiecirklar inom organisationen.Boken på Internet

När det bara återstod några enstaka exemplar av den tryckta boken, ville Certec LTH diskutera en fortsättning. Resultatet blev att de köpte rättigheten till min text. Något enstaka exemplar finns måhända kvar hos Söderslätts Bok & Papper i Trelleborg, annars får man vända sig till biblioteken och låna ett exemplar på det medium som passar bäst. Ett alternativt sätt att läsa boken Bländande – från ett seende till ett annat, är att gå in på Internet. På sidan: www.certec.lth.se, finns länken publikationer. Här finns en massa nyttig läsning i olika former från Certecs många olika projekt. Under länken böcker trängs boken Bländande med andra storheter.


Följ direktlänken till Boken


Trevlig läsning!Copyright LB kontakt