Lars logotype


Caddy - kompisen

1:a upplagan

Dåvarande Hundskolan i Sollefteå AB:s förlag och jag ingick ett avtal 1997. Det innebar att förlaget gav ut boken, men texten tillhör mig som författare. Regelverket hanterar också skeendet vid olika intressekonflikter, bland annat om förlaget går i konkurs.

Omslagsbild av den tryckta boken från 1997.

År 2002 gick förlaget i konkurs. Hundskolan uppstod i en ny skepnad och köpte en del av det gamla företaget av en konkursförvaltare. I köpet ingick bland annat resterande upplaga av boken Caddy – kompisen!. Trots ivriga och upprepade försök har jag aldrig fått reda på hur många exemplar av boken som såldes. Själklart har tystnaden varit frustrerande för mig, eftersom min ersättning byggde på antalet sålda böcker. Förutom en symbolisk engångssumma, som alltid utgår vid den här typen av avtal, har inte boken om Caddy gett mig något ekonomiskt utfall. Resterna av Hundskolan har hamnat inom Synskadades Riksförbunds organinisation, och man har lugnt kunnat dela ut återstoden av upplagan. Däremot har inget nytryck kunnat ske utan min medverkan.


Fakta om den utgivna Boken

  • Caddy – kompisen! Gavs ut på dåvarande Hundskolan i Sollefteå AB förlag.
  • Boken gavs ut både som vanlig bok och som kassettbok.
  • Boken trycktes på Sollefteå Tryckeri, i 1200 exemplar.
  • Boken framställdes i ett okänt antal kassettböcker vid Med Media och med Hans Sandkvist som inläsare.
  • Fotografierna i boken tillhör Lars Billgren, förutom framsidans porträttbild och gruppbilden i avsnittet om svensk ledarhundsverksamhet. De tillhör Hans Östervall respektive Jan-Olov Sjödin.
  • Bokens ISBN-nummer är 91-88626-08-3.
  • Copyright Lars Billgren 1997


Sidan 3 av 4


Välj att gå till:Copyright LB kontakt