Lars logotype


Caddy - kompisen

Överenskommelse med Synskadades Riksförbund

Omslagsbild av den tryckta boken från 1997.


Hösten 2006 skrev Synskadades Riksförbund, SRF, och jag ett avtal. Det ger SRF rätt att gratis dela ut en kopia av första utgåvan 1997 av Boken Caddy - kompisen! Främst som ljudbok på CD-skiva till blivande ledarhundsförare.


Har du frågor om 1:a upplagan av boken Caddy - kompisen!, både vad gäller ljudboken och eventuellt kvarvarande tryckta böcker, ska du höra av dig till:

Synskadades Riksförbund
Ledarhundsverksamheten
122 88 Enskede
Telefon växel: 08 – 39 90 00


Sidan 4 av 4


Välj att gå till:Copyright LB kontakt