Lars logotype


Caddy - kompisen

2015 års upplaga

Omslaget av boken från 2015.

Varför en bok?

I mitt tidigare liv skrev jag dagbok. Av någon märklig anledning slutade jag med det när jag förlorade synen. Trots att datorn givit mig tillbaka möjligheten att skriva och själv läsa den nertecknade texten, har aldrig känslan för dagboken kommit tillbaka. För mig kräver den det nära formatet, skumma ljuset och stundens ingivelse. Penna och anteckningsbok således!

Resterna av att skriva dagbok har blivit att anteckna episoder och händelser av det lite större formatet. Exempel är de eskapader som ligger till grund för de olika berättelserna boken om Caddy bygger på. Små nedtecknade historier som jag gjort om för att kunna täcka olika delar i hennes och min vardag. Varje typ av händelse skulle kunna berättas på hundra olika vis, men jag har valt att beskriva en sorts händelse med bara en berättelse.


Syfte

Att boken har blivit en bok har mer än en förklaring. Dels är den ett sorgearbete efter Caddy. Men den blev också ett material för några elever på den Pre Press-utbildning som fanns på dåvarande Amugruppen Hadar AB i början av 90-talet. Det elevarbetet ledde inte ända fram till tryckning, men det tvingade mig att dra ifrån och lägga till här och var.

När utkastet till en färdig bok låg på bordet, presenterades det för ett förlag i Lund. De tyckte att materialet var mycket bra, men ville ändå att jag skulle förhärliga Caddy och överdriva hennes insats. Det skulle smälta hjärtan, hette det. Det blev inget fortsatt samarbete med det förlaget!

1997, när boken kom ut, var den den enda svenska boken om ledarhunden. Idag är det fortfarande den ända! Det finns översatta berättelser från utlandet, men inga som berättar om svenska ledarhundar. Det finns också skrifter som berättar om att det finns hundar som underkastats ledarhundsdressyr, men inga som berättar hur det är att arbeta tillsammans med en.

Anna Bergholtz har skrivit boken "Trubbel". Målgruppen är barn mellan 6 och 9 år. Tanken är att berätta hur valpen kommer till en fodervärd och sedan går vidare till ledarhundsdressyr. Men frågan är hur mycket man ställer till det genom att göra hunden till en mänsklig varelse som både tänker och pratar.

Sofia Thoresdotter, har gett ut boken "Granne eller UFO". Boken innehåller ett antal kåserier som är oerhört roliga och drastiska. Ledarhunden finns med som en naturlig del i Sofias vardag och man skymtar betydelsen den innebär, men boken tacklar egentligen mer själva synproblematiken. Ingen mår dåligt av att läsa den - så gör det!

Slutligen har Bo Hennestrand skrivit en gedigen och diger doktorsavhandling om ledarhundens ekonomiska och sociala betydelse i vårt samhälle.


Målgrupper

Jag har valt att skriva boken om Caddy i korta novelliknande episoder. Tanken var att det enkelt skulle gå att anpassa ett studiematerial till den. Då skulle exempelvis brukshundsklubbar kunna anordna några kurskvällar om ledarhunden.

Jag hade också fodervärdarna i åtanke. Dels hade jag träffat en fodervärdskonsulent som uppenbarligen inte hade en susning om hur samarbete mellan en synskadad och en hund fungerar. Dels har det alltid förundrat mig att ledarhundssverige inte haft något matnyttigt om ledarhundens vardag att sätta i händerna på sina fodervärdar.

En tredje målgrupp var givetvis synskadade som funderade på en tjänstehund och de personer som jobbar inom rehabiliteringen med synskadade. Idag har Synenheterna ute i landet en central roll, när det gäller att ge synskadade en dispositionsrätt som krävs för att senare kunna få en grunddresserad tjänstehund. Tyvärr är kunskapen bristfällig ute på synenheterna.

Upplagan från 1997 fastnade inom synskadevärlden och boken fick aldrig den spridning bland allmänheten som jag hade hoppats på. Bibliotekstjänst har köpt in den och "vanligt" folk som lånat har också stått för de mest värmande kommentarerna.

2015 års upplaga av Caddy - kompisen ges ut via ett "Print on demand-förlag". Det innebär att du enkelt köper boken via Adlibris, bokia eller andra inköpsställen.
Gör gärna det!


Sidan 2 av 4


Välj att gå till:



Copyright LB kontakt