Program Grundkurs 1

Måndag, resdag:
19.00 Presentation deltagare/HS samt genomgång av kurs, rutiner, program.

Måltider:
Frukost 07.30.
Kaffe 10.00.
Lunch 11.00.
Kaffe 14.00.
Middag 16.00.

Tisdag:
08.30 Praktiska råd.
08.45 Presentation instruktörer/elever.
09.00 Tilldelning av hundar, samvaro på rummen.
13.00 Teori: förflyttning, balans,signaler, kommandon, käppens användning.
14.30 Memorering med /utan käpp, tillpassning av selar, rastningsmetodik, flexikoppel, kontaktövningar.
19.00 Teori: vad händer då jag kommer hem.

Onsdag:
08.30 Ledarhundsdressyr: gång-balans och följsamhetsövningar.
13.00 Teori: dressyrteknik, dressyrlära, lydnadsdressyr, moment, kommandon.
14.30 Ledar-Lydnadsdressyr: 1:a övningen kontakt, stegring tempoväxling, följsamhetsövning.
19.00 Teori: kroppsspråk, rösten, visselpipan.

Torsdag:
08.30 Ledarhundsdressyr: landsväg, villaområde.
13.00 Teori: friskvård, lagar och paragrafer.
14.30 Ledar och lydnadsdressyr: stegring.
19.00 Teori: Vett och etikett, SLHF info.

Fredag:
08.30 Ledarhundsdressyr: memorering i koppel, första sträckan i staden.
13.00 Teori: hundens mentala utveckling, hundens sinnen och beteenden.
14.30 Ledar och lydnadsdressyr: hinder väjning, käppens användning.

Lördag:
08.00 Frukost.
09.00 Ledarhundsdressyr.
12.00 Andra aktiviteter.

Söndag:
08.00 Frukost.
09.30 Utflykt med lunch.


Vecka nr 2

Måndag:
08.30 Ledar och lydnads dressyr: stadskörning.
13.00 Teori: ledarskap.
14.30 Ledar och lydnadsdressyr: hinderbana.
19.00 Teori: veterinär praktiskt.

Tisdag:
08.30 Ledar och lydnadsdressyr: stadskörning, lydnad och passivitet i staden, väga hundar.
12.30 Hundsjukvård.
14.30 Utmönstring.
19.00 Teori: Förbindelsen, hunden i hemmet och på resa.

Onsdag:
08.30 Teori: redovisning av uppgift, fortsatt utbildning, reseräkningar.
10.00 Ledar och lydnadsdressyr.
10.30 Fotografering.
13.00 Ledar och lydnadsdressyr: stadskörning.
16.00 Kaffe och smörgås.
19.00 Middag.

Torsdag:
08.30 Avslutande prov i stadsmiljö, lydnad.
10.30 Kursutvärdering.
13.00 Teori: information från fodervärdsavdelningen.
14.30 Ledar och lydnadsdressyr.

Fredag:
08.30 Flexibelt program beroende på hemfärder.