Program Grundkurs 3

Måndag:
12.00 Lunch och samling.
13.30 Kursstart genomgång program, rutiner.
14.00 Inventering,orientering,utrustning 3 grupper.
15.30 Promenad .
19.00 Den nya hunden/repetition ledarskap .
21.00 Rastning .

Tisdag:
07.00 Rastning.
08.30 Veterinärbesiktning 3 grupper.
10.30 Veterinärbesiktning 3 grupper.
13.30 Lydnad, staden, hinderbana 3 grupper.
19.00 Dressyrteknik, kroppsspråk.
21.00 Rastning .

Onsdag:
07.00 Rastning.
08.30 Grupparbete problem med redovisning.
10.30 Störningsträning.
13.30 Lydnad, staden, hinderbana 3 grupper.
19.30 Samkväm.

Torsdag:
07.00 Rastning.
08.30 Veterinär, teori.
10.30 Störningsträning.
13.30 Lydnad, staden, hinderbana.
19.00 Mentalkunskap, rösten diskussion vett och etikett.
21.00 Rastning .

Fredag:
07.00 Rastning.
08.30 Enskilda samtal Grupp 1, enskild träning efter behov.
09.30 Enskilda samtal Grupp 2, enskilt träning efter behov.
10.30 Kursutvärdering.
11.00 Information fortsatt utbildning, reseräkningar.
12.00 Lunch/Hemfärd.


Mat & dryck:
07.30 Frukost.
10.00 Kaffe .
12.00 Lunch.
15.00 Kaffe.
17.00 Middag.
20.00 Kaffe.