Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Tillbehör från Code Factory


Mobile färgindikator, för Symbian 9

Programmet är en mjukvara för Symbian 60-serie telefoner som har en inbyggd kamera. MCR är beroende av Mobile Speak och finns som 30-dagars prova på licens. När du installerat programmet i din telefon, aktiverar du produkten och knyter den till ditt mobiltelefonnummer. På så sätt kan du flytta med dig MCR till en annan telefon tillsammans med ditt Mobile Speak.


Programmet kan analysera färgerna i bilden som kameran registrerar. Hur bra resultatet blir, beror dels på hur väl du hanterar att rikta kameran mot det mål du tänkt dig. Dels på hur väl du ställer in programmet för den aktuella situationen. Sist men inte minst, beror resultatet också på hur pass bra själva kameran i telefonen är.

Starta MCR via telefonens meny.


MCR - Ljusmätare

I tidigare versioner av programmet fanns en ljusindikator som kunde avgöra vilket ljusförhållande som rådde i rummet. Genom att rikta kameran mot exempelvis taket och trycka en gång på siffran 0, kunde MCR omgående berätta om ljusförhållandet. Tyvärr har Nokias nya mer komplicerade kameraprogram gjort det omöjligt att bibehålla denna funktion. Code Factory har vidtalat Nokia och i den bästa av världar kan kanske funktionen återkomma någon gång i framtiden. Tills dess är den djupt saknad!


MCR - Färgindikator

Se till att du har det bästa möjliga ljusförhållandet som är möjligt innan du försöker analysera färg. Det är också viktigt att du kalibrerar MCR för det ljus som råder. Först när bägge de här punkterna är tillgodosedda kan MCR analysera färger på bästa sätt.


Analysera färg

Rikta kameran mot det föremål du vill veta färgen på och tryck "Enter". Efter någon sekund meddelar MCR resultatet. Hur MCR meddelar resultatet beror på hur olika inställningar är gjorda. Har du aktiverat information om flera färger och var i bilden de finns, berättar MCR den informationen tillsammans med aktuella kulörer.


Kalibrera MCR

Håll ett vitt föremål, exempelvis ett papper framför kameran och tryck kort på Radera. Efter någon sekund svarar MCR genom att uttala orden ”kalibrering klar”. Är ljusförhållandet svagt kommer kalibreringen att ta längre tid, kanske upp mot 10 sekunder. Det är önskvärt att det vita föremålet hålls i närheten av det föremål som du vill analysera färgen på. När väl kalibreringen är gjord bör du kontrollera färgen på det föremål du använde för kalibreringen. Analysen bör ge resultatet vitt eller ljust grått. Om inte bör du kontrollera hur du har riktat kameran, fundera på om du hållit kameran stilla eller om du skymt ljuskällan. När väl kalibreringen är genomförd, är det bara att rikta in kameran och trycka "Enter". Ett tips inför en kalibrering är att ha ett väl känt vitt föremål i plånboken, handväskan eller annat lättåtkomligt ställe.


Färdiga kalibreringar

Brukar du analysera färger ofta i ett och samma utrymme, kan du spara egna inställningar. Det kan exempelvis gälla där hemma utanför garderoben där ljuset brukar vara det samma från gång till annan. Gör en noggrann kalibrering och tryck därefter direkt ca 2 sekunder på någon av siffrorna 1, 2 eller 3. MCR svarar genom att meddela att inställningen är sparad. När du vill hämta någon av dina sparade inställningar trycker du kort på den siffra som motsvarar inställningen. MCR svarar genom att fråga om du vill ladda den aktuella inställningen. Tryck Väljarknapp 1 för Ja eller Väljarknapp 2 för Nej.

MCR har också en färdig inställning. Den kan främst användas då man inte kan kalibrera. Antingen har man inget känt vitt föremål att utföra kalibreringen mot, eller så vill man analysera färg på distans. Är huset av gult eller rött tegel? Tryck siffra 7, och MCR frågar om du vill ladda den valda inställningen. Svara ”ja” med Väljarknapp 1 eller ”nej” med Väljarknapp 2.

När man valt en av de möjliga inställningarna 1, 2, 3, eller 7 gäller den tills man väljer en ny. MCR sparar inställningarna när man stänger programmet och kommer ihåg vilken man använde senast när man startar MCR igen.


Zoomnivå

MCR kan begränsa ytan som färgen ska mätas inom. Välj mellan 5 olika nivåer. Med pil upp/ner väljer du mellan nivå 5, bara i centrum av bilden, till nivå 1, hela bilden. MCR meddelar vilken zoomnivå som är vald när programmet startar.


Flera färger

MCR Kan identifiera upp till tre olika färger i bilden. Färgerna måste emellertid uppta minst 10 % av ytan. Med siffra 4 väljer du om du vill aktivera eller avaktivera den här flerfärgsfunktionen.


Tillförlitligt mätresultat

MCR kan bedöma sin egen tillförlitlighet när en färganalys görs. Förutsättningen är att en kalibrering har gjorts för den aktuella situationen. Ändrar du kamerans riktning kan ljusförhållandet också ändras och då kan MCR meddela om tillförlitligheten är låg, medium eller hög. Med siffra 5 väljer du om du vill aktivera eller avaktivera informationen om tillförlitlighet.


Lokalisera färgerna

MCR kan berätta var i bilden de olika färgerna finns. MCR klarar uppe, nere, vänster, höger i sammanlagt 11 olika kombinationer. Med siffran 6 aktiverar eller avaktiverar du den här lokaliseringsfunktionen.


MCR Kommandosammanfattning

Tryck följande kommando:

 • Enter, analyserar färgen i den bilden som kameran registrerar.
 • Pil upp/ner, väljer zoomnivå.
 • Radera, kalibrerar programmet för det aktuella ljusförhållandet.
 • Siffran 1, användarinställning.
 • Siffran 2, användarinställning.
 • Siffran 3, användarinställning.
 • Siffran 4, flerfärgsfunktion till/från.
 • Siffran 5, tillförlitlighetsnivå till/från.
 • Siffran 6, lokaliseringsfunktion till/från.
 • Siffran 7, förinställd kalibrering
 • Siffran 8, ingen funktion.
 • Siffran 9, ingen funktion.
 • Stjärna, ingen funktion.
 • Fyrkant, ingen funktion.
 • Vänster Väljarknapp, valmeny. Den innehåller punkterna Hjälp och Avsluta.
 • Höger Väljarknapp, avslutar MCR.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden