Lars logotypeMobile Speak


  

Tillbehör från Code Factory


Mobile Speak-spelet Minor

Minor är ett spel. Starta det via telefonens meny. En inläst röst välkomnar dig och ger dig vägledning. På displayen finns tre nivåer av spelet som du kan välja mellan. Välj nivå med Pil upp/ner och aktivera ditt val med ett tryck på "Enter". Välj:


  • Lätt, 7 gånger 7 rutor och 5 minor.
  • Svårare, 10 gånger 10 rutor och 10 minor.
  • Svår, 12 gånger 12 rutor och 15 minor.


Spelet går ut på att undvika minorna i rutsystemet. En röst berättar vilken koordinat du står på och ger också information om rutan har några angränsande minor. Spelet börjar alltid på ruta A1. Flytta mellan rutorna med pilarna och tryck "Enter" för att aktivera rutan. Hör du en ton, har du aktiverat en tom ruta. Det innebär samtidigt att angränsande rutor också är ofarliga och kan aktiveras. Hör du istället en siffra, innebär det att det finns minor i någon angränsande ruta. Siffran 2 varnar för två av de angränsande rutorna. Men vilka? Hör du en kraftig explosion när du trycker "Enter", har du gått på en mina och spelet är över. Återställ spelplanen med höger Väljarknapp.

Börja ett nytt spel med vänster Väljarknapp, eller avsluta programmet Minor med höger Väljarknapp.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden