Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


EDITERA-menyn

En av de tangenter som var unika för en äldre Symbian series 60-telefon, var EDITERA. Den användes ytterst sällan av den normale seende användaren. Därför var det logiskt att Mobile Speak nyttjade den för sina kommandon. Det blev minst kollisioner på så vis.

EDITERA är normalt bara aktiv när du befinner dig i ett aktivt skrivläge. Skrivläge finns i kalendern, kontakter, SMS/MMS, e-post, Anteckningar osv. Någon av ikonerna ABC eller 123 och en penna finns på bildskärmen när det är möjligt att författa.


Tangenten EDITERA

Utan Mobile Speak på telefonen, får man fram en meny via ett tryck på tangenten EDITERA. Den innehåller följande alternativ:

  • Intellegent ordbok, ordprediktion.
  • Sifferläge. Har man redan valt sifferläge i sitt antecknignsfält, krymper menyn till 3 alternativ.
    Det översta är en återgång till ”Alfabetiskt läge”.
  • Klistra in. Tänk på att telefonen minns senaste texten du kopierade eller flyttade. Den försvinner först när du stängt av telefonen och startat om den igen.
  • Infoga symbol. Alternativet öppnar en lista med de specialtecken som finns i telefonen. Bläddra och välj.
  • Skrivspråk. Här kan du snabbt välja ett annat skrivspråk i telefonen. Det innebär att tecknen under tangentbordet anpassas till det språk du väljer.

EDITERA använder du också när du vill markera text eller listobjekt. Tryck ner och håll EDITERA nere medan du flyttar markören med bläddertangenten. Släpp EDITERA när du är klar.

En markerad text kan man radera, flytta eller kopiera. EDITERA-menyn förändras när du har markerat text. Alternativen ”Klipp ut” och ”Kopiera” finns nu tillgängliga tillsammans med ovanståedne objekt.


Med Mobile Speak

När Mobile Speak finns på telefonen och är aktivt, räcker det inte att trycka 1 gång på EDITERA för att nå EDITERA-menyn eller att markera text. För Mobile Speak version 2.03 eller äldre, måste du trycka 2 gånger. För Mobile Speak 3.0 eller nyare måste du trycka 3 gånger.

Första extratryckningen är för Mobile Speaks talsyntes. Andra extratryckningen är för Mobile Magnifier, som är sammannförd med Mobile Speak från och med version 3.0.


Alternativen

Via länkarna nedan kommer du att se att det finns alternativa vägar att byta läge på ordprediktion, sifferläge alternativt alfabetiskt läge och att infoga symboler. Man kan också klippa och klistra via Väljarknapparna direkt i skrivläget, men det är en mer osäker operation. Här kommer EDITERA-menyn väl till sin rätt.


EDITERA på senare telefoner

På senare telefonmodeller har Editera-tangenten tagits bort. Istället används tangenterna "stjärna" och fyrkant" när du är i ett skrivfält. för att få fram EDITERA-menyn, trycker du en lång tryckning på "stjärna". För att markera objekt i text eller listor, håller du nere "fyrkant" och flyttar radvis eller teckenvis med joysticken.

På de här telefonerna har Mobile Speak också fått en möjlighet att välja kommando-tangent. Det gör man i Konfigurera Mobile Speak, vänster väljarknapp, MobilespeakTangenten.


Sidorna i avsnittet "Skrivklådan" är:

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden