Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


Att skriva text

I kalendern, kontakter, SMS med flera program, ska du skriva tecken, dvs bokstäver, specialtecken eller siffror. Det gör du genom att trycka en eller flera gånger på siffertangenterna 0 till 9. De olika tangenterna på telefonen innehåller följande tecken:


Siffran 1,

innehåller specialtecken. En tryckning ger en punkt. Två tryckningar ger ett komma. Sedan följer frågetecken och utropstecken. Därefter blir det siffran 1. Den sjätte tryckningen ger ett snabel-a och därefter följer en lång räcka andra specialtecken. Ett alternativt sätt att skriva tecken är att trycka ”stjärna”. Då öppnas en lista över alla tecken. Välj mellan dem med piltangenterna och aktivera ditt val med Väljarknapp1.

Siffran 2,

innehåller bokstäverna a, b och c. Den fjärde tryckningen ger siffran 2. Därefter följer varianter på bokstaven a, dvs å, ä, danskt æ, grav accent à, cirkumflex â och akut accent á. Sist finns ç och a tilde.

Siffran 3,

innehåller d, e, f, siffran 3 och därefter 5 varianter av bokstaven e. I tur och ordning kommer akut-é, ð, grav accent-è, trema-ë och cirkumflex-ê.

Siffran 4,

innehåller g, h, i, siffran 4 och därefter 3 varianter av bokstaven i. I tur och ordning kommer cirkumflex-î, trema-ï, akut accent-í.

Siffran 5,

innehåller j, k, l och siffran 5.

Siffran 6,

innehåller m, n, o, siffran 6, svenskt ö, danskt ö, 4 varianter av bokstaven o. De är circumflex-ô, grav accent-ò, akut accent-ó och tilde-õ. Slutligen kommer ñ.

Siffran 7,

innehåller p, q, r, s, siffran 7 och tecknet för tyskt dubbelt "s". Det ser ut som grekiska tecknet beta. Sist kommer dollar.

Siffran 8,

innehåller t, u, v, siffran 8 samt 4 varianter av bokstaven u. I tur och ordning kommer trema-ü (tyskt ü), grav accent-ù, circumflex-û och grav accent-ú.

Siffran 9,

innehåller w, x, y, z, siffran 9. Avslutningsvis kommer grav accent-ý och þ (rakt lodrät streck med bubbla på mitten åt höger).

Siffran 0,

innehåller "mellanslag", siffran 0 och med en snabb tredje tryckning skapar du en radbrytning. Två "trippeltryckningar" skapar en tom rad inför ett nytt stycke.

Tecknen ”stjärna” och ”nummertecken”, har inga egna tecken i inskrivningsläget.

Stjärna

Stjärna plockar fram en lista över samtliga tecken, bland annat just tecknen stjärna och nummertecken. Se under siffra 1 ovan. Direkt i telefonens vänteläge, innebär en snabb dubbeltryckning på "Stjärna", att du skriver ett "Plus-tecken".

Nummertecken

Nummertecken, eller fyrkant, har andra funktioner. Tryck:
  • 1 gång, skiftar mellan stor och liten bokstav. Har du just skrivit en stor bokstav och trycker nummertecken igen kommer resten av ordet också att skrivas med stora bokstäver.
  • 2 gånger i snabb följd, skiftar mellan att aktivera och lämna ordprediktion. Se vidare i stycket om ”Ordprediktion” nedan.
  • Lång tryckning, skiftar mellan siffer- och bokstavsläge. En lång tryckning på Nummertecken direkt i telefonens vänteläge, innebär att du skiftar mellan den allmänna och ljudlösa profilen.


Sidorna i avsnittet "Skrivklådan" är: