Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


Ordprediktion

När ett program föreslår vilket ord du är på väg att skriva, kallas det för ordprediktion. För att det ska vara möjligt måste det finnas en ordlista att hämta orden ifrån. Vilket ord programmet väljer styrs av en statistisk uppskattning och en värdering av sammanhanget ordet förekommer i. Självklart är ordprediktionen inte hundraprocentlig, men oftast fungerar den som en god hjälp att uppnå en betydligt högre skrivhastighet. Speciellt gäller det för inskrivning på en mobiltelefon, där det normalt krävs flera tryckningar för varje bokstav.


Ordprediktionen aktiv

Med ordprediktionen inkopplad behöver du bara trycka på den tangent som innehåller den aktuella bokstaven en gång, oberoende av den normala ordningen. Siffran 2 innehåller bland annat bokstäverna a, b och c. Siffran 6 innehåller på samma sätt bland annat tecknen m, n och o. Siffran 5 innehåller tecknen j, k och l. För att skriva ordet "bok", trycker du normalt 2 gånger på 2:an, 3 gånger på 6:an och slutligen 2 gånger på 5:an. Med ordprediktionen inkopplad räcker det att du trycker en gång på varje siffra, dvs 2, 6 och 5.


Att välja ord

Skulle ordprediktionen föreslå fel ord, kan du trycka "stjärna". Då väljs ett alternativt ord ur ordbokens lista. Skulle det också vara fel, trycker du en ny stjärna tills det rätta ordet kommer fram eller tills du är tillbaka på det första felaktiga. Då innehåller inte ordboken det aktuella ordet utan du måste skriva in det manuellt. Råkar du bläddra förbi det rätta ordet, kan du backa med Väljarknapp2.


Lägg till ord

När du börjar bläddra med "stjärna" får Väljarknapp1 betydelsen "Inskrivning". Väljer du att trycka Väljarknapp1, öppnas ett inskrivningsfält där ordprediktionen är frånslagen. Väljarknapp1 får då betydelsen OK och Väljarknapp2 avbryt.

I det här läget kan du skriva in det aktuella ordet manuellt. Eftersom ordprediktionen automatiskt slås av, måste du skriva ordet rättstavat med den normala metoden med en eller flera tryckningar för varje tecken. Avsluta med OK och ordet sparas i ordboken. Då klarar ordprediktionen ordet nästa gång du vill använda det.


Hopslagna ord

Svenska språket tillåter att vi sätter ihop ord. Detta är en svårighet för alla ordböcker och det är stört omöjligt att täcka alla varianter som kan uppstå. För att undgå "rödpennan" från ordprediktionen vid sådana tillfällen, finns en möjlighet att komma förbi ordprediktionen. Just ordet "rödpenna" är inget vanligt ord och lär inte förekomma i så många ordböcker!

Rödpenna består av orden röd och penna. Skriv först ordet "röd". Tryck därefter på joystick höger. Skriv sedan andra ordet, dvs "penna".

Ovanstående exempel är bara ett av många. I vårt svenska skriftspråk förekommer hopslagningar av ord titt som tätt. Även vanliga ord som exempelvis "ordbok" eller "brevmall" får ordprediktionen att protestera. Men knepet med joysticken förhindrar onödig irritation. Tänk på att blädderfunktionen, med "stjärna", för att låta ordboken välja rätt ord, fungerar också i den här situationen. När ordet är det rätta, då trycker du på joystick höger.

Observera, det går inte att trycka mellanslag vid den här operationen, utan det måste vara joystick höger. Trycker du mellanslag skapar du ett mellanslag och ordet "rödpenna" blir istället de bägge orden "röd" och "penna".


Ändra men spara inte i ordboken

Vissa ord används sällan och vill du inte föra in ett sådant ord i ordboken, avaktiverar du ordprediktionen genom att dubbeltrycka på "nummertecken". Då kan du radera de inskrivna tecknen med "C" och därefter skriva det rätta ordet på normalt sätt, dvs med en eller flera tryckningar per bokstav. När du är klar återgår du till ordprediktionen genom att dubbeltrycka på "nummertecken".


Sidorna i avsnittet "Skrivklådan" är:

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden