Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


Klippa & klistra

När du befinner dig i ett textfält kan du markera enskilda tecken eller hela rrader. Sedan kan du kopiera eller klippa ut dem för att klistra in dem i ett annat textfält. Alternativt kan du radera texten genom att trycka radera-tangenten. Textfält finns exempelvis i SMS, i kontakter, i kalendern och Anteckningar. du kan också markera objekt i en lista och på så sätt radera flera sånger ur spellistan, SMS ur inkorgen etc.

OBS! Tänk på att inskrivningspunkten inte är aktiv i ett SMS som du fått och läser ur. För att få fram inskrivningspunkten och möjliggöra Klippa&klistra, måste du aktivera texten genom att välja alternativet ”vidarebefordra” i telefonens valmeny.


Markera din text

Är det ett enstaka eller ett fåtal ord är det normalt enklare att skriva in dem. Men om det gäller en längre text, en besynnerlig stavning eller en lång sifferkombination kan det vara värt besväret att kopiera texten. Men då måste du först markera den. Gör så här:

  • Ställ dig på första tecknet i den text som ska markeras.
  • Tryck på redigeringstangenten och behåll tangenten nedtryckt.
  • Flytta markören med bläddertangenten, medan du behåller redigeringstangenten nedtryckt.
  • Mobile Speak kommer att uttala varje tecken eller rad som du markerar.

Nu har du markerat din text. Vad vill du göra med den?


Radera din text

När du har en text eller några objekt i en lista markerad, raderar du enkelt det markerade genom att trycka på ”Radera”-tangenten. En markerad text försvinner direkt, men har du markerat ett antal objekt i en lista får du alltdi en kontrollfråga som du måste svara ja eller nej på.


Klippa & klistra

Vill du kopiera eller flytta din text, hämtar du fram EDITERA-menyn. Det gör du genom att trycka "lång Stjärna" alternativt på EDITERA-tangenten.

EDITERA-menyn innehåller alternativen ”Kopiera” och ”Klipp ut”. Välj alternativ med bläddertangenten.

Flytta nu till den plats du vill kopiera eller flytta din text till. Kom ihåg att det måste vara ett öppet skrivfält, dvs inskrivningspunkten måste vara aktiv.

Öppna EDITERA-menyn igen. Nu kommer du att hitta alternativet ”Klistra in” i listan över alternativ. Välj "Klistra in" och din text flyttas eller kopieras till inskrivningspunkten.


Sidorna i avsnittet "Skrivklådan" är:

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden