Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Inför installationen

Det här stycket kan vara mycket viktigt och avgöra om du över huvud taget kan installera program på din mobil. Tyvärr måste nedanstående kontroll göras inna du har tal i din Mobil, och därför kräver det seende hjälp. Men ibland finns det inga genvägar!

Har du en nyare telefon bör du kontrollera om den är inställd så att du tillåts installera program på den. Det gäller såväl Mobile Speak som alla andra program du kan tänkas vara intresserad av. Gör så här:

  • Öppna Meny / Verktyg / Programhanteraren.
  • I Programhanteraren, trycker du Väljarknapp 1 – val.
  • Aktivera alternativet Inställningar.
  • Förvissa dig om att “Installation av program” är “på”, och att “Kontroll av certifikat on line” är “av”.
  • Stäng och återgå till viloläget.

Nu är telefonen förberedd och öppen för de program du vill installera.


Sidorna i avsnittet "Skärmläsaren Mobile Speak" är:

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden