Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Installera Mobile Speak

På Code Factorys hemsida för Mobile Speak, finns installationsfiler att ladda ner till den egna datorn. För närvarande har man målet att uppdatera den publika versionen två gånger om året. För den som har en skarp licens är uppdateringarna kostnadsfria.


Olika versioner

Observera att det finns två olika versioner av Mobile Speak. Dels den äldre versionen för Symbian 1 och 2 telefoner, dels den nyare för Symbian utgåva 3-telefoner. Det är viktigt att du väljer rätt eftersom programmet i telefonerna skiljer sig åt när det gäller själva installationsförfarandet.


Välj guide!

När du valt Mobile Speak-version och står beredd att installera programmet, finns en liten men dock skillnad. Därför delar sig den här guiden i två olika beskrivningar.


Installera Mobile Speak på Symbian utgåva 3


Installera Mobile Speak på Symbian utgåva 1 & 2


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden