Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Licenserna

Den här sidan handlar om olika licenser för Mobile Speak. Tänk på att en normal licens för Mobile speak omfattar själva programmet plus en röst. Vill du aktivera förstoringsdelen i programmet, måste du lösa en separat licens för det. Vill du komplettera Mobile Speak med fler röster, måste du lösa en licens för varje röst. Det gäller såväl för ytterligare svenska röster som för andra språk.

Läs här om 10 minuters fri körtid, 30 dagars fri demolicens och skarp licensnyckel.


Licensavtal för Sverige

Licensen för Mobile Speak är normalt knuten till den telefon, vars serienummer har genererat koden för den skarpa licensen. Men från och med 1 februari 2006 finns en överenskommelse mellan Code Factory och den svenska återförsäljaren www.insyn.se. Överenskommelsen innebär att det finns två typer licenser för den Svenska marknaden. Enligt Insyn AB gäller följande:

1. Har du en sk "commercial licence" kan du uppgradera den en gång, dvs flytta den till annan mobil, till en reducerad kostnad.
2. Har du en sk "temporary licence" får du utan kostnad flytta den tre gånger, sedan är licensen förbrukad och du måste börja om med en ny licens. En licens av modellen "temporary" måste återaktiveras efter en 12-månaders period.
3. Har din telefon gått sönder och du får ut en ny från din leverantör kan du utan kostnad få en ersättningslicens. Du måste visa ett papper från din mobilleverantör där det står att de tagit in din gamla mobil med IMEI nummer si och lämnat ut en ny mobil till dig med IMEI nummer så.
4. Samma sak gäller om du blivit bestulen på din telefon. Lämna in en kopia på din polisanmälan tillsammans med din nya telefons IMEI nummer.

Den här hemsidan har inte någon officiell status, så tag kontakt med din leverantör eller Insyn AB när det blir aktuellt med ett byte. Då får du de senaste och nödvändiga uppgifterna från säker källa!


Viktigt!

Det nya Svenska licenssystemet gäller från den första februari 2006. Har du köpt din licens tidigare, måste du ”köpa in dig” i det nya systemet. Det innebär att du måste betala 575 kr exkl. moms när du byter telefon första gången. Det är samma summa som det tidigare kostade att köpa en extra licens. Därefter är du med i systemet. I och med det nya licenssystemet, är den medföljande Mp3-spelaren inkluderad i priset och fungerar fullt ut.


10 minuter direkt

När Mobile Speak installerats och telefonen startats om, kommer Mobile Speak att fungera i 10 minuter. Tämligen omgående kommer du att märka att tio minuter är väldigt kort tid, men du hinner prova på hur det känns att få svar på tal när du börjar använda telefonen. När tiden är ute, kommer Mobile Speak att uppmana dig att registrera programmet. Startar du om telefonen får du 10 nya minuter på dig att testa.


Fri 30-dagars licens

För att få en ordentlig möjlighet att testa Mobile Speak i lugn och ro kan du skaffa en gratis 30-dagars licens. Gör så här:

  • Öppna telefonens huvudmeny med meny-knappen.
  • Bläddra till mappen ”Mobile Speak" och öppna den.
  • Välj alternativet "Konfigurera Mobile Speak” och aktivera programmet.
  • Tryck Väljarknapp1, dvs ”val”.
  • Gå till ”registrera nu”. Här finns en undermeny där du väljer mellan Mobile Speaks röster och Mobile Magnifyer.
  • Välj röst och notera det serienummer som finns för den aktuella rösten och skicka det till din återförsäljare via e-post.

Med svarsposten får du en demo-nyckel. Öppna ”registrera nu” igen och skriv in den sifferkombination du fått. När du trycker Väljarknapp1, ”OK”, för att bekräfta nyckeln, startar telefonen om och Mobile Speak kommer att fungera fullt ut i 30 dagar. Den enda restriktionen är att du inte kan ändra tid och datum i din telefon medan demonyckeln är aktiv. Ändrar du ändå tid och datum kommer nyckeln att upphöra att fungera. Se därför till att din telefon visar rätt tid och datum innan du aktiverar demonyckeln!

När de 30 dagarna är till ända återgår Mobile Speak till att fungera 10 minuter åt gången.


Skapa en demolicens själv

Du kan skapa din demolicens själv genom att gå till Code Factorys hemsida, via länken:
Code Factorys engelska sida för att skapa en 30-dagars demolicens

Följ instruktionerna noga och tänk på att skriva det fullständiga serienumret som visas i "Registrera nu" i din telefon. Tänk också på att du måste skapa demolicenser för varje separat röst du vill prova. Du kan bara testa en röst 30 dagar, det går inte att skapa en ny nyckel för ytterligare dagar.


Skarp licens

När du har bestämt dig för att köpa en skarp nyckel, får du en ny sifferkombination. Öppna åter ”registrera nu” och fyll i din skarpa licensnyckel. Tryck Väljarknapp 1 ”OK” och telefonen startar om och programmet kommer att fungera utan restriktioner.


Din licenskod

Tänk på att din 12-siffriga kod är en värdehandling. Förvara den väl, eftersom du kan behöva den igen om du exempelvis uppdaterar din telefons mjukvara eller om du måste formatera telefonen. Har du en "temporary licens" måste du också ha din kod till hands för att kunna återaktivera den.


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden