Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Talsynteser från Nokia

Alla Symbian-9 telefoner innehåller en talsyntes från Nokia. Nokias röst används främst för att läsa upp namnet på den som ringer. Det kräver emellertid att den som ringer finns som en kontakt i din adressbok. I en del senare telefoner finns också en funktion där Nokias röst läser upp ett inkommande SMS. I dessa telefoner finns en något bättre röst som kallas Nokia HQ. Bägge de här två tjänsterna sker utanför programmet Mobile Speak.


Nokia talsyntes och Mobile Speak

I och med Mobile Speak version 3.32 kan också Mobile Speak använda Nokias talsyntes. Det innebär att du kan bläddra bland dina kontakter, kalenderposter osv medan du har ett pågående telefonsamtal. Men för att det ska fungera måste du registrera Nokias talsyntes. Det är inte förenat med några kostnader, utan är enbart en teknisk åtgärd för att Mobile Speak ska kunna fungera tillsammans med Nokias röster. Du registrerar Nokias röst på samma vis som andra röster, dvs:

1. Gå till Konfigurera mobile speak, kortkommando MobileSpeakTangenten + Väljarknapp 2.
2. Öppna valmenyn, kommando Väljarknapp 1.
3. Bläddra ner till alternativet "Registrera nu", och välj Mobile Speak i undermenyn.
4. Välj rösten Nokia, alternativt Nokia HQ. Här finns också namn på andra röster du eventuellt har i din telefon.
5. Här hittar du ett serienummer. Notera att numret innehåller ett tankstreck. Först visas de 3 siffrorna 352, sedan kommer ett tankstreck, som följs av 6 siffror som är unika för din telefon.
6. Serienumret kommer att generera en skarp nyckel för din Nokia röst.
7. När du fått din skarpa nyckel, skriver du in nyckeln i skrivfältet och bekräftar med Väljarknapp 1.


Generera en licens för din Nokia röst

Code Factory har skapat en hemsida för att du själv ska kunna generera nyckeln för din Nokia röst. Det innebär att du noterar det serienummer som du får enligt rutinen ovan. Därefter går du in på sajten:
Code Factorys registreringssida för Nokia rösten. <

Det är viktigt att du skriver in ditt serienummer med ett tankstreck mellan de tre första siffrorna 352 och den fjärde siffran i din sifferkombination. När det är gjort, trycker du Enter och sidan kommer automatiskt att generera din kod.

När du fått din kod, är det viktigt att du skriver upp den och sparar den på lämpligt ställe. När du väl registrerat Nokia rösten i din Mobile Speak, kommer du inte längre att kunna se koden. Skulle du i framtiden uppdatera din telefons programvara eller återställa den till fabriksinställningar, måste du kunna ange dina licensnycklar. Det gäller för samtliga röster och, i förekommande fall också för förstoringsprogrammet.

Tänk också på att din nyckel för Nokia rösten blir en demo nyckel om du har en demolicens för mobile speak. Har du en skarp licens för Mobile Speak, får du följaktligen också en skarp licens för Nokias talsyntes.


Nokia rösten

När din Nokia röst är registrerad, kommer du att kunna välja den som röst i Mobile speak. Det gör du i
Konfigurera Mobile Speak / aktuell profil / fliken generella inställningar / alternativet röst.

Oavsett vilken röst du normalt använder, är det Nokias röst som kommer att prata under ett pågående samtal. Tänk på att det finns en inställning i Konfigurera Mobile Speak som gör att du kan stänga av den funktionen helt.


Nokia standard kontra Nokia HQ

Telefonens språk kommer att påverka vilken Nokia-röst som pratar i din telefon. Initialt väljer du således inte röst. Normalt hör du tämligen omedelbart om du har den enklare eller mer högkvalitativa rösten. De telefoner som har stöd för HQ-röster är också utrustade med en inställning för volym och hastighet för rösten. De inställningarna hittar du i telefonens meny:
Meny / Verktyg / Inställningar / Telefon / Tal.

I Mobile Speak väljer du rösten Nokia, medan du gör alla andra inställningar för Nokia rösten via telefonens inställningsmeny.


Flera Nokia röster

Har du en telefon med en HQ-röst, kan du också kostnadsfritt hämta hem fler röster från Nokias hemsida. Klicka på länken:
Nokias fria HQ-talsynteser.

Det finns bara en svensk röst och eftersom den redan finns i din telefon, finns ingen anledning att hämta den igen. men vill du leka med några av de andra språken är det fritt fram. tänk på att du måste hämta hem både språkfilen och den röst du vill ha. Det innebär att du hämtar exempelvis den engelska språkfilen för att få det engelska språkets regelverk. Därefter hämtar du den engelska röst, eller de röster som du vill ha tillgång till. Samma sak gäller för andra språk.

OBS!
Du kan inte installera HQ-röster på en telefon som inte har en sådan röst från början!


Code Factory F A Q

Code Factory har skapat en engelskspråkig sida för olika frågor om Nokias talsynteser. Du hittar den här:
Frågor om Nokias talsynteserCopyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden