Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


3 profiler

När du aktiverar Konfigurera Mobile Speak, möts du av en profillista med tre olika profilnamn. De är i sitt ursprung:

  • Normal.
  • Nybörjare.
  • Avancerad.

Normalt är det profilen Normal som är den aktiva och som innehåller fabriksinställningarna för den tänkte normale användaren. På samma vis innehåller de bägge andra profilerna inställningar som ska motsvara den informationsnivå som kan kännas riktiga för nybörjaren respektive den mer vane användaren.

Du kan välja den profil du vill använda genom att gå upp eller ner med joysticken/bläddertangenten. Tryck på bläddertangenten och du får två val:

  • Aktivera, dvs du väljer att göra den aktuella profilen till den som bestämmer hur Mobile Speak ska arbeta.
  • Anpassa, dvs du öppnar för inställningsmöjligheterna för den aktuella profilen. Samtliga inställningsalternativ är utförligt beskrivna via länkarna nedan.

Har du anpassat den aktuella profilen, återvänder du till listan över profiler med Väljarknapp 2. Här väljer du om du vill hantera någon av de andra profilerna, aktivera någon av dem eller lämna Konfigurera Mobile Speak helt och hållet för att återvända till telefonens program.

Du kan när som helst skifta mellan de tre olika profilerna genom att trycka MobileSpeakTangenten+Radera, oavsett var i telefonen du befinner dig. Bläddringsordningen följer ordningen i profillistan. Mobile Speak uttalar också namnet på profilen när du bläddrar.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden