Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Väljarknapp 1, valmenyn

Genom att trycka Väljarknapp 1, öppnar du valmenyn i Konfigurera Mobile Speak. Menyn inleds på två olika sätt beroende på om du befinner dig i profillistan eller om du har aktiverat en av profilerna och befinner dig i fliksystemet.


I profillistan

Befinner du dig i profillistan, inleds menyn med följande två alternativ:

 • Aktivera, dvs du väljer att göra den aktuella profilen till den som bestämmer hur Mobile Speak ska arbeta.
 • Anpassa, dvs du öppnar för inställningsmöjligheterna för den aktuella profilen.


I fliksystemet

Har du aktiverat en profil för att anpassa den via flikarnas inställningsmöjliheter, inleds menyn med följande två alternativ:

 • Ändra, dvs samma som ett tryck på joysticken/bläddertangenten när du befinner dig på ett val i någon av flikarna.
 • Använd i alla profiler, innebär att du väljer samma värde för det aktuella valet i alla de tre profilerna. Det innebär att du slipper öppna profilerna en och en för att göra samma inställning. För valet ”Profilnamn” i flik nr 1, fungerar inte den här funktionen eftersom det inte finns någon mening med att ge samtliga profiler samma namn. Vill du däremot ha samma hastighet eller tonläge på rösten i alla profilerna, är detta ett bekvämt sätt att få det.


Gemensamma alternativ

Följande alternativ är gemensamma och gäller både i profillistan och när någon av profilerna aktiverats:

 • Registrera nu. Via en undermeny väljer du mellan Mobile Speaks röster eller Mobile Magnifyer. Dialogrutan visar det serienummer som du ska ange när du vill skaffa en demo- eller skarp nyckel till något av programmen. Den innehåller också det skrivfält där du ska ange den kod som du får som demo- eller skarp nyckel. Har du redan en giltig skarp nyhckel för förstoringsprogrammet eller de röster du har i telefonen, öppnas inte fönstret.
 • Återställ till fabriksinställningar. Befinner du dig i profillistan, innebär detta kommando att samtliga tre profiler återgår till fabriksinställningen och telefonen startar om. Befinner du dig i en av profilerna, återställs bara den enskilda profilen. Vid bägge situationerna får du en kontrollfråga, som du måste besvara med ja eller nej.
 • Punktskrift. Det här kommandot har en undermeny med två alternativ:
  1. Konfigurera punktdisplay. Här kan du hitta din display och koppla samman den med din telefon via en blåtandskommunikation.
  2. Starta / stoppa punktstöd. Här aktiverar du kommunikationen mellan displayn och telefonen när du tänker använda din display. Genom att bryta Blåtandkommunikationen när du inte använder punktdisplayn, sparar du på telefonens batteri. Alternativt kan du använda kortkommandot MobileSpeakTangenten+Ring/Sänd, för att skifta läge.
 • Användarlexikon. Här kan du styra hur de talsynteser du har installerade ska uttala ord eller hela fraser. Se vidare i avsnittet om användarens uttalslexikon.
 • Mobile speaks kommandotangent. Det här alternativet har en undermeny, med tre olika alternativ. De är:
  1. MobileSpeakTangenten nr 1. Här anger du den tangent som normalt ska vara Mobile Speaks kommandotangent. Tryck "Enter" på valet och en lista med ett antal tangenter öppnas. Bläddra till den tangent du vill välja och markera den med "Enter". Godkänn ditt val med vänster Väljarknapp, OK. Observera att listan innehåller tangenter som kanske inte finns på just din telefon, exempelvis tangenter för kalendern och e-post. Standardinställningen för MobileSpeakTangenten nr 1 är, "standard".
  2. MobileSpeakTangenten nr 2. Det här alternativet är främst för telefoner som har dubbel uppsättning tangenter, exempelvis Nokia E90. När du plockar fram qwerty-tangenterna på E90, blir MobileSpeakTangenten som du definierat som nr1 svår att nå. Därför kan du definiera en andra tangent. Annars är förutsättningen densamma som ovan. Standardinställningen för MobileSpeakTangenten nr 2 är, "ingen".
  3. Läge för MobileSpeakTangenten. Eftersom MobileSpeakTangenten styr både tal och förstoring, kan du som inte använder förstoringen "Magnifyer", välja bort det. Normalt trycker du en gång för att styra talet och en andra gång för att styra förstoringen. Det innebär att du måste trycka tre gånger för att få fram tangentens ursprunglia funktion. Genom att välja bort förstoringens styrning, räcker det med två tryckningar. Öppna för valet med "Enter" och välj mellan:
  a. Ett tryck för Mobile speak och ett tryck för Mobile Magnifyer.
  b. 1 tryck för Mobile speak.
  Markera ditt val med "Enter" och bekräfta det med vänster väljarknapp, OK. Standardinställningen är att MobilesSpeakTangenten gäller för både tal och förstoring.
 • Hjälp. Här visas en lista över de kortkommandon som finns i Mobile Speak.
 • Om, visar vilken Mobile Speak-version din telefon innehåller och från vilken datum den är. Här visas också statusen för de licenser du har. Det gäller såväl skarpa som demolicenser och för både tal och förstoring och om du har en eller flera talsynteser installerade.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden