Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 1, generella inställningar

I flik nr 1, generella inställningar, finns 14 val:

Profilnamn, vald profil:

Här visas namnet på den profil du valt att anpassa. Öppna skrivfältet genom att trycka ner joysticken, sedan kan du skriva in ett nytt namn på din profil. När du lämnar Konfigurera Mobile speak-fönstret, ser du att profilnamnet också har ändrats i din profillista.
Standardvärdet för Mobile Speak är ” normal/nybörjare/avancerad” profil.


Genvägstangenter, till/från:

När man befinner sig I telefonens vänteläge, kan man starta program via siffertangenterna. Via en lång tryckning på respektive siffra startar man följande program direkt:

 • Siffran 3, Meddelanden.
 • Siffran 4, Kalendern.
 • Siffran 5, Profiler.
 • Siffran 6, Att göra. Gäller inte för Symbian 9-telefoner.
 • Siffran 7, Bluetooth.
 • Siffran 8, Anteckningar.
Observera att genvägstangenterna inte fungerar om man samtidigt valt att ha funktionen ”snabbuppringning” aktiv. Det gäller även om man inte har kopplat några siffertangenter till snabbuppringningsfunktionen. Se:
”meny/verktyg/inställningar/samtal/snabbuppringning”.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är att genvägstangenterna är, ”till”.


Ordeko:

Den här inställningen bestämmer hur talet läser när man skriver in text. Välj mellan fyra olika sätt:

 • Inget - Talet är tyst medan du skriver.
 • Tecken - Talet uttalar varje tecken medan du skriver.
 • Ord - Talet uttalar ordet du just skrivit när du trycker på mellanslaget.
 • Kombinationen tecken och ord – Talet uttalar varje tecken du skriver plus att hela ordet uttalas när du gör ett mellanslag.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”tecken och ord”. Funktionen har ett kortkommando, MobileSpeakTangenten+8, som skiftar mellan de fyra möjligheterna.


Ljudprofil:

Den här inställningen bestämmer vilken ljudprofil som ska vara aktiv. Du väljer mellan:

 • Normal – när telefonen används normalt.
 • Hörlur – när en bluetooth-hörlur är inkopplad.
 • Individuell 1 – anpassad för en speciell miljö, exempelvis med hörsnäcka med sladd.
 • Individuell 2 – anpassad efter en speciell miljö, exempelvis utomhus.
 • Individuell 3 – anpassad efter en speciell miljö, exempelvis vid extra starkt kringljud.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”normal”. Observera att du kan ställa in ljudstyrkan, tonhöjden, hastigheten och eventuellt röst separat för de fem ljudprofilerna.


Ljudstyrka:

Den här inställningen bestämmer hur starkt ljudet ska uttalas. Välj värde från 1 till 10.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 5. Funktionen har två kortkommandon, MobileSpeakTangenten+2 för att minska och MobileSpeakTangenten+3 för att öka ljudstyrkan.


Tonhöjd:

Den här inställningen bestämmer hur högt eller lågt i frekvensområdet rösten ska prata. Välj mellan minus 10, som är en skorrande bas, och plus 10, som är en pipig falsett.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 0.


Hastighet:

Den här inställningen bestämmer hur fort rösten ska prata. Välj värde mellan minus 10, som är svårtytt sävligt, och plus 10, som kräver stor erfarenhet och koncentration.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = 0, Nybörjare = -3 och Avancerad = +5. Funktionen har två kortkommandon, MobileSpeakTangenten+4 för långsammare , och MobileSpeakTangenten+5 för snabbare tal.


Röst:

Den här inställningen bestämmer vilken installerad röst som ska läsa. När du installerar Mobile Speak väljer du också en röst som ingår i licensen. För svensk del är det Acapelas röster Ingmar, Erik eller Emma. Denna första röst är också den enda som kommer att fungera i ett 10 minuters demoläge. I den lista över röster som visas i den här funktionen, finns bara de röster som du har licens för. Dvs det räcker inte att bara installera fler röster än den första. Du måste ha en giltig demolicens eller skarp licens för att de ska vara nåbara. Detta gäller oavsett vilket språk eller tillverkare rösten har.
Från och med version 3.32, finns för Symbian 9-telefoner också Nokias röster att tillgå. På nyare telefoner, så kallat Symbian 9.2-telefoner och senare, finns en högkvalité röst från Nokia. De tidigare telefonerna har en enklare standardröst. Nokias röster är kostnadsfria men du måste registrera din licens via Code Factory. Ta reda på serienumret för Nokiarösten via valmenyn och "Registrera nu".Gå sedan till länken: Registrera din Nokia TTS. Genom att välja olika röster för olika profiler, kan du snabbt byta från ett språk till ett annat via kortkommandot för att byta profil.
Standardvärdet för Mobile Speak är den rösten du valde att knyta din licens till.


Informationsnivå:

Den här inställningen bestämmer hur mycket information Mobile Speak ska ge. Välj mellan:

 • Låg – som ger en sparsam vägledning och som passar den drivne användaren.
 • Normal – som ger de flesta tillräcklig information.
 • Hög – som ger mycket mer information. Exempelvis hur många objekt som finns i en lista, uttalar ordet ”radera” när man raderar tecken osv. Dessutom uttalar Mobile Speak respektive knapps etikett, när du trycker på vänster eller höger väljarknapp, Meny-, Enter- och den valda MobileSpeakTangenten. Den här nivån kan vara lämplig för nybörjaren.
 • Individanpassad - som passar den som själv vill anpassa sin informationsnivå. Inställningarna för den individanpassade nivån görs i flik 3.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = normal nivå, Nybörjare = hög nivå och Avancerad = låg nivå. Funktionen har ett kortkommando, MobileSpeakTangenten+6, som skiftar mellan de 4 nivåerna.


Läsa tecken:

Den här inställningen bestämmer nivån på hur många tecken som ska uttalas. Välj mellan:

 • Inga – som innebär att inga tecken uttalas. Det innebär också att språkmelodin och viktiga pauser i uppläsningen kan försvinna.
 • Några – som innebär att de viktigaste tecknen uttalas.
 • Alla – som innebär att talsyntesen läser alla de tecken den har stöd för. Det innebär de flesta och kan vara påfrestande i längden. Vid korrekturläsning kan det emellertid vara viktigt.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”några”. Funktionen har ett kortkommando, MobileSpeakTangenten+7, som skiftar mellan de tre möjligheterna.


Tyst när någon ringer, från/till:

OBS! Mobile Speak kan för närvarande inte prata med "sina egna röster" under pågående samtal i Symbian 9-telefonerna! Istället kopplas Nokia TTS in under samtalet. Se vidare objekten 13 och 14 längre ner i texten.
Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska prata eller inte när det ringer. Väljer man värdet "tyst”, kan man inte utnyttja talet för att läsa i exempelvis kalendern medan man pratar i telefonen. Därför går det att tillfälligt aktivera talet med kommandot Editera + 0. På så sätt kan man trots allt få tillgång till informationen. När samtalet är slut återgår Mobile Speak till att vara tyst när det ringer, om man valt den inställningen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, från.


Autostarta Mobile Speak, från/till:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska prata när programmet startar. Normalt vill de flesta det, men klarar man sig med förstoring kan man välja att enbart förstoringen startar automatiskt. Det här kommandot har sin motsvarighet i flik nr 5. Där ställer man in villkoren för förstoringen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, till.


Volym under samtal:

Den här inställningen bestämmer hur starkt Mobile Speak ska prata under ett pågående samtal. Inställningen är beroedne av både hur valet för "Tyst när någon ringer" och Val av röst under samtal" är gjorda. Välj värde från 1 till 10.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 8.


Val av röst under samtal:

Den här inställningen bestämmer vilken röst Mobile Speak ska prata med under ett pågående samtal. I äldre telefoner väljer du fritt mellan de röster du har tillgängliga i din telefon, medan Symbian 9-telefonerna är hänvisade till den Nokia röst som finns i din telefon.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, Nokia TTS alternativt för äldre telefoner din licensierade röst.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden