Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 2, avancerade inställningar

I flik nr 2, Avancerade inställningar, finns 10 val:

Uppstartsljud, till/från:

Den här inställningen bestämmer om ett ljud och en liten animation ska visas på skärmen när man startar Mobile Speak med kommandot ”Starta Mobile Speak”.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”till”.


Löpande läsning, till/från:

Den här inställningen bestämmer hur mycket av en skrivskyddad text som ska läsas. Väljer man värdet ”till”, läser Mobile Speak hela texten i exempelvis ett SMS. Väljer man värdet ”från”, läser talet fem sex rader. Därefter måste man bläddra med joysticken.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Tyst när tangentlås är inkopplat, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska vara tyst när man låser tangenterna. Det är lätt att man uppmanas låsa upp när man stöter till telefonen i fickan. Den här funktionen förhindrar det.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Indikera stora bokstäver, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska skilja mellan stora och små bokstäver i ett textfält. Är värdet ”till”, säger talet ”stort” när du går täckenvis med joysticken eller stavar ordet med kortkommandot MobileSpeakTangenten+1. Är ordeko satt till tecken eller både tecken och ord, kommer talet också att säga ordet ”stort” när du skriver en versal.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = från och Avancerad =till.


Läs raderat tecken, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska uttala det tecken du just raderade. Har du valt informationsnivå ”hög”, kommer talet dessutom att säga ordet ”radera” innan tecknet. Väljer man att inte få tecknet uttalat kommer talet att läsa den kvarvarande delen av ordet istället.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Inget tal när telefonnummer knappas in, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska uttala de siffror du anger i telefonens vänteläge. Det gäller såväl när du knappar in ett telefonnummersom när du vill kontrollera telefonens serienummer etc. Väljer du det tysta inskrivningsläget, kan du varken läsa siffrorna med pil höger/vänster eller med kommandot MobileSpeakTangenten + Nummertecken. Däremot läser Mobile Speak som vanligt resultatet av en inslagen kod. Frågar du exempelvis efter vilken programversion som är aktuell, läser inte Mobile Speak när du knappar in koden ”stjärna nummertecken 0000 nummertecken”. Däremot kommer Mobile Speak att läsa numret när det dyker upp på skärmen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”från”.


Tillåt statusinformation när tangentlås är inkopplat, till/från:

Den här inställningen öppnar för tangentkombinationerna MobileSpeakTangenten+Väljarknapp1 och MobileSpeakTangenten+9, trots att valet ovan ”Tyst när tangentlås är inkopplat” är aktiverat. Det innebär att Mobile Speak kan läsa statusen för batteri/signal/meddelanden/Bluetooth etc samt tid&datum, trots att man valt att Mobile Speak ska vara tyst när tangentlåset är aktivt.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”från”.


Uppläsning av lösenord:

Den här inställningen påverkar hur Mobile Speak läser vid inmatning av tecken i lösenordsrutor. Välj:

  • Inget, dvs tangentekot är tyst.
  • Stjärnor, dvs Mobile Speak läser ordet ”stjärna” för varje inmatat tecken.
  • Tecken, dvs Mobile Speak uttalar tecknet som matas in även om det blir en stjärna på skärmen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”stjärna”.


Fördröj talet:

Den här inställningen gör det möjligt för dig att fördröja talet en aning. I vissa lägen kan talet börja läsa innan programmet har uppdaterats klart och då finns en risk att talet läser fel värde. Det kan vara alternativ i en lista eller vid inmatning av text. Men genom att fördröja talet en aning, läser Mobile speak som det är tänkt.
Du kan välja att fördröja Mobile speak med 14 olika värden, från värdet "standard", via en fördröjning på 0,05 sekunder till värdet 0,60 sekunder.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”standard”.


Adressera om MobileSpeakTangenten, Till/Från:

OBS! Den här funktionen utgår och gäller inte från och med Mobile Speak version 3.82. Istället har det tillkommet ett alternativ i valmenyn, där du själv kan ange vilken tangent som ska gälla som Mobile speaks kommandotangent.

Fram till och med version 3.80 gäller följande: Den här funktionen adresserar om en av telefonens andra tangenter till en MobileSpeakTangenten-tangent. På vissa senare, Symbian 9.2 och nyare, telefonmodeller finns ingen speciell MobileSpeakTangenten-tangent, vilket gör det svårt att styra Mobile Speak och Magnifier. Då tar exempelvis en Multimedia-, kamera- eller navigeringstangent över den funktionen istället. På telefoner med MobileSpeakTangenten-tangenten kvar, kommer bägge tangenterna att fungera parallellt på samma sätt. Vill du nå den tänkta funktionen på ersättningstangenten, bör du sätta det här valet till "från". Notera att du har inte själv någon möjlighet att välja vilken tangent som ersätter MobileSpeakTangenten. Valet är Code Factorys. Genom att trycka snabbt 3 gånger på den alternativa tangenten, når du ursprungsbetydelsen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "till".


Uppläsning av tal:

Den här funktionen gör det möjligt att välja hur Mobile Speak ska läsa ett tal. Välj mellan:

  • Siffervis. Mobile Speak läser talet siffra för siffra. Dvs 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv.
  • Parvis, Mobile Speak läser siffrorna två och två. Dvs 12, 34, 56 osv.
  • Tre och tre. Mobile Speak läser siffrona tre och tre, Dvs 123, 456 osv.
  • Enligt talsyntesen. Mobile Speak läser ett tal enligt den aktuella talsyntesens sätt att hantera ett tal. Acapela Ingmar exempelvis, läser ihop 1 2 3 4 5 6 till talet "1hundra23tusen4hundra56".
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "siffervis".

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden