Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 3, individuellt anpassade inställningar

I flik nr 1, generella inställningar, väljer du vilken nivå på mängden talad information du vill ha. Där finns tre förutbestämda nivåer - låg, normal och hög informationsnivå. Där finns också en fjärde - individanpassad informationsnivå. Det är här i Flik nr 3 som du bestämmer informationsflödet i den individanpassade informationsnivån.

I flik nr 3. Individanpassade inställningar, finns 16 val:


Läs listnummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal i en lista. Exempelvis 2 av 4.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Läs fliknummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal för flikarna i ett programfönster. Exempelvis ”Flik 1 av 3”.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Läs ikonnummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal för ikonerna, om du valt ”Visa ikoner” istället för lista. Det här kommandot påverkar också uppläsningen av ikonerna i Vänteläget om du valt aktivt vänteläge.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Läs etiketter på Väljarknappar, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela etiketterna för programtangenterna, Väljarknapp 1 och 2. Vill man inte att Mobile Speak automatiskt läser etiketterna, väljer man ”från”. Med kommandot MobileSpeakTangenten+joystick tryck kan du manuellt fråga vilken betydelse Väljarknapparna har.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Indikera programstyrda små och stora bokstäver, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska ge information om positionens värde, dvs om tecknet automatiskt fått värdet stor eller liten. Funktionen gäller begynnelsebokstaven i fält och texter, men också tecken direkt efter exempelvis punkt, frågetecken etc. En manuellt angiven stor bokstav mitt inne i ett ord uttalas stor bara om valet är aktivt i flik 2. Funktionen påverkar också informationen om siffror i inskrivningsfält för enbart siffror, exempelvis i kontakter och kalendern.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Säg ordet ”radera” när tecknet raderas, till/från:

Välj om Mobile Speak ska uttala ordet ”Radera” när du raderar ett tecken. Funktionen är beroende av radera-valet i flik 2, som måste vara aktivt.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Batteri/signal alltid, till/från:

Välj om Mobile Speak ska uttala statusen för batteri och signal vid varje kommando i vänteläget.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Utökad batteri/signal information, till/från:

Välj om du vill ha en språkligt fylligare information om batteri- och mottagningsstatus.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Indikera undermenyer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala ordet ”undermeny”, när ett menyalternativ har en undermeny.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Indikera fönster, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala ordet ”Fönster” och fönstertiteln när du öppnar ett program.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Ange överst/underst på webbsidan, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska informera om att du befinner dig överst resp nederst på en wapsida. Alternativet gäller bara för den enklare läsaren "Tjänster" som finns i tidigare telefoner. För läsaren "Web", gäller inte valet.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Ange länknummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal för länkarna på en wapsida, exempelvis 2 av 8. Alternativet gäller bara för den enklare läsaren "Tjänster" som finns i tidigare telefoner. För läsaren "Web", gäller inte valet.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Hoppa över tidigare läst text, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska upprepa tidigare läst text i samband med formulärfält på en wapsida. Alternativet gäller bara för den enklare läsaren "Tjänster" som finns i tidigare telefoner. För läsaren "Web", gäller inte valet.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = från och Avancerad =till.


Säg ordet ”aktiv”, när aktiv länk hittas, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala ordet ”Aktiv”, när du bläddrar bland länkarna på en wapsida. Alternativet gäller bara för den enklare läsaren "Tjänster" som finns i tidigare telefoner. För läsaren "Web", gäller inte valet.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


Notera olästa meddelande, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela att det finns olästa meddelanden. Dels om det finns olästa meddelanden i inkorgen, dels om ett enskilt meddelande i inkorgen eller e-postlådan är oläst.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”till”.


Läs knappnamn, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala ordet "MobileSpeak", "meny" respektive ordet "enter" när du trycker på MobilespeakTangenten, meny- respektive enter-tangenten. Mobile Speak uttalar också det aktuella valet för vänster respektive höger Väljarknapp om du väljer att slå till den här funktionen för den individuella inställningen. Mobile Speak ger också den här informationen om du väljer informationsnivån "hög" i flik 1, generella inställningar.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden