Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 5, inställningar för förstoringsprogrammet

Från och med version 3.00, finns förstoringsprogrammet med i samma paket som Mobile Speak. Du måste emellertid först aktivera en 30 dagars demonyckel eller köpa en skarp nyckel innan du kan aktivera och använda förstoringsprogrammet. Det är bara ”den talande” delen av Mobile Speak som fungerar i 10-minuters demoläge.

I fliken Förstoring, finns 18 val:

Förstoringsgrad:

Välj mellan nio olika förstoringsgrader, från 1,25 gånger till 16 gångers förstoring.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, 2 gånger. Funktionen är kopplad till kortkommando Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + joystick upp/ner.


Starta förstoringen automatiskt, till/från:

I flik 1, generella val, finns motsvarande inställning för talet. Det innebär att du kan välja om du vill ha både talet och förstoringen med från början eller om du vill aktivera något av dem senare. För att detta val ska ha någon betydelse, måste förstoringsprogrammet först aktiveras via en licensnyckel.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, från.


Förstoringsmetod:

Du kan välja mellan tre olika förstoringsmetoder. Välj:

 • Helskärm, som förstorar hela skärmen.
 • Text i fokus, som visar den aktuella texten mitt på skärmen i den valda förstoringsgraden. I en lägre förstoringsgrad, visas programfönstrets titel och de bägge programstyrda Väljarknapparna.
 • Klassiskt, som delar skärmen i en övre och en nedre halva. Den nedre halvan visar i förstorad form samma information som finns oförstorad på den övre.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, helskärm. Funktionen är kopplad till kortkommandot Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + joystick höger, som bläddrar mellan de 3 metoderna.


Zooma automatiskt, till/från:

Väljer du att zooma automatiskt kommer förstoringsgraden att anpassa sig efter skärmens innehåll. Föredrar du en fast förstoringsgrad bör du välja att ha den här funktionen frånslagen.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, från. Funktionen är kopplad till kortkommandot Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 5.


Rullning, till/från:

Du kan välja att låta texten rulla fram över skärmen. På så vis kan du låta ögat stå mer stilla och möjligehn få en bekvämare lässituation.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, från.


Rullningshastighet:

Välj den hastighet som du vill att texten ska rulla med. Du väljer mellan fem olika nivåer, från 1 till 5.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, 3.


Ram, till/från:

Du kan välja att visa en ram runt den förstorade ytan.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, från. Funktionen är kopplad till kortkommandot Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 4.


Ramens bredd:

Du kan välja att visa ramen i tre olika bredder. De är smal, mellan och bred.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, smal.


Ramens färg:

Du kan välja att visa ramen i Sex olika färger. De olika färgerna är: vit, röd, grön, svart, gul eller blå.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, röd.


Kantutjämning, till/från:

Du kan låta programmet jämna till kanterna på den förstorade texten. Normalt ökar kantigheten med förstoringsgraden.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, till. Funktionen är kopplad till kortkommandot Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 9.


Färgschema:

Du kan välja att visa texten på bildskärmen i sju olika nyanser: De är:

 • Normal.
 • Svart – vitt.
 • Lågupplöst gråskala.
 • Högupplöst gråskala.
 • Färg, låg upplösning.
 • Färg, hög upplösning.
 • Inverterad.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, normal. Funktionen är kopplad till kortkommandot Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 6, som bläddrar mellan de sju schematan.


Utökat Färgschema, till/från:

Valet finns bara för Symbian 9-telefoner. Funktionen kan förbättra läsbarheten av text, och kan fungera för alla program.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, från.


StatusVäljarknappar, till/från:

Den här funktionen ger Väljarknapp 1 resp Väljarknapp 2 följande funktion. Tryck ca en halv sekund på:

 • Väljarknapp 1, som visar klockan, batteri- och mottagningsstatus uppförstorat på skärmen.
 • Väljarknapp 2, som visar datum, ev missade samtal och andra indikatorer uppförstorade på skärmen.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, till.


Komponentförstoring:

Här ställer du den grad på förstoring av fönstertitel och Väljarknappetiketterna om du väljer förstoringsalternativet ”Text i fokus” ovan. Du kan välja mellan fyra olika steg. De är 1, 1:25, 1:50 och 2 gånger.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, 2 gånger.


Textmarkör, till/från:

Du kan välja att ersätta den normala systemmarkören med en speciell textmarkör.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, till.


Textmarkörens färg:

Du kan välja att visa textmarkören i Sex olika färger. De olika färgerna är: vit, röd, grön, svart, gul eller blå.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, röd.


Textmarkörens storlek:

Du kan välja mellan tre storlekar på textmarkören. De är liten, mellan och stor.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, mellan.


Blinkande textmarkör, till/från:

Du kan välja att låta textmarkören blinka. Det kan göra det lite enklare att hitta den på skärmen.
Standardvärdet för förstoringsprogrammet är, till.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden