Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Användarens lexikon

Från Mobile speak version 3.80 februari 2009, finns ett uttalslexikon inbyggt i programmet. Tidigare fick du gå omvägen via datorn för att skapa dina egna uttal för vissa ord och speciella fraser. Det datorbaserade verktyget finns fortfarande som en möjlighet, främst om man vill skapa stora lexikon.


Inbyggt uttalslexikon

När du öppnar uttalslexikonet visas en lista över de talsynteser du har installerade i din telefon. Alla Symbian 9-telefoner har någon av Nokias egna röster, så i din lista finns en Nokiaröst plus den röst du har licens för. Det är Acapela Ingmar, Elin, Emma eller Erik som talar svenska. Men det finns inga hinder för dig att ha andra språk. Är du mycket ute på internet, är det ju inte helt fel att ha tillgång till en engelsktalande röst. Har du flera svenska röster, exempelvis både Ingmar och Elin kommer du snabbt att märka stor skillnad på hur de bägge hanterar olika försök att anpassa ord som du vill förändra. Ingmar har en äldre språkmotor än de mer högkvalitativa rösterna Elin, Emma och Erik. Därför behandlas delar av och hela ord olika. Därför skiljer också Mobile Speaks uttalslexikon på de olika rösterna från både Acapela och Loquendo som bägge har så kallade HQ röster.


Markera eller avmarkera röster i listan

När du öppnat uttalslexikonet visas således dina olika röster i en lista. För att lägga till ett ord eller en fras i lexikonet, måste du berätta för Mobile Speak vilken röst du vill anpassa. Därför måste du markera rösten. Men är det något som du vill ska gälla för mer än en röst kan du markera samtliga röster som du vill att förändringen ska gälla.

Du kan markera eller avmarkera en röst genom att ställa dig på den och trycka "Enter". Mobile Speak kommer att berätta för dig när rösten markeras genom att säga just ordet "markerad". Du hör det både när du markerar och när du sedan går upp eller ner i din lista över röster.


Valmenyn, Väljarknapp 1

Valmenyn under Väljarknapp 1 kommer att se olika ut beroende av om du markerat någon röst eller inte. Har du markerat en röst får du fyra val. De är

 • Lägg till nytt ord.
 • Markera/avmarkera. Här finns en undermeny där du väljer att markera/avmarkera en eller alla röster.
 • Uppdatera ordlista. Här uppdaterar du ordlistan för den valda rösten. Alternativet är främst till för att uppdatera en ordlista som ursprungligen skapats via datorn. Notera att du får inte direkt genomslag i uttalet utan du måste omaktivera rösten. Det gör du genom att välja en alternativ röst, exempelvis Nokia, och sedan gå tillbaka till din egentliga röst. Har du definierat olika röster för olika profiler, använder du enklast funktionen byt profil, dvs MobileSpeakTangenten+Delete.
 • Hjälp. En kort hjälptext om uttalslexikonet.

Om du inte har markerat någon av rösterna, får du istället sex alternativ. Då ser valmenyn ut så här:

 • Lägg till nytt ord. Mobile Speak kommer att säga "inget lexikon markerat" och skicka dig tillbaka till listan över röster.
 • Markera/avmarkera. Här finns en undermeny där du väljer att markera/avmarkera en eller alla röster.
 • Visa ordlista. Här visas de ord som du angett för den aktuella rösten. Du kan pila upp eller ner i listan. Du kan också söka i ordlistan genom att skriva en eller flera bokstäver. Det ord du står på kan du redigera genom att trycka "Enter" eller radera genom att trycka på "delete".
 • Uppdatera ordlista. Här uppdaterar du ordlistan för den valda rösten. Alternativet är främst till för att uppdatera en ordlista som ursprungligen skapats via datorn. Notera att du får inte direkt genomslag i uttalet utan du måste omaktivera rösten. Det gör du genom att välja en alternativ röst, exempelvis Nokia, och sedan gå tillbaka till din egentliga röst. Har du definierat olika röster för olika profiler, använder du enklast funktionen byt profil, dvs MobileSpeakTangenten+Delete.
 • Återställ ordlista. Väljer du det här alternativet kommer ordlistan för den aktuella rösten att raderas. Du kommer att få en kontrollfråga som du svarar "ja" eller "nej" på.
 • Hjälp. En kort hjälptext om uttalslexikonet.


Lägga till ett ord i lexikonet

För att lägga till ett ord gör du alltså så här:

 • Starta Konfigurera Mobile Speak, tryck Väljarknapp 1 och öppna uttalslexikonet.
 • Markera en eller flera röster.
 • Tryck Väljarknapp 1, val.
 • Välj alternativet "Lägg till ord" och tryck "Enter".
 • Ett skrivfält öppnas. Här skriver du det ord eller fras som du vill förändra. Skriv exakt som det står på skärmen men använd inga tecken eller mellanslag i början eller slutet av texten. Punkten mitt inne i uttrycket "kal.poster" kan du däremot ange utan problem. Du behöver inte heller ta hänsyn till stora eller små bokstäver.
 • Tryck Väljarknapp 1, OK, när du är klar med ordet/frasen. Nu öppnas ett nytt skrivfält. Här ska du skriva in texten på det sätt som du vill att ordet/frasen ska uttalas. "kal.poster" kan då exempelvis uttalas "kallännderposter". Du kan testa uttalet genom att trycka pil upp, då läser Mobile Speak texten. Är du inte nöjd, redigerar du på vanligt sätt. I det här fältet är tecken och mellanslag tillåtna utan restriktioner. När du väl är nöjd, godkänner du förändringen genom att trycka Väljarknapp 1, lägg till.
 • När ordet är klart, hamnar du åter i listan över dina röster. Samtidigt har rösten alternativt rösterna avmarkerats.
 • Klart att antingen stänga uttalslexikonet eller kanske lägga till fler ord enligt ovan. En ordlista kan rymma flera hundra ord utan problem.


Ordlistan sparas på telefonens interna minne

Ordlistorna för de olika rösterna sparas på telefonens interna minne C:/. Öppna telefonens filhanterare och bläddra med pil upp och ner i filhanterarens flik 1, dvs innehållet på interna minnet. Om du tittar på innehållet via datorn hittar du ordlistorna via sökvägen C:/DATA/.

Själva ordlistorna finns i en fil som heter "userdict.dat". Det finns en unik fil för varje röst. De sparas separat i mappar som har formen:

"/data / Talsyntes / Språk / Röst / userdict.dat."

Har du rösterna Acapela Ingmar, Acapela Elin och Acapela Heather, kommer deras respektive ordlistsfiler att få följande sökvägar:
"/data / Speech_Acapela / Swedish / Ingmar / userdict.dat."
"/data / Speech_Acapela / Swedish / Elin / userdict.dat."
"/data / Speech_Acapela / English_US / Heather / userdict.dat."

Din Nokia-röst kommer du att hitta via sökvägen:
"/data / Speech_Builtin / Swedish / userdict.dat."


Genom att kopiera respektive "userdict.dat"-fil kan du göra din egen säkerhetskopia. Du kan också kopiera filerna till en annan telefon. Tänk då på att skapa de rätta sökvägarna. Enklast gör du det genom att skapa ordlistor på den alternativa telefonen. Skapa exempelvis ett ord för varje röst. Sedan kan du kopiera in färdiga filer som ersätter den befintliga.


Uttalslexikon via din PC

Det finns också en möjlighet att skapa stora ordlistor via ett speciellt program för din dator. Du hittar programmet på Code Factorys nerladdningssida. Tanken är att det kan användas av exempelvis återförsäljare som kan installera anpassade ordlistor till sina kunder. Ett exempel är programmet Wayfinder Access, där det går att skapa konstpauser i en annars väldigt mångordig uppläsning av positioner. Genom att sätta en punkt, eller ett kommatecken beroende på hur lång paus man vill ha, kan man få en begripligare uppläsning. Men att sätta ett tecken intill samtliga 360 gradangivelser tar orimligt lång tid via det manuella förfarandet i det inbyggda lexikonet. Via datorn går det betydligt enklare.

Eftersom det inbyggda lexikonet inte finns tillgängligt för äldre Symbian utgåva 2-telefoner, ex Nokia N70, måste du som har en sådan telefon skapa ordlistor via det datorbaserade programmet. För den intresserade, hänvisar jag till hur den datorbaserade hanteringen ser ut via länken:

Skapa ordlistor via datornCopyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden