Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Kortkommandon


Tangenthjälp

Genom att trycka ner MobileSpeakTangenten och hålla den intryckt under ca 3 sekunder, når man Mobile Speaks tangenthjälp. Mobile Speak säger ”Hjälp på” och tar över tangenterna under ca 10 sekunder. Efter den tiden återfår tangenterna automatiskt sin ursprungliga funktion och Mobile Speak säger ”Hjälp av”. Vill man aktivt avbryta tangenthjälpen innan de 10 sekunderna har gått, kan man ånyo trycka på MobileSpeakTangenten i ca 3 sekunder. Även här svarar Mobile Speak med ”Hjälp av”.

Medan hjälp-läget är aktivt, kan man trycka på tangenterna och få reda på vad de gör och står för. Den här hjälpen ger tyvärr ingen vägledning för olika programfunktioner, utan är en ren tangenthjälp för Mobile Speaks kortkommandon och vilken grundfunktion telefonens övriga tangenter har.

Observera att hjälpläget inte kan aktiveras direkt från vänteläget. Du måste således befinna dig i menyn eller ha startat ett program först innan du försöker aktivera det. Mobile Speak kommer att avaktivera hjälpläget så fort någon ringer.


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden