Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Kortkommandon


Kortkommandon för Mobile Speak

Nedanstående kortkommandon för Mobile Speak går att aktivera när som helst. Gemensamt för dem är att man först trycker MobileSpeakTangenten och sedan nästa tangent. MobileSpeakTangenten är aktiv en stund och därför kan man ge mer än ett kommando på en tryckning på MobileSpeakTangenten. Exempelvis om man vill öka hastigheten mer än ett steg, kan man trycka MobileSpeakTangenten + 5 följt av flera gånger på siffran 5 utan att förnya MobileSpeakTangenten.

Tryck:

 • MobileSpeakTangenten + 1 – Bokstaverar ordet som markören finns i. Är valet för stora bokstäver aktiverat kommer Mobile Speak att säga ordet ”stort” för en bokstav som är stor. Är valet avaktiverat skiljer inte Mobile Speak på stora och små bokstäver.
 • MobileSpeakTangenten + 2 – Sänker ljudstyrkan. Lägsta värde är noll. Vill du att ljudet ska vara så lågt att det inte hörs, väljer du kommandot för att tillfälligt tysta Mobil Speak istället, dvs MobileSpeakTangenten+0.
 • MobileSpeakTangenten + 3 – Ökar ljudstyrkan. Högsta värde är 10.
 • MobileSpeakTangenten + 4 – Sänker talhastigheten. Lägsta värde är minus 10.
 • MobileSpeakTangenten + 5 –Höjer talhastigheten. Högsta värde är plus 10.
 • MobileSpeakTangenten + 6 – Skiftar mellan låg, normal, hög och individanpassad informationsnivå. I Mobile Speaks standardläge är nivåerna hög och individanpassad likvärdiga.
 • MobileSpeakTangenten + 7 – Skiftar mellan uppläsning av inga, några eller alla skiljetecken.
 • MobileSpeakTangenten + 8 – Skiftar uppläsningssätt vid inskrivning. Skiftar mellan inget, tecken, ord och kombinationen tecken+ord. Använder man ibland ett externt tangentbord är det här kommandot en snabb möjlighet att anpassa uppläsningsnivån från exempelvis både tecken och ord till bara ord.
 • MobileSpeakTangenten + 9 – Läser telefonens tid och datum.
 • MobileSpeakTangenten + 0 – Tystar tillfälligt Mobil Speak. En ny tryckning startar talet igen. Det här kommandot påverkar inte Mobile Speak om man stänger telefonen. När man sätter på den igen är Mobile Speak aktivt som vanligt. Vill man tysta talet ordentligt måste man gå via menyn och välja "Avsluta mobile Speak".
 • MobileSpeakTangenten + Stjärna – Upprepar senast upplästa fraserna. Vid första tryckningen läser talet upp den senaste frasen. En ny tryckning upprepar näst senast upplästa fras osv. Mobile Speak sparar upp till fem fraser. Det här är ett sätt att kunna lyssna till information som kolliderat med andra ljud, exempelvis vid alarm eller samtal.
 • MobileSpeakTangenten + Nummertecken (fyrkant) – Läser innehållet på bildskärmen.
 • MobileSpeakTangenten + Väljarknapp 1 – Läser statusen för batteriet, signalstyrkan och vilket nätverk telefonen har. Därefter läser talet upp om det finns missade samtal, nya meddelanden, om GPRS och Bluetooth är inkopplad. På skärmen visas batterinivån och signalstyrkan i antal streck, 1 för låg och 7 för hög. Mobile Speak läser antalet streck. Håller man på att ladda batteriet, säger Mobile Speak ”laddar” istället. Drar man ur nätsladden och trycker MobileSpeakTangenten+Väljarknapp 1 igen, får man reda på den aktuella statusen.
 • MobileSpeakTangenten + Väljarknapp 2 – Är en genväg till ”Konfigurera Mobile Speak”. Ett snabbt och enkelt sätt istället för att gå via menyerna.
 • MobileSpeakTangenten + Joystick tryck – Läser etiketterna för Väljarknapp 1 och Väljarknapp 2. Dessa skiftar betydelse med situationen och ibland kan det vara klokt att först konstatera vad de innebär innan man aktiverar någon av dem.
 • MobileSpeakTangenten + Joystick höger/vänster – Hoppar och läser ordvis i textfält, exempelvis i ett SMS. Markören flyttar till efter det upplästa ordet.
 • MobileSpeakTangenten + Joystick upp/ner – Flyttar och läser radvis upp resp. ner i textfält, exempelvis i ett SMS. Markören placeras i början av den upplästa raden.
 • MobileSpeakTangenten + Radera – skiftar mellan de tre olika Mobile Speak-profilerna.
 • MobileSpeakTangenten + Ring/Sänd – startar respektive stoppar blåtandskommunikationen mellan en ho-pparad punktdisplay och telefonen.

… och så det viktigaste till sist:
Genom att trycka kort på MobileSpeakTangenten, tystar man den pågåedne uppläsningen!


Sidorna i avsnittet "Kortkommandon" är:


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden