Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Kortkommandon


Kortkommandon för Mobile Magnifier

Precis som Mobile Speak, har förstoringsprogrammet magnifier flera kortkommandon som förenklar hanteringen. Här följer en lista över dem.

OBS! Dubbeltryck MobileSpeakTangenten, innebär att du trycker två gånger snabbt på MobileSpeakTangenten. Därefter trycker du det commando du tänkt.

 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 0 - Skifta mellan att aktivera och avaktivera förstoringen. Valet är bara tillfälligt och påverkar inte om man valt att starta förstoringen automatiskt när man slår på telefonen.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 2 – Flyttar focus till programfönstrets titel.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 3 – Öppnar Konfigurera Mobile Speak, där flik nr 5 innehåller förstoringens inställningsmöjligheter.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 4 – Visar alternativt visar inte en ram runt förstoringsytan. Ramens utseende ändrar du i Konfigurera Mobile Speak flik nr 5.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 5 – skiftar läge mellan till och från automatisk zoom.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 6 – Bläddrar mellan förstoringens 7 olika färgscheman.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 8 – Flyttar focus mellan Väljarknapp 1 och 2, för att enklare kunna läsa Väljarknapparnas aktuella betydelse.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + 9 – Skifta mellan att kantutjämna eller låta den förstorade texten visa sin hackiga kontur.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + joystick upp – Ökar förstoringsgraden.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten +joystick ner – Minskar förstoringsgraden.
 • Dubbeltryck MobileSpeakTangenten + joystick höger – Skiftar mellan programmets tre olika förstoringsmetoder.

Obs! Följande kommandon ges utan kombination med MobileSpeakTangenten:

 • Tryck joystick upp/ner/höger/vänster under ca 1 sekund – Du flyttar runt I programfönstret med förstoringen I respective riktning.
 • Tryck Väljarknapp 1 under ca en halv sekund – Visar klockan, batteri- och mottagningsstatus.
 • Tryck Väljarknapp 2 under ca en halv sekund – Visar datum, ev meddelanden och missade samtal.


Sidorna i avsnittet "Kortkommandon" är:


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden