Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Kortkommandon


Mobile World Wide Webb

Med Mobile Speak i din Symbian Series 60-telefon, har du världen i din hand. Du kan surfa på Internet med din telefon tillsammans med både tal, punkt och förstoring. Code factory arbetar kontinuerligt med att göra de olika telefonernas programversioner tillgängliga. Tillgängligheten kan därför vara ojämn. Dels beroende på telefonmodell, dels versionsnummer i den enskilda telefonen. Stöter du på problem ska du inte dra dig för att meddela Code Factory!

Tänk på att kommunikationshastigheten för telefonen inte är lika snabb som den de flesta av oss vant oss vid när vi surfar via bredband. Sidorna kommer därför att ta aningen längre tid att laddas i telefonen, men det är inte skärmläsaren som stjäler kraft. Vissa telefoner har emellertid en relativt sett snabb uppkoppling och utvecklingen på hastigheten gör ständiga framsteg.

Innan du börjar surfa med telefonen, bör du förvissa dig om att inställningarna för just din telefon och ditt abonnemang är riktiga. Hör med din operatör och be dem skicka de rätta inställningarna.


Två olika läsare för internet

Det finns två varianter av internetläsare för telefonen. Den äldre typen Symbian och de första modellerna av Symbian 3, har en enklare typ som kallas tjänster. Läsaren Webb, finns på alla telefoner med Symbian 3. Från version 9.2 och uppåt finns bara den mer kompetenta Webb-läsaren. Det är viktigt att skilja på Tjänster och Webb. Mobile speak gör det och känner automatiskt av vilken läsare som är aktiv. Beroende av vilken, finns olika kommandon tillgängliga för att hantera informationen. Andra ”tredje parts” webbläsarprogram som går att ladda ner i telefonen kommer inte att fungera med nuvarande lösning.


Webb-läsaren

För Webbläsaren finns en uppsättning kommandon som styr en virtuell markör. Du kan därför hoppa mellan olika element och så kallade HTML-taggar, precis som du gör med exempelvis skärmläsaren Jaws på din dator.

Notera! Normalt är javascript aktiverad i webbläsaren. Men skulle javascript av någon orsak vara avaktiverad ska du aktivera det för bästa resultat. Du hittar inställningen via Väljarknapp 1 och alternativet inställningar.


Mobile Speaks kommandon för webbläsaren

Medan en sida håller på att laddas, kan du kontrollera den pågående processen och låta Mobile speak berätta hur mycket data som är färdiga. Det gör du genom att trycka joystick upp. Mobile Speak berättar hur många KB som är klara och hur många som återstår. Det ger dig en uppfattning om hur fort sidan laddas. När sidan är färdigladdad, kommer Mobile Speak att berätta hur många ramar, rubriker och länkar sidan innehåller. Det är först när den informationen lästs upp som du kan börja navigera på sidan med den virtuella markören.

När Mobile Speak berättat om strukturen, kan du använda följande kommandon. Kommandon för Webben ska inte kombineras med MobileSpeakTangenten:

 • Joystick ner: Flyttar ett objekt framåt, eller ner på webbsidan. .
 • Joystick upp: Flyttar ett objekt bakåt, eller upp på webbsidan. .
 • Joystick höger: Flyttar till nästa objekt på sidan. Välj vilket objekt Mobile Speak ska flytta till via knappsatsens siffertangenter, se vilka nedan. Standard för en nerladdad sida är "flytta mellan länkar.
 • Joystick vänster: Flyttar till föregående objekt på sidan. Välj vilket objekt Mobile Speak ska flytta till via knappsatsens siffertangenter, se vilka nedan. Standard för en nerladdad sida är "flytta mellan länkar.
 • Siffran 0 flyttar fokus från överst på sidan till nederst på sidan växelvis.
 • Siffran 1 är inte definierad men kommer troligen att få följande inehåll: Kommandot skiftar mellan att hoppa mellan mening, ord eller tecken. associera gärna Placeringen under 1:an med "ett efter ett".
 • Siffran 2, kommandot skiftar mellan att hoppa mellan samma typ av control, annan typ av control eller till grafik. associera gärna Placeringen under 2:an med bokstaven C som i "control".
 • Siffran 3, kommandot skiftar mellan att hoppa mellan formulär, inskrivningsfält, knappar, kryssrutor och radioknappar eller mellan comborutor och listrutor. associera gärna Placeringen under 3:an med bokstaven F som i "formulär".
 • Siffran 4, kommandot skiftar mellan att hoppa mellan bara rubriker, både rubriker och ramar eller enbart ramar. . associera gärna Placeringen under 4:an med bokstaven H som i engelskans "heading", dvs rubrik.
 • Siffran 5, kommandot skiftar mellan att hoppa mellan länkar, textblock som inte är länkar eller länkar till samma sida. associera gärna Placeringen under 5:an med bokstaven L som i "länk".
 • Siffran 6, kommandot flyttar i steg om 2, 5 eller 10 %. Mobile Speak meddelar vilken kontroll du hamnar på, exempelvis 21 av 84. Det betyder att stegvis 10 % skuttar ca 8 kontroller i taget om sidan innehåller ca 80 kontroller. Innehåller sidan istället 50 kontroller, blir steget ca 5 kontroller istället osv.
 • Siffran 7, kommandot skiftar mellan att hoppa mellan både stycken och blocknoteringar, enbart stycken eller bara blocknoteringar. Blocknoteringar är ett textstycke som är en aning indraget jämfört med övrig text på sidan. associera gärna Placeringen under 7:an med bokstaven P som i engelskans "paragraph", dvs stycke.
 • Siffran 8, kommandot skiftar mellan att hoppa mellan både tabeller och listor, enbart listor eller bara tabeller. associera gärna Placeringen under 8:an med bokstaven T som i "tabell".
 • Siffran 9, läser löpande från den virtuella markörens placering och ner till sidan slut. Avbryt läsningen och stoppa markören i anslutning till det senast lästa genom att trycka på valfri tangent.
 • Stjärna, är inte definierad. .
 • Fyrkant, är inte definierad. .
 • Radera, hoppar bakåt mellan dina tidigare förflyttningar på den aktuella sidan.
 • Svara/skicka: Svara/skicka-tangenten, med grön färg, öppnar en sökruta och ett inskrivningsfält. Skriv din söktext och starta sökningen genom att trycka Väljarknapp 1, "OK". Vill du avbryta sökfunktionen, trycker du Väljarknapp 2 för "avbryt". Upprepa din sökning med pil höger för framåt eller pil vänster för bakåt i texten.
 • Enter, aktiverar den control som har fokus. Dvs aktiverar en länk eller en knapp. Enter öppnar inskrivningsfält och byter värde på kryssrutor eller radioknappar.
 • Bägge Väljarknapparna har sina normala funktioner i Webbläsaren. Vänster Väljarknapp öppnar en meny med olika alternativ för webbläsaren. Höger Väljarknapp bläddrar tillbaka till föregående webbsida.Mobile Speaks kommandon för läsaren Tjänster

"Tjänster är en enklare läsare än "Webb". Det innebär att du bör hålla dig till så kallade WAP-sidor om du använder Tjänster. Ett exempel är adressen "wap.hitta.se" istället för "www.hitta.se". Följande kommandon gäller speciellt för läsning med den enklare läsaren Tjänster, ute på det stora världsomspännande nätet. De här kommandona ska inte kombineras med MobileSpeakTangenten.

 • Siffran 0, läser hela sidan.
 • Siffran 1, repeterar den aktiva länken och läser den text som hör ihop med den.
 • Stjärna, flyttar till första länken på sidan.
 • Nummertecken, flyttar till sista länken på sidan.
 • Radera, tömmer talsyntesens buffert och möjliggör för Mobile Speak att upprepa redan läst text.

Med joysticken navigerar du på sidan. Genom att trycka på joysticken aktiverar du länkar och ändrar värde för radioknappar och kryssrutor. Genom att trycka på joysticken öppnar du också för skrivläge i inskrivningsfält. Med joystick höger/vänster bläddrar du mellan sidor.

Övriga MobileSpeakTangenten-kommandon fungerar på normalt sätt. Bland andra kan exempelvis MobileSpeakTangenten+0, dvs läs hela skärmen, vara av intresse på sidan.

Valet av informationsnivå, kortkommando MobileSpeakTangenten+6, är också viktigt. Välj:

 • Låg nivå. Då läser Mobile Speak text som hör samman med olika formulärfält, dvs radioknappar, kryssrutor och länkar. Text som redan lästs en gång hoppar talet över, om du läser en andra gång.
 • Normal nivå. Som vid låg nivå plus att talet uttalar början och slutet för sidan. Talet läser också ut ordet ”aktiv” vid den markerade länken. Dessutom läser talet tidigare text om du läser en andra gång.
 • Hög nivå. Som normal nivå, men talet läser också ordningsnumret för länken, exempelvis 7 av 28.
 • Individuell nivå. Talet läser enligt de val du gjort under flik 3, Individanpassad, i Konfigurera Mobile Speak.


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden