Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Mobile Speak familjen


Mobile Speaks kalkylator

OBS! Programmet fungerar inte med Symbian 9-telefoner.

Starta kalkylatorn via menyn. Mobile Speak säger ”0 0”, när kalkylatorn är klar för användning. Använd följande tangenter:

  • Skriv talen via siffrorna 1 till och med 0.
  • Nummertecken, eller fyrkant, används som decimaltecken.
  • Välj räknesätt med ”stjärna”. Tryck upprepade gånger på stjärna för att få fram det räknesätt du vill använda.
  • Radera inslagna tal med radera-tangenten ”C”. C raderar också hela räkneoperationen.
  • Räkna ut talet genom att trycka på Joysticken. Mobile Speak läser resultatet.
  • Spara ett resultat till minnet med Väljarknapp 1.
  • Hämta resultat från minnet med Väljarknapp 2.
  • Byt mellan positivt och negativt tal med EDITERA.
  • Avsluta kalkylatorn med joystick vänster.

Du kan således inte vandra bakåt med joystick vänster i talet för att kontrollera vad du skrivit. Ända sättet att upprepa talet i displayen är att trycka på joysticken. Se bara upp, så du inte aktiverat någon räknefunktion innan du trycker, för då kommer talet att förändras.


Sidorna i avsnittet "Mobile Speak familjen", är:


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden