Lars logotypeMobile Speak


  

Avsnitt Mobile Speak familjen


Mobile Speaks ljudinspelare

OBS! Programmet fungerar inte med Symbian 9-telefoner.

Starta Ljudinspelaren via telefonens huvudmeny. På displayen visas två alternativ. De är:

  • Ny
  • Öppna

Ny inspelning

Tryck på joysticken och inspelningen börjar. Tala in meddelandet och avsluta med en ny tryckning på joysticken för att avsluta inspelningen.

På displayen visas nu fyra rubriker. De är:

  • Spara
  • Ny
  • Öppna
  • Spela av

Väljer du spara, måste du ge ljudfilen ett namn. Skriv namnet och spara med Väljarknapp 1, ”OK”. Alternativet spara försvinner från skärmen.

I det här läget innebär alternativet ”Spela av”, att du kan lyssna till din nyligen inspelade ljudfil. Den förblir den aktiva tills du antingen gör en ny inspelning, eller hämtar fram en tidigare via alternativet ”Öppna”.

Öppna

Via Öppna, kan du bläddra bland dina inspelade filer. Välj att:
1. Aktivera en fil. Gör det genom att trycka på joysticken eller Väljarknapp 1, OK, när du valt fil. Då hamnar du åter bland de tre alternativen ”Ny, Öppna och Spela av”. Nu betyder alternativet ”Spela av” att du kan lyssna på den filen du valde i listan över tidigare filer.
2. Radera filen. Tryck radera, ”C”, när du valt fil. Du får en kontrollfråga om du vill radera filen. Svara ”ja” med Väljarknapp 1 eller ”Nej” med Väljarknapp 2.

Avsluta Ljudinspelaren med joystick vänster.


Sidorna i avsnittet "Mobile Speak familjen", är:


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden