Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 1, inställningar för talet

I flik nr 1, inställningar för talet, finns 14 val. De här inställningarna påverkar alla hur din valda röst pratar:

1 Röst:

Den här inställningen bestämmer vilken installerad röst som ska läsa. När du installerar Mobile Speak väljer du upp till tre röster som ingår i licensen. För svensk del är det Acapelas röster Ingmar, Elin, Erik, Emma eller finlandssvenske Samuel. Självklart kan du välja någon annan av Acapelas röster istället, exempelvis den amerikansk engelska rösten heather.
alla Symbian 9x-telefoner innehåller också Nokias röster. På vissa modeller finns en högkvalité röst från Nokia. Genom att välja olika röster för olika profiler, kan du snabbt byta från ett språk till ett annat via kortkommandot för att byta profil.
Standardvärdet för Mobile Speak är en röst från Nokia.


2 Ljudstyrka:

Den här inställningen bestämmer hur starkt ljudet ska uttalas. Välj värde från 1 till 10. Den här inställningen är också beroende av valen i alternativen 13 och 14 nedan.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 5. Du kan snabbt ändra ljudstyrkan under gång via kortkommandot MobileSpeakTangenten+pil upp resp ner.


3 Hastighet:

Den här inställningen bestämmer hur fort rösten ska prata. Välj värde mellan minus 10, som är svårtytt sävligt, och plus 10, som kräver stor erfarenhet och koncentration.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = 0, Nybörjare = -3 och Avancerad = +5. Du kan snabbt ändra hastigheten under gång via kortkommandot MobileSpeakTangenten+pil vänster resp höger.


4 Bokstaveringshastighet:

Den här inställningen gör det möjligt för dig att ändra den hastighet som Mobile Speak ska bokstavera ett ord eller föregående fras med. Normalt vill du kanske sänka bokstaveringshastigheten något, för att på så sätt kunna uppfatta informationen riktigt. Den här funktionen är också beroende av valet "Fonetisk bokstavering" i flik nummer 2. Lägsta hastighet är minus 10 och högsta är plus 10.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = 0, Nybörjare = 0 och Avancerad = +5.


5 Tonhöjd:

Den här inställningen bestämmer hur högt eller lågt i frekvensområdet rösten ska prata. Välj mellan minus 10, som är en skorrande bas, och plus 10, som är en pipig falsett.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 0.


6 Val av röst under samtal:

Den här inställningen bestämmer vilken röst Mobile Speak ska prata med under ett pågående samtal. För närvarande är Symbian 9x-telefonerna hänvisade till den Nokia röst som finns inbyggd i din telefon. I en god framtid kommer du att kunna välja någon av de andra rösterna som du har installerade.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, Nokia TTS.


7 Volym under samtal:

Den här inställningen bestämmer hur starkt Mobile Speak ska prata under ett pågående samtal. Inställningen är beroedne av både hur valet för "Tyst när någon ringer" och Val av röst under samtal" är gjorda. Välj värde från 1 till 10.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 8.


8 Tyst under samtal, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska prata eller inte när det ringer. Väljer man värdet "tyst”, kan man inte utnyttja talet för att läsa i exempelvis kalendern medan man pratar i telefonen. Därför går det att tillfälligt aktivera talet med kommandot MobileSpeakTangenten+0. På så sätt kan man trots allt få tillgång till informationen. När samtalet är slut återgår Mobile Speak till att vara tyst när det ringer, om man valt den inställningen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, från.


9 Tyst när tangentlås är inkopplat, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska vara tyst när man låser tangenterna. Det är lätt att man uppmanas låsa upp när man stöter till telefonen i fickan. Den här funktionen förhindrar det.
Den här inställningen är också beroende av kommandot "Tillåt MS-kommnandon när knapplås är till", i flik nr3 "Generella inställningar".
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


10 Inget tangenteko i Vänteläget, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska uttala de siffror du anger i telefonens vänteläge. Det gäller både när du knappar in ett telefonnummer eller om du vill kontrollera telefonens serienummer etc. Väljer du det tysta inskrivningsläget, kan du fortfarande läsa siffrorna med pil höger/vänster eller med kommandot MobileSpeakTangenten+Fyrkant, som en kontrollmöjlighet.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”från”.


11 Volym för headset:

Den här inställningen bestämmer vilken volym Mobile Speak ska ha när du ansluter ditt headset. När du avlägsnar headsetet återgår mobile Speak till den volym du normalt använder. Det här kommandot gäller för både trådbundet headset och Bluetooth-lurar. Det gäller för Symbian 9.3 9.5 och Symbian^3-telefoner.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”5”.

12 Fördröj talet:

Den här inställningen gör det möjligt för dig att fördröja talet en aning. I vissa lägen kan talet börja läsa innan programmet har uppdaterats klart och då finns en risk att talet läser fel värde. Det kan vara alternativ i en lista eller vid inmatning av text. Men genom att fördröja talet en aning, läser Mobile speak som det är tänkt.
Du kan välja att fördröja Mobile speak med 14 olika värden, från värdet "standard", via en fördröjning på 0,05 sekunder till värdet 0,60 sekunder.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”standard”.


13 Sänk lägsta volymnivån:

Den här inställningen gör det möjligt för dig att sänka den lägsta ljudnivån på Mobile speaks tal. Normalt är lägsta värdet 1, men den här inställningen kan sänka ljudnivån på det värdet. Välj mellan alternativen:

 1. 100%, dvs standardvärdet.
 2. Minska till 75% av standardvärdet .
 3. Minska till 50% av standardvärdet .
 4. Minska till 25% av standardvärdet .
 5. Minska till 12,5% av standardvärdet .
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 100%.


14 Öka högsta volymnivån:

Den här inställningen gör det möjligt för dig att öka den maximala ljudnivån på Mobile speaks tal. Normalt är högsta värdet 10, men den här inställningen kan öka ljudnivån på det värdet. Välj mellan alternativen:

 1. 100%, dvs standardvärdet.
 2. Öka värdet till 125%.
 3. Öka värdet till 150%.
 4. Öka värdet till 200%.
 5. Öka värdet till 250%.
 6. Öka värdet till 300%.
 7. Öka värdet till 400%.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, 100%.

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden