Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 2, inställningar för uppläsningen

I flik nr 2, inställningar för uppläsningen, finns 10 val. De här inställningarna påverkar hur Mobile Speak ger dig informationen:

1 Tangenteko:

Den här inställningen bestämmer hur talet läser när man skriver in text. Välj mellan fyra olika sätt:

 • Inget - Talet är tyst medan du skriver.
 • Tecken - Talet uttalar varje tecken medan du skriver.
 • Ord - Talet uttalar ordet du just skrivit när du trycker på mellanslaget.
 • Kombinationen tecken och ord – Talet uttalar varje tecken du skriver plus att hela ordet uttalas när du gör ett mellanslag.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”tecken och ord”. Funktionen har ett kortkommando, MobileSpeakTangenten+9 respektive lång 9, beroende av layoutläge. Kortkommandot skiftar mellan de fyra möjligheterna.


2 Läsning av skiljetecken:

Den här inställningen bestämmer nivån på hur många tecken som ska uttalas. Välj mellan:

 • Inga – som innebär att inga tecken uttalas. Det innebär också att språkmelodin och viktiga pauser i uppläsningen kan försvinna.
 • Några – som innebär att de viktigaste tecknen uttalas.
 • Alla – som innebär att talsyntesen läser alla de tecken den har stöd för. Det innebär de flesta och kan vara påfrestande i längden. Vid korrekturläsning kan det emellertid vara viktigt.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”några”. Funktionen har ett kortkommando, MobileSpeakTangenten+7 respektive lång 7, beroende av layoutläge. Kortkommandot skiftar mellan de tre möjligheterna.

3 Läs hemliga tecken som:

Den här inställningen påverkar hur Mobile Speak läser vid inmatning av tecken i lösenordsrutor. Välj:

 • Inget, dvs tangentekot är tyst.
 • Stjärnor, dvs Mobile Speak läser ordet ”stjärna” för varje inmatat tecken.
 • Tecken, dvs Mobile Speak uttalar tecknet som matas in även om det blir en stjärna på skärmen.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”stjärna”. Funktionen har ett kortkomando, MobileSpeakTangenten+lång stjärna, som skiftar mellan de 3 valen.


4 Fonetisk bokstavering, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska bokstavera ord på vanligt sätt eller fonetiskt. Dvs det vanliga A, B C eller Adam, Bertil, Cesar. Denna funktion gäller när du bokstaverar ett ord med kommandot MobileSpeakTangenten+8, i "Standard layouten" eller MobileSpeakTangenten+lång 3, i "läsläge layouten".
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "Från".


5 Indikera stora bokstäver:

Den här inställningen har fyra val och bestämmer om Mobile Speak ska skilja mellan stora och små bokstäver i ett textfält. Välj mellan:>

 1. inget, dvs mobile Speak hanterar gemener och versaler lika.
 2. tecken, dvs Mobile Speak uttalar ordet "Stort" för det enskilda tecknet.
 3. Ord, dvs mobile Speak uttalar ordet "Stort" om det aktuella ordet består av versaler.
 4. Tecken och ord, dvs Mobile Speak uttalar ordet "Stort" för både enskilda tecken och hela ord.
Kommandot gäller både när du går täckenvis med joysticken eller stavar ordet med kortkommandot MobileSpeakTangenten+8. Är ordeko satt till tecken eller både tecken och ord, kommer talet också att säga ordet ”stort” när du skriver en versal.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = tecken, Nybörjare = tecken och Avancerad =inget.


6 Läs raderat tecken, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska uttala det tecken du just raderade. I flik nr 4, kan du dessutom välja att Mobile Speak ska säga ordet ”radera” innan tecknet. Väljer du att inte få tecknet uttalat kommer talet att läsa den kvarvarande delen av ordet istället.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


7 Nummerbehandling:

Den här funktionen gör det möjligt att välja hur Mobile Speak ska läsa ett tal. Välj mellan:

 • Siffervis. Mobile Speak läser talet siffra för siffra. Dvs 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv.
 • Parvis, Mobile Speak läser siffrorna två och två. Dvs 12, 34, 56 osv.
 • Tre och tre. Mobile Speak läser siffrona tre och tre, Dvs 123, 456 osv.
 • Enligt talsyntesen. Mobile Speak läser ett tal enligt den aktuella talsyntesens sätt att hantera ett tal. Acapela Ingmar exempelvis, läser ihop 1 2 3 4 5 6 till talet "1hundra23tusen4hundra56".
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "siffervis".


8 Antalet siffror innan sifferbehandling används:

Den här funktionen gör det möjligt att välja hur Mobile Speak ska gruppera siffrorna i ett tal. Välj att hantera hundra- och tusental genom att låta Mobile Speak grupera efter minst:

 1. 2 siffror.
 2. 3 siffror.
 3. 4 siffror.
 4. 5 siffror.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "5 siffror".9 Uttalslexikon, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska uttala ord eller fraser enligt ditt uttalslexikon. Ibland kan det vara bättre att låta de anpassade uttalen stå tillbaka för rösternas ordinarie uttalsregler. Det kan exempelvis gälla vid korrekturläsning.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "till". Den här funktionen har ett kortkommando i Standardinställningen, MobileSpeakTangenten + siffran 4.


10 Säg smilies i klartext, till/från:

Den här inställningen bestämmer om Mobile Speak ska uttala smilies i klartext, dvs säga "glad gubbe" osv. Det här kommandot kan kombineras med att Mobile Speak också uttalar ordet "smillie", framför själva bilden. Den inställningen gör du i flik nr 4, informationsnivå.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "Till".

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden