Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 4, Informationsnivå

I flik nr 4, informationsnivå finns 17 inställningar. De påverkar hur mycket extra information Mobile speak ska bjuda på:


1 Läs listnummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal i en lista. Exempelvis 2 av 4.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


2 Läs fliknummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal för flikarna i ett programfönster. Exempelvis ”Flik 1 av 3”.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


3 Läs ikonnummer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela ordningstal för ikonerna, om du valt ”Visa ikoner” istället för lista. Det här kommandot påverkar också uppläsningen av ikonerna i Vänteläget om du valt aktivt vänteläge.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


4 Läs etiketter på Väljarknappar, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela etiketterna för programtangenterna, Väljarknapp 1 och 2. Vill du inte att Mobile Speak automatiskt läser etiketterna, väljer du ”från”. Med kommandot MobileSpeakTangenten+Enter kan du manuellt fråga vilken betydelse Väljarknapparna har.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


5 Indikera programstyrda små och stora bokstäver, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska ge information om positionens värde, dvs om tecknet automatiskt fått värdet stor eller liten. Funktionen gäller begynnelsebokstaven i fält och texter, men också tecken direkt efter exempelvis punkt, frågetecken etc. En manuellt angiven stor bokstav mitt inne i ett ord uttalas stor bara om valet är aktivt i flik 2. Funktionen påverkar också informationen om siffror i inskrivningsfält för enbart siffror, exempelvis i kontakter och kalendern.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


6 Säg ordet ”radera” när tecknet raderas, till/från:

Välj om Mobile Speak ska uttala ordet ”Radera” när du raderar ett tecken. Funktionen är beroende av radera-valet i flik 2, som måste vara aktivt.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


7 Batteri/signal alltid, till/från:

Välj om Mobile Speak ska uttala statusen för batteri och signal vid varje kommando i vänteläget. Mobile Speak kommer också att läsa aktuellt klockslag och aktuell batterinivå, signalstyrka och operatör så fort du återvänder till Vänteläget.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


8 Utökad status information, till/från:

Välj om du vill ha en språkligt fylligare information om batteri- och mottagningsstatus. Är valet satt till "På", ger dessutom kommandot information om aktuell layaottyp, om det finns ett minneskort och om knappsatsen är låst.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


9 Indikera undermenyer, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala ordet ”undermeny”, när ett menyalternativ har en undermeny.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


10 Indikera fönster, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala ordet ”Fönster” och fönstertiteln när du öppnar ett program.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = till, Nybörjare = till och Avancerad = från.


11 Notera olästa meddelande, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska meddela att det finns olästa meddelanden. Dels om det finns olästa meddelanden i inkorgen, dels om ett enskilt meddelande i inkorgen eller e-postlådan är oläst.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, ”till”.


12 Läs namn på funktionstangenter, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala orden "MobileSpeak", "meny" och "enter" när du trycker på respektive tangenter. Mobile Speak uttalar också det aktuella valet för vänster respektive höger Väljarknapp om du väljer att slå till den här funktionen.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


13 Säg ordet "markerad" först, till/från:

Välj hur du vill att Mobile Speak ska meddela om ett objekt är markerat. Antingen uttalar Mobile Speak ordet "markerad", före eller efter det aktuella objektet. Exempelvis: "markerad, objektnamn", eller "objektnamn, markerad". Med värdet "till", uttalar Mobile speak ordet "markerat", före objektet.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "till".

14 Läs grafik utan etikett, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska läsa de etiketter som inte namngivits för den grafiska bilden. Mobile Speak kommer att uttala ordet "bild" för grafer som inte namngivits. Mobile Speak läser alltid namngivna etiketter oavsett val för det här kommandot. Läs också en beskrivning om hur du namnger etiketterna.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är: från.


15 Läs grafiska Väljarknappar, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska uttala texten "grafisk valknapp". Ofta innebär det att Enter aktiverar första alternativet i valmenyn, under vänster Väljarknapp. har Enter annan betydelse uttalar Mobile Speak alternativet i klartext.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.


16 Läs när skärmsläckaren är aktiv:

Välj hur du vill att Mobile Speak ska meddela tid och status när skärmsläckaren är aktiv. Det här valet är också betydelsefullt när knappsatsen är låst. Se kommandot "Tillåt MS-kommando vid knapplås".
Välj att meddela:

  1. Ingen, dvs ingen information.
  2. Tid, dvs Mobile Speak läser klockslaget. När du trycker Enter blir telefonen på så vis din klocka.
  3. Skärmsläckaren status.
  4. Både tid och status.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = status, Nybörjare = tid och status och Avancerad = ingen.


17 Säg ordet ”smilie” innan en smilie, till/från:

Välj om Mobile Speak ska uttala ordet ”Smilie” innan etiketten för bilden av exempelvis en glad gubbe. Funktionen är beroende av smilie-valet i flik 2, som måste vara aktivt.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är: Normal = från, Nybörjare = till och Avancerad = från.

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden