Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 5, inställningar för punktskrift

För att telefonen och Mobile Speak ska kunna fungera tillsammans med en punktdisplay krävs att en blåtandskommunikation är upprättad och att den aktuella displayn är vald och konfigurerad. Du gör det via vänster Väljarknapp, val och alternativet Punkt. Alternativet "Punkt" har en undermeny.

  • Konfigurera punktdisplay: Här väljer du och upprättar en kommunikation mellan telefonen och displayn. Via vänster Väljarknapp, val / Punkt / Konfigurera punktdisplay hittar du en lista över de displayer som kan kommunicera med Mobile Speak.
  • Starta punktstöd: Inställningarna i flik nummer 5 är beroende av om punktstödet har startats. Starta det via vänster Väljarknapp, val / Punkt / Starta punktstöd.

För att spara på telefonens batteri, bör du avaktivera punktstödet igen när du inte använder punktdisplayen. Det gör du via vänster Väljarknapp / Punkt / Stoppa punktstöd. Med kortkommandot MobileSpeakTangenten+Sänd kan du skifta mellan att aktivera stödet och att snabbt avaktivera det.


I flik nr 5, inställningar för punktskrift, finns 10 val. De påverkar hur en eventuell punktdisplay visar punktskrift när Mobile speak är igång:

1 Punkttabell för inmatning:

Mobile Speak innehåller flera nationella punkttabeller för att skriva in punktskrift via ett punkttangentbord. Välj den teckentabell som du känner dig mest bekväm med. Väljer du olika teckentabeller för olika profiler, kan du enkelt skifta teckentabell om du skriver på olika språk. Snabbt kan du byta via kortkommandot för att skifta profil, dvs MobileSpeakTangenten + RADERA. Jämför gärna med nedanstående kommando och tänk på att du inte behöver ha samma tabell för bägge valen samtidigt.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "Svensk 8 punkters punkt".


2 Punkttabell för läsraden:

Mobile Speak innehåller flera nationella punkttabeller för att visa punktskrift på läsraden. Välj den teckentabell som du känner dig mest bekväm med. Väljer du olika teckentabeller för olika profiler, kan du enkelt skifta teckentabell om du läser text på olika språk. Snabbt kan du byta via kortkommandot för att skifta profil, dvs MobileSpeakTangenten + RADERA. Jämför gärna med ovanstående kommando och tänk på att du inte behöver ha samma tabell för bägge valen samtidigt.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "Svensk 8 punkters punkt".


3 Visa stödtext, till/från:

Välj om du vill att Mobile Speak ska visa stödtext på displayen. Det kan exempelvis vara information om flikar, fönster eller listnummer etc.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "till".


4 Punktmarkör, till/från:

Har du ett punkttangentbord, kan du välja en virtuell punktmarkör. Den innebär att du kan flytta dig över hela skärmen och läsa text som normalt finns utanför den yta som systemets normala markör rör sig inom. Systemets markör styr du via telefonens joystick. Då kan du inte läsa fönstrets titel eller vilka etiketter väljarknapparna har. Du kan inte heller flytta dig till kolumnen för veckonummer i kalendern.
Den virtuella punktmarkören aktiverar och avaktiverar du genom att samtidigt trycka kombinationen ”Vänster mellanslag + höger mellanslag + punkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6” på punkttangentbordet. Mobile Speak berättar att det virtuella läget har valts respektive avslutats.
När punktmarkören aktiverats kan du flytta rad för rad i skärmen. Texten visas på punktdisplayn, samtidigt som Mobile Speak läser den. Den virtuella punktmarkören ändrar normalt inte fokus i programmet, men i vissa lägen kan du klicka på ett alternativ med displayen och på så vis välja aktivitet.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "från".


5 Automatisk avstänging av Bluetooth, till/från:

Med den här funktionen kan du välja att automatiskt stänga telefonens bluetooth-kommunikation samtidigt som du stänger av punktdisplayn. På så vis sparar du både batteri och minskar risken att någon obehörig ser din telefon.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "från".


6 Kontroll sammandrag, till/från:

Visar information om formulärfält. Den här funktionen används tillsammans med den virtuella punktmarkören. Då läggs en extra rad till vid olika formulärfält och punktdisplayn visar information om vilken typ av formulärfält det är och vilken status kontrollen har.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "till".


7 Följer markören över hela skärmen vid textinmatning, till/från:

Med den här funktionen väljer du hur Mobile Speak ska visa texten på din punktdisplay när du skriver. Har du fyllt punktraden, kan du välja att låta Mobile Speak mata fram tecken för tecken i slutet av raden. Alternativt töms punktraden och markören börjar om från början på en tom punktrad.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "till".


8 Visa blinkande markör, till/från:

Med den här funktionen väljer du om Mobile Speak ska visa den aktuella positionen på punktdisplayen. Genom att låta punkterna 7 och 8 blinka, kan det vara enklare att hitta rätt läge på punktraden.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "från".


9 Ignorera tecken för versaler, till/från:

Med den här funktionen, väljer du om Mobile Speak ska visa om en bokstav är versal. Versaler visas normalt genom att punkten 7 visas tillsammans med den aktuella bokstavskombinationen, Dvs ett versalt L, visas med punkterna 1, 2, 3 och 7. Med den här funktionen kan du välja bort att punkten 7 visas på punktdisplayn. På telefonens bildskärm påverkas inte bokstaven, utan förblir versal.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "från".


10 Anslut när telefonen startar, till/från:

Med den här funktionen väljer du om Mobile Speak ska ansluta till den senast anslutna punktdisplayen automatiskt när telefonen startar. Funktionen motsvarar valen för talet och förstoringsprogrammet, i deras respektive flikar 3 och 6.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "från".

Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden