Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Flik nr 7, inställningar för Nokia OVI Maps

OBS! Den här fliken kommer bara att visas på telefoner som kan köra Nokia OVI Maps med version 3.03 och 3.04. Aktuella Symbian 9.3-modeller är E66, E71, N86, C5, E5, E52, E55, E72, E73, 6710, 6720, 6730 och 6760. Detta gäller också för touch-modellerna 5230, 5800, N97, N97 mini, C6 och X6. Mobile Speak kommer också att fungera tillsammans med nya Symbian^3 modellerna N8, E7, C6-01 och C7. För att hålla dig uppdaterad och se vilka telefonmodeller som är aktuella, titta in på Nokias egen sida över telefonmodeller som stödjer versionerna 3.03 och 3.04.

Vill du läsa om hur OVI Maps funkar? Titta då in på Nokias sidor och läs deras användarguide och de mest vanliga frågorna.

Nokia OVI Maps 3.03 och 3.04 ger en kostnadsfri röstvägledning både i gång- och körläge. Tyvärr finns ingen svensk röst för den här tjänsten för tillfälligt. Den Tyska vägledningen fungerar hyggligt med tanke på hur våra gatunamn uttalas!

Om du valt en guidad tur med OVI Maps röstvägledning, kommer du säkert att lägga märke till att Mobile Speak och OVI Maps röster inte är helt överens. Kom då ihåg att Mobile Speak uttalar den aktuella informationen på bildskärmen, medan OVI Maps vägledning bygger på den en bilförare oftast behöver. Dvs, för att chauffören ska hinna svänga, måste informationen komma innan det är dags att vrida på ratten. Så, när OVI Maps säger "Sväng till höger nu, in på Nygatan" innebär uppmaningen "nu" att du ska svänga när det är lämpligt. Lämpligt är kanske om 20 eller 30 meter, och det är denna information om hur långt det är till den faktiska svängen som Mobile speak meddelar eftersom det är så det står på skärmen.

Mobile Speak kommer också att kunna läsa en hel del i Nokias Kartor version 3.01 och 3.02. De förekommer i telefonmodeller med Symbian 9.2, som N95 och N82 med flera. Men i de här telefonmodellerna visas inte Flik nummer 7 i Konfigurera Mobile Speak, och du kan för närvarande inte göra någon inställning för hur Mobile Speak läser i kartprogrammet.I fliken Kartor, finns 5 val. De är:

1 Säg kartförändringar automatiskt:

Den här inställningen bestämmer hur mycket Mobile Speak ska läsa automatiskt, när något förändras på skärmen. Positionsangivelsen exempelvis, försöker uppskatta vilket husnummer du passerar. Det kan bli en ganska "pratig" promenad och därför kan du låta Mobile Speak begränsa den generella uppläsningen. Välj:

 1. till. Mobile Speak läser alla förändringar.
 2. Inte i gång eller körläge". Se vidare i valet "Informationsnivå i gång/körläge", nedan.
 3. Från. Mobile Speak läser inget automatiskt, utan det blir upp till dig att läsa den aktuella informationen via de tangentkommandon som finns i värdprogrammet. Läs om kommandon i OVI Maps här!
Standardvärdet för kartprogrammet i samtliga Mobile Speak profiler är, "Till".


2 Informationsnivå i gång/körläge:

Den här inställningen är beroende av val 1, "Säg kartförändringar automatiskt". Den automatiska uppläsningen måste vara vald till alternativet "Till", för att du ska kunna påverka uppläsningen på följande vis.

 1. Alla.
 2. Vid gatubyte.
 3. Efter halva distansen.
 4. Valt informationsintervall. Se under valet, "5 Informationsintervall före sväng", nedan.
Standardvärdet för Mobile Speaks profiler är Normal "Alla", Nybörjare "Alla" och för Avancerad "Efter halva distansen".


3 Orienteringstyp:

Den här inställningen tillåter dig att välja hur Mobile Speak ska ange din riktning. Välj mellan:

 1. Kompass. Mobile Speak ger dig orienteringsriktningen i 16 olika väderstrecksangivelser. De är nord, nordnordost, nordost, ostnordost, öst, ostsydost, sydost, sydsydost, syd, sydsydväst, sydväst, västsydväst, väst, västnordväst, nordväst, nordnordväst.
 2. Grader. Grader anger riktningen i ett värde från 0 till 360 grader räknat från norr. Nord är 0 grader, öst är 90 grader, syd 180 och väst 270 grader osv.
Tänk på att orienteringen utgår från norr, och inte från din egentliga rörelseriktning. Du bör alltså vara uppmärksam på detta när du trycker kortkommandon för Kartor, dvs kommando 4, 5, 6, eller 8
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "Kompass".


4 Destinationsorientering:

Den här inställningen är mest viktig för att få rätt information om ditt mål, när du ger kortkommando siffran 8 i "Gång- och körläge. Välj antingen:

 1. Nord. Telefonen pekar mot norr.
 2. Karta. Telefonen pekar i den riktning du färdas.
 3. Nord och karta. Visningen kan anpassas efter hur själva telefonen är inställd.
I vissa telefonmodeller finns en inställning, "Koppla kartan till rutten". Alternativet gäller för gång-läget och försöker alltid visa kartan i den riktning du är på väg mot. Om så är fallet, är det viktigt att du väljer något av alternativen "Karta" eller både Nord och karta". På så sätt kommer kortkommando 8 att ge rätt information. Detta är också viktigt för telefonmodeller som har en inbyggd kompass och en accelerometer som automatiskt ställer in kartan efter rutten. Den funktionen finns bland andra på Nokia N8. När det inte går att koppla visningen till rutten, bör du välja inställnngsalternativet "Nord" istället.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "Nord och karta".


5 Informationsintervall, i meter:

Välj hur långt före en sväng Mobile Speak ska börja ge information automatiskt. Du väljer mellan intervallen 10, 20, 40, 60, 100, 150 eller 200 meter före nästa sväng. Det här valet påverkar bara uppläsningen om du valt "informationsintervall" i val nummer 2, "Informationsnivå i gång/körläge", ovan.
Standardvärdet för Mobile Speaks samtliga profiler är, "20" meter.


De kortkommandon som jag refererar till i texten ovan, kan du läsa mer om i avsnittet Kortkommandon. Följ länken Kortkommandon i Nokia OVI Maps/kartor.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden