Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Namnge grafik

Precis som på datorn, finns en massa grrafiska symboler i Symbian. Exempelvis visar små bilder framför namnen i menyn om det är en mapp eller en fil du står på. Det finns också grafiska symboler som visar statusen på uppkopplingar och annat. Från och med Mobile Speak version 5.50 från juli 2011, går det att namnge många av de här bilderna.

På senare Symbian 9.3-telefoner, exempelvis Nokia C5 och Nokia 6700 Slide, samt Symbian 9.5 och Symbian^3 finns det numera en grafisk symbol i kalendern. Istället för en etikett i klartext för fälten Ämne, starttid, alarm etc finns små bilder. Dessa bilder har numera en namngiven etikett och Mobile Speak ger således en vägledning i klartext igen. Det finns emellertid flera ställen i systemet där Mobile Speak inte har namngett grafiken. Då uttalar Mobile Speak istället ordet "bild".

Vill du själv namnge etiketter som inte redan namngetts, eller om du vill radera eller ta bort en färdig etikett, kan du göra det.


Namnge grafik

Förutsättningen för att du ska kunna namnge en grafisk etikett är att du ställt in din Mobile Speak så att den läser etiketter som inte redan namngivits. Det gör du i Konfigurera Mobile Speaks flik nr 4, informationsnivå. Alternativet "Läs grafik utan etikett", ska vara "På". Gör sedan så här:

  1. Börja med att aktivera den virtuella markören, MobileSpeakTangenten + 3.
  2. Bläddra sedan med pil upp/ner för att lokalisera den etikett som du vill namnge.
  3. Tryck Enter och en inskrivningsruta dyker upp. Samtidigt slås den virtuella markören från.
  4. Skriv den text du vill att Mobile Speak ska läsa. Godkänn med vänster Väljarknapp.
Nu kan du pröva hur det ter sig i skarpt läge. Vill du ändra texten, gör du om proceduren från steg 1. Mobile Speak kommer då att ställa en kontrollfråga om du vill ändra namnet.


Radera en etikett

Vill du radera en etikett, gör du så här:

  1. Aktivera den virtuella markören och bläddra till den aktuella etiketten.
  2. Tryck på Radera.
  3. Mobile Speak kommer att fråga om du vill radera etiketten. Svara "ja" med vänster Väljarknapp eller avbryt med höger Väljarknapp.

Mobile Speak kommer att skapa en fil som innehåller information om samtliga grafiska etiketter. Du hittar filen på telefonen i en mapp som heter "C:/CF/Graphics_labeler.XML".
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden