Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Mobile Speaks Kommandotangent

För att styra skärmläsaren Mobile Speak, finns en styrtangent. Historiskt har "Editera" tangenten funnits som en speciell tangent för serie 60 telefonen. Då har den också benämnts på olika sätt. Namn som "Penntangenten", som syftar på att Editera-tangenten ofta haft en penna som symbol. "Editeratangenten" eller "Redigeratangenten", som syftar på användningsområdet. <

Eftersom Editera tangenten bara användts sporadiskt har den fungerat perfekt som Mobile speak KommandoTangent. Men utvecklingen har rationaliserat bort Editera-tangenten på senare telefoner.

Code Factory har därför tvingats välja andra tangenter som sin Mobile Speak KommandoTangent. Vissa telefoner har fått funktionen flyttad till kamera-tangenten. Andra telefoner har fått bidra med Multimedia-tangenten, GPS-tangenten, Kalender-tangenten eller någon annan lämplig tangent som Mobile Speak KommandoTangent. Numera är det oftast "Meny-tangenten" för telefoner med knappsats och "Kamera-tangentent" för telefoner med pekskärm.


Välj din Mobile speak KommandoTangent.

Du behöver inte vara nöjd med det val som Code Factory gjort åt dig. Du kan själv välja vilken tangent som ska vara din Mobile Speak KommandoTangent. Du hittar valet i Konfigurera Mobile Speak. Tryck vänster Väljarknapp och pila ner till alternativet "KommandoTangenten". Mobile Speak KommandoTangent-valet är tredelat. Dels väljer du din normala tangent, dels kan du välja en möjlig andra tangent. Du väljer också hur lång tid en tryckning på Mobile speak KommandoTangenten ska vara aktiv.

De 13 valbara tangenter som finns, är:

 1. Standard. Dvs den tangent som Code Factory valt från början, åt den aktuella telefonmodellen.
 2. Meny-tangenten.
 3. Sänd-tangenten. Normalt är detta den tangent som du använder för att svara på ett inkommande samtal. När det ringer, frikopplas Mobile speak KommandoTangenten och du svarar som vanligt.
 4. Ström-tangenten.
 5. Multimedia-tangenten.
 6. Editera-tangenten.
 7. Galleri-tangenten.
 8. Kamera-tangenten.
 9. Tecken-tangenten. Finns bara på Nokias kommunikator-modeller, exempelvis E90.
 10. Kalender-tangenten.
 11. E-posttangenten.
 12. Kontakter-tangenten.
 13. Ingen tangent är definierad.

Den här listan gäller för bägge Mobile Speak KommandoTangent-valen. Några av ovanstående alternativ kan du bara välja på vissa modeller. Kontrollera din telefon ordentligt så att ditt val är möjligt.


Mobile Speak KommandoTangenten nummer 1

Mobile Speak KommandoTangenten nr 1 måste vara kopplad till en namngiven tangent på den aktuella telefonen. Du bör alltså inte välja alternativet "Ingen tangent". I telefoner som har kvar den speciella Editera-tangenten, är det just den tangenten som är standard valet. I telefoner som inte är utrustad med denna tangent har Code Factory valt en annan tangent som standard. Valen varierar med telefonmodell. I Code Factorys engelskspråkiga dokumentation kan du läsa om vilket val man gjort för de olika telefonerna.

Så här väljer du vilken tangent som du vill göra till din Mobile speak KommandoTangent nummer 1:

 1. Öppna Konfigurera Mobile speak. Du hittar programmet via huvudmeny och mappen Code Factory, som skapades när du installerade programmet på telefonen.
 2. Tryck vänster Väljaknapp och pila dig ner till alternativet "KommandoTangenten".
 3. Här finns en undermeny, som du öppnar med högerpil.
 4. Välj KommandoTangent 1 och tryck "Enter".
 5. Ställ dig på den tangent som du vill välja. Markera den genom att trycka "Enter".
 6. Verkställ ditt val genom att trycka på vänster Väljarknapp, OK.
Standard inställningen är "Standard", dvs Code Factorys standard val.


Mobile Speak KommandoTangenten nr 2.

Välj den tangent som du vill använda som andraval som styrtangent för dina mobile speak kommandon. Normalt ska du inte förändra Code Factorys standardval för tangent nummer 2. Det här valet är bara till för telefonmodeller som har ett extra tangentbord, exempelvis Nokia E90. Om det är möjligt att välja en tangent som andraval, gör du som ovan. Tänk bara på att det är KommandoTangent nummer 2 som valet gäller.
Standard inställningen är "Ingen".


Mobile Speak KommandoTangentens tidsgräns

När du ger ett Mobile Speak-kommando, trycker du på Mobile Speaks KommandoTangent. Först därefter trycker du på det du vill uppnå. Det kan vara att öka hastigheten, sänka ljudnivån, fråga om tid och datum osv. Ibland vill man utföra mer än en kommandotryckning. Du vill kanske både öka hastigheten och öka ljudnivån. Är du flink i fingrana, hinner du kanske trycka bägge kommandona medan Mobile speaks KommandoTangent är aktiv. Men gör du inte det kanske du påverkar något annat.

Normalt är Mobile Speaks KommandoTangent aktiv under 3 sekunder. Men du kan ändra tiden till antingen 1, 1.5, 2 6 eller 10 sekunder. Gör så här:

 1. Öppna Konfigurera Mobile speak.
 2. Tryck vänster Väljaknapp och pila dig ner till alternativet "KommandoTangenten".
 3. Här finns en undermeny, som du öppnar med högerpil.
 4. Välj "KommandoTangentens tidsgräns" och tryck "Enter".
 5. Ställ dig på den tidsgräns som du vill välja. Markera den genom att trycka "Enter".
 6. Verkställ ditt val genom att trycka på vänster Väljarknapp, OK.

Det finns ett kortkommando kopplat till funktionen Mobile Speak KommandoTangentens tidsgräns. Genom att trycka Kommandotangenten plus en lång tryckning på Radera, kan du skifta tidsintervall direkt.


Fyra kategorier kommandon tillsammans med Mobile Speaks KommandoTangent

Mobile Speaks olika kommandon är indelade i fyra grupper. Grupperna är:

 1. Joystick-kommandon, dvs de 4 pilarna.
 2. Läskommandon, dvs siffrorna 1, 3, 4, 6, 7, 9 och dessutom Fyrkant.
 3. För Touch, volym upp/ner.
 4. Alla andra kommandon.

Utför du något kommando inom någon av de 3 första grupperna, kan du upprepa kommandon från samma grupp utan att trycka på Mobile Speaks Kommandotangent igen så länge tidsintervallet är aktivt. Exempelvis kan du kombinera öka volymen med att sänka hastigheten. Bägge kommandon använder piltangenterna. Däremot kan du inte öka volymen och därefter försöka läsa med siffran 3. Siffran 3 tillhör en annan grupp och istället kommer du att skriva siffran 3. Men att kombinera läskommandon som siffran 3 med siffran 6 går utmärkt. Så mellan grupperna måste du förnya din tryckning på Kommandotangenten.

Det här innebär att du inte behöver vänta på Kommandotangentens tidintervall ska löpa ut innan du kan ge andra kommandon.


Annonsera Mobile Speaks KommandoTangent

När du valt din Mobile Speak KommandoTangent, kan du också välja om du ska höra frasen "Kommando" när du trycker på den. Förutom Mobile Speak KommandoTangent, kommer också Meny-, Enter- och Strömknappen att få en talad etikett. Dessutom kommer de olika Väljarknapparna att berätta vilken betydelse de hade vid tillfället. Idag är det inte möjligt att göra ett enskilt val, utan samtliga etiketter kommer att läsas om du väljer att göra valet.

Normalt är de bägge Mobile speak profilerna "Normal" och "Nybörjare", instälda så att KommandoTangenten, meny-, Enter och strömtangenten är talande. För att få en profil att tala eller vara tyst när man trycker på de respektive tangenterna, gör du så här:

 • Öppna Konfigurera Mobile speak.
 • När du öppnat Konfigurera Mobile speak, möts du av en lista med olika profiler. Markera den av dem som du vill anpassa och tryck vänster Väljarknapp. I menyn som öppnas aktiverar du valet "Anpassa", med "Enter".
 • Nu öppnas en vy med 6 olika flikar, som innehåller inställningar för programmet Mobile speak.
 • Du hamnar automatiskt på fliken "Tal". Bläddra till höger med högerpilen, tills du kommer till fliken "Informationsnivå".
 • Gå med pil ner till alternativet, "Läs namn på funktionstangenter".
 • Alternativet kan ha två värden. Antingen värde "Till" eller "Från". Till betyder att tangenterna annonserar sig själva när du trycker på dem.
 • Vill du byta värde i den aktuella profilen, trycker du "Enter" och värdet byts. Skulle du villja byta i samtliga profiler, kan du i det här läget trycka vänster Väljarknapp, bläddra till alternativet "Använd i alla profiler" och tryck "Enter".
 • Lämna inställningsflikarna genom att trycka höger Väljarknapp. Du är tillbaka i Mobile speaks profillista. Tryck ytterligare en gång på höger Väljarknapp för att stänga Konfigurera Mobile Speak.

När du nu använder din telefon och trycker på någon av de aktuella tangenterna, ska du upptäcka om ditt val har lyckats. Talande vägledning eller befriande tystnad? Valet är ditt!
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden