Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Användarens lexikon

Det finns ett uttalslexikon inbyggt i Mobile Speak. Tidigare fick du gå omvägen via datorn för att skapa dina egna uttal för vissa ord och speciella fraser. Det datorbaserade verktyget finns fortfarande som en möjlighet, främst om man vill skapa stora lexikon.

Du kan också enkelt välja om du vill att ditt uttalslexikon ska vara aktivt eller inte. I Konfigurera Mobile Speaks inställningsflik nr 2, Uppläsning, kan du välja om lexikonet ska vara aktivt eller inte i den aktuella profilen. Använder du tangentuppsättningen Standardkommando, kan du dessutom snabbt skifta mellan "till resp från". Då fungerar kommandot MobileSpeakTangenten + 4.


Inbyggt uttalslexikon

När du öppnar uttalslexikonet visas en lista över de talsynteser du har installerade i din telefon. Alla Symbian 9-telefoner har någon av Nokias egna röster, så i din lista finns en Nokiaröst plus de röster du har licens för. Det är Acapela Ingmar, Elin, Emma eller Erik som talar svenska. Men det finns inga hinder för dig att ha andra Acapela språk. Är du mycket ute på internet, är det ju inte helt fel att ha tillgång till en engelsktalande röst. Har du flera svenska röster, exempelvis både Ingmar och Elin kommer du snabbt att märka stor skillnad på hur de bägge hanterar olika försök att anpassa ord som du vill förändra. Ingmar har en äldre språkmotor än de mer högkvalitativa rösterna Elin, Emma och Erik. Därför behandlas delar av och hela ord olika. Därför skiljer också Mobile Speaks uttalslexikon på de olika rösterna från både Acapela och Loquendo som bägge har så kallade HQ röster.


Markera eller avmarkera röster i listan

När du öppnat uttalslexikonet visas således dina olika röster i en lista. För att lägga till ett ord eller en fras i lexikonet, måste du berätta för Mobile Speak vilken röst du vill anpassa. Därför måste du markera rösten. Men är det något som du vill ska gälla för mer än en röst kan du markera samtliga röster som du vill att förändringen ska gälla.

Du kan markera eller avmarkera en röst genom att ställa dig på den och trycka "Enter". Mobile Speak kommer att berätta för dig när rösten markeras genom att säga just ordet "markerad". Du hör det både när du markerar och när du sedan går upp eller ner i din lista över röster.


Valmenyn, vänster Väljarknapp

När du aktiverar Valmenyn genom vänster Väljarknapp, kommer du att hitta 8 val. De är

 • Lägg till nytt ord. Har du inte markerat någon av rösterna, kommer Mobile Speak att säga "inget lexikon markerat" och skicka dig tillbaka till listan över röster.
 • Lägg till nytt ord, som är beroende av stora eller små bokstäver.
 • Markera/avmarkera. Här finns en undermeny där du väljer att markera/avmarkera en eller alla röster.
 • Visa ordlista. Här visas de ord som du angett för den aktuella rösten. Du kan pila upp eller ner i listan. Du kan också söka i ordlistan genom att skriva en eller flera bokstäver. Det ord du står på kan du redigera genom att trycka "Enter" eller ta bort genom att trycka på "Radera".
 • Uppdatera ordlista. Här uppdaterar du ordlistan för den valda rösten. Alternativet är främst till för att uppdatera en ordlista som ursprungligen skapats via datorn.
 • Kopiera lexikon. Med den här funktionen kan du enkelt kopiera en rösts lexikon till en annan. Ställ dig på den aktuella rösten och välj Kopiera lexikon. Valmenyn får då ett nytt alternativ, Klistra in lexikon. Ställ dig på den röst du vill uppdatera och välj Klistra in lexikon. Du får en kontrollfråga som du svarar ja eller nej på. Var lite försiktig med att kopiera mellan Acapela Ingmar och de övriga HQ rösterna.
 • Återställ ordlista. Väljer du det här alternativet kommer ordlistan för den aktuella rösten att raderas. Du kommer att få en kontrollfråga som du svarar "ja" eller "nej" på.
 • Hjälp. En kort hjälptext om uttalslexikonet.


Lägga till ett ord i lexikonet

För att lägga till ett ord i ditt uttalslexikon, gör du så här:

 1. Starta Konfigurera Mobile Speak, tryck vänster Väljarknapp och öppna uttalslexikonet. Alternativt trycker du MobileSpeakTangenten + lång 4.
 2. Markera en eller flera röster.
 3. Tryck vänster Väljarknapp, val.
 4. Välj något av de bägge alternativen "Lägg till ord" och tryck "Enter".
 5. Nu öppnas ett skrivfält. Här skriver du det ord eller fras som du vill förändra. Skriv exakt som det står på skärmen men använd inga tecken eller mellanslag i början eller slutet av texten. Punkten mitt inne i uttrycket "kal.poster" kan du däremot ange utan problem. Beroedne av vilket alternativ du valt, måste du ta hänsyn till stora eller små bokstäver.
 6. Tryck vänster Väljarknapp, OK, när du är klar med ordet/frasen. Nu öppnas ett nytt skrivfält. Här ska du skriva in texten på det sätt som du vill att ordet/frasen ska uttalas. "kal.poster" kan då exempelvis uttalas "kallännderposter". Du kan testa uttalet genom att trycka pil upp, då läser Mobile Speak texten. Är du inte nöjd, redigerar du på vanligt sätt. I det här fältet är tecken och mellanslag tillåtna utan restriktioner. När du väl är nöjd, godkänner du förändringen genom att trycka vänster Väljarknapp, lägg till.
 7. När ordet är klart, hamnar du åter i listan över dina röster. Samtidigt har rösten alternativt rösterna avmarkerats.
 8. Klart att antingen stänga uttalslexikonet eller kanske lägga till fler ord enligt ovan. En ordlista kan rymma flera hundra ord utan problem.


Ordlistan sparas på telefonens interna minne

Ordlistorna för de olika rösterna sparas på telefonens interna minne C:/. Öppna telefonens filhanterare och bläddra med pil upp och ner i filhanterarens flik 1, dvs innehållet på interna minnet. Om du tittar på innehållet via datorn hittar du ordlistorna via sökvägen C:/DATA/.

Själva ordlistorna finns i en fil som heter "userdict.dat". Det finns en unik fil för varje röst. De sparas separat i mappar som har formen:

"/data / Talsyntes / Språk / Röst / userdict.dat."

Har du rösterna Acapela Ingmar, Acapela Elin och Acapela Heather, kommer deras respektive ordlistsfiler att få följande sökvägar:
För Ingmar: "/data / Speech_Acapela / Swedish / Ingmar / userdict.dat."
För Elin: "/data / Speech_Acapela / Swedish / Elin / userdict.dat."
För Heather: "/data / Speech_Acapela / English_US / Heather / userdict.dat."

Din Nokia-röst kommer du att hitta via sökvägen:
"/data / Speech_Builtin / Swedish / userdict.dat."


Genom att kopiera respektive "userdict.dat"-fil kan du göra din egen säkerhetskopia. Du kan också kopiera filerna till en annan telefon. Tänk då på att skapa de rätta sökvägarna. Enklast gör du det genom att skapa ordlistor på den alternativa telefonen. Skapa exempelvis ett ord för varje röst. Sedan kan du kopiera in en färdig användarfil som ersätter den befintliga.


Uttalslexikon via din PC

Det finns också en möjlighet att skapa stora ordlistor via ett speciellt program för din dator. Du hittar programmet på Code Factorys nerladdningssida. Tanken är att det kan användas av exempelvis återförsäljare som kan installera anpassade ordlistor till sina kunder. Ett exempel är programmet Wayfinder Access, där det går att skapa konstpauser i en annars väldigt mångordig uppläsning av positioner.

För den intresserade, hänvisar jag till hur den datorbaserade hanteringen ser ut via länken:

Skapa ordlistor via datorn
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden