Lars logotypeMobile Speak


  

Konfigurera Mobile Speak


Vänster Väljarknapp, valmenyn

Genom att trycka vänster Väljarknapp, öppnar du valmenyn i Konfigurera Mobile Speak. Menyn inleds på två olika sätt beroende på om du befinner dig i profillistan eller om du har aktiverat en av profilerna och befinner dig i fliksystemet.


I profillistan

Befinner du dig i profillistan, inleds menyn med följande 3 alternativ:

 • Aktivera, dvs du väljer att göra den aktuella profilen till den som bestämmer hur Mobile Speak ska arbeta.
 • Anpassa, dvs du öppnar för inställningsmöjligheterna för den aktuella profilen.
 • Hantera profiler. Via en undermeny kan du lägga till nya profiler, radera profiler eller koppla profiler till olika program. Läs mer om hur du hanterar profiler här.


I fliksystemet

Har du aktiverat en profil för att anpassa den via flikarnas inställningsmöjliheter, inleds menyn med följande två alternativ:

 • Ändra, dvs samma som ett tryck på "Enter" när du befinner dig på ett val i någon av flikarna.
 • Använd i alla profiler, innebär att du väljer samma värde för det aktuella valet i samtliga profiler. Det innebär att du slipper öppna profilerna en och en för att göra samma inställning. För valet ”Profilnamn” i flik nr 3 Generell, fungerar inte den här funktionen eftersom det inte finns någon mening med att ge samtliga profiler samma namn. Vill du däremot ha samma hastighet eller tonläge på rösten i alla profilerna, är detta ett bekvämt sätt att få det.


Gemensamma alternativ

Följande alternativ är gemensamma och gäller både i profillistan och när någon av profilerna aktiverats:

 • Produktaktivation. Via en undermeny väljer du mellan att aktivera Mobile Speak genom att skicka ett SMS eller att aktivera via internet. Läs mer om licenssystemet här.
 • Uppdatera eller ladda ner program. Via en undermeny väljer du mellan att uppdatera själva mobile Speak, ladda ner olika röster eller andra Code Factory program. Hanteringen sker via en internetuppkoppling.
 • Mobile Speaks kommandotangent. Det här alternativet har en undermeny, med tre olika alternativ. De är:
  1. MobileSpeakTangenten nr 1. Här anger du den tangent som normalt ska vara Mobile Speaks kommandotangent.
  2. MobileSpeakTangenten nr 2. För telefoner med extra tangentbord.
  3. Bestäm "Tidsgräns" för Mobile Speak Tangenten.
  Läs mer om Mobile Speak Tangenten här.
 • Användarlexikon. Här kan du styra hur de talsynteser du har installerade ska uttala ord eller hela fraser. Se vidare i avsnittet om användarens uttalslexikon.
 • Punktskrift. Det här kommandot har en undermeny med två alternativ:
  1. Konfigurera punktdisplay. Här kan du hitta din display och koppla samman den med din telefon via en blåtandskommunikation.
  2. Starta / stoppa punktstöd. Här aktiverar du kommunikationen mellan displayn och telefonen när du tänker använda din display. Genom att bryta Blåtandkommunikationen när du inte använder punktdisplayn, sparar du på telefonens batteri. Alternativt kan du använda kortkommandot MobileSpeakTangenten + Sänd, för att skifta läge.
 • Återställ till fabriksinställningar. Befinner du dig i profillistan, innebär detta kommando att samtliga tre profiler återgår till fabriksinställningen. Befinner du dig i en av profilerna, återställs bara den enskilda profilen. Vid bägge situationerna får du en kontrollfråga, som du måste besvara med ja eller nej.
 • Hjälp. Här hänvisas till Mobile Speaks dokumentation. Titta vidare i den här guiden, och speciellt på avsnittet om de kortkommandon som finns för Mobile Speak.
 • Om, visar vilken Mobile Speak-version din telefon innehåller och från vilken datum den är. Här visas också statusen för de licenser du har. Det gäller såväl skarpa som demolicenser. Licenserna visas var för sig för såväl programmen Mobile Speak, Mobile Magnifyer och övriga Code Factory program som Color Recognizer och Daisy Player. Du ser också din valda talsyntes. I dialogen finns dessutom information om telefonens serienummer för en eventuell telefonbaserad licens. Dessutom finns information om du använder ett annat SIM-kort än det du har registrerat Mobile speak för med den mobilnummer baserade licenssystemet.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden