Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Avinstallera Mobile Speak

Det finns olika anledningar till varför man vill avinstallera ett program. När det gäller Mobile Speak, kan en anledning vara att du vill flytta programmet från en enhet, exempelvis telefonminnet, till minneskortet eller tvärtom. Då måste du först avinstallera och sedan installera på nytt.

Det finns två olika sätt att avinstallera ett program. Det ena, som innebär att man går till telefonens Programhanterare, fungerar bra så länge man har Mobile speaks tal igång. När det gäller att avinstallera själva Mobile Speak däremot, finns ett alternativt och bättre sätt.


Avinstallera skärmläsaren Mobile speak

Eftersom Mobile Speak är aktivt och pratar med dig, måste du först avsluta programmet. Gör du inte det, kommer telefonen att berätta för dig att du inte kan avinstallera ett program som är aktivt. För att avinstallera Mobile Speak gör du därför så här:

 1. Gå till telefonens huvudmeny och öppna programmappen CodeFactory. Den innehåller 5 programikoner som utgör programmet Mobile Speak.
 2. Ställ dig på programikonen "Avsluta Mobile Speak och tryck "Enter".
 3. Eftersom programmet fortfarande är aktivt, kommer talet att läsa den kontrollfråga som dyker upp. Svara "Ja" med vänster Väljaknapp.
 4. Nu avslutas Mobile Speak och det syntetiska talet tystnar.
 5. Du befinner dig fortfarande i programmapen för Mobile Speak och fokus finns kvar på programikonen Avsluta Mobile speak.
 6. Oavsett vilken av de 5 ikonerna Starta Mobile Speak, Avsluta Mobile Speak, Konfigurera Mobile Speak, Starta Magnifyer eller Avsluta Magnifyer du står på, kommer du att kunna avinstallera hela Mobile Speak genom att trycka på tangenten "Radera".
 7. När du avslutat Mobile Speak och talet tystnadt, trycker du direkt på "Radera".
 8. Nu startar telefonen avinstalleringgsprogrammet. Efter någon sekund ger telefonen en ljudsignal. Den indikerar en fråga. "Vill du avinstallera Mobile Speak?" Tryck vänster Väljarknapp OK, och avinstalleringen börjar.
 9. Efter ytterligare någon sekund, kommer telefonen att ge ifrårn sig en ny ljudsignal. Den betyder att programmet Mobile Speak avinstallerats.
 10. Tryck nu på tangenten "Lägg på" och du hamnar i telefonens Vänteläge. Stäng av telefonen och starta om den.


Avinstallera andra program

vill du också se till att dina röster som hör samman med din Mobile speak licens ska tas bort från telefonen, bör du göra det innan du tar bort själva Mobile speak. På så sätt har du kvar den talade vägledningen medan du tar bort dem. Gör då så här:

 1. Aktivera Nokias röst. Det gör du i Konfigurera Mobile Speak, och i den av Mobile Speaks profiler som är aktiv. Du ska med andra ord inte använda någon av dina installerade röster!
 2. Gå till ”Programhanteraren”. Du hittar den via telefonens huvudmeny. Sökvägen varierar beroende på telefonmodell. I en Nokia N82 finns Programhanteraren i "Meny, Program, Programhanterare".
 3. I Programhanteraren finns alla installerade program. Här finns också själva Mobile Speak tillsammans med bland andra de röster du valt att installera.
 4. Ställ dig på en av dina installerade röster och tryck "Radera". Telefonen ger en ljudsignal och ställer en kontrollfråga. Svara "Ja" med vänster Väljarknapp.
 5. Efter några sekunder ger telefonen en ny ljudsignal och den valda rösten är avinstallerad.
 6. Upprepa proceduren för dina övriga röster.
 7. Stäng Programhanteraren med höger Väljarknapp och återvänd till telefonens huvudmeny.
 8. I huvudmenyn ställer du dig på Mobile Speaks programmapp. Öppna den och följ stegen ovan för att avsluta och sedan avinstallera själva skärmläsaren Mobile speak.


Skulle du vilja installera samma version eller en ny uppdaterad version av mobile Speak igen på samma telefon, måste du aktivera din produktnyckel på nytt. Det gör du i Konfigurera Mobile speak. Du hittar alternativet "Produktaktivering" i valmenyn. Se vidare under länken nedan om avsnittet om Mobile Speaks licenssystem och produktaktivering.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden