Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Hämta filer till datorn

På Code Factorys hemsida för Mobile Speak, finns installationsfiler att ladda ner till den egna datorn. Du hittar dem här:

Code Factorys nerladdingssida!

För närvarande har man målet att uppdatera den publika versionen två gånger om året, men håll ögonen öppna. Ibland händer saker snabbt och oförutsatt! .

Från Code Factorys hemsida ska du hämta både skärmläsaren Mobile Speak och de talsyntesröster som din produktnyckel gäller för. Det är bara Acapela som har svenska röster, så för den normale svenske användaren är det Acapela-rösterna Ingmar, Elin, Emil, Emma, Erik och delvis Svensk-Finske Samuel som pratar vårt modersmål. Det finns emellertid inget som hindrar dig från att hämta hem andra röster från Acapela. Skulle du däremot välja röster från andra talsyntestillverkare, måste du köpa till produktnycklar för dem.

har du hämtat hem samtliga svensktalande röster, kan du bara använda 3 av dem samtidigt i din telefon. Du kan emellertid avinstallera en eller flera Acapela-röster och installera någon av de andra. Det är inte helt fel att ha en svensk röst för ditt dagliga härjande, en engelsk för de internetsidor som är på engelska och en tredje på ett annat språk som du nyttjar.

Samla gärna samtliga *SIS OCH *SISX-filer i en och samma mapp på din dator. Har du laddat hem filer från olika versioner av Mobile Speak, är det också klokt om du skiljer versionerna från varandra via undermappar. på så vis är det enklare att hålla samman de talsyntesfiler som eventuellt uppdaterats tillsammans med mobile Speak-versionen.

Från och med version 5.8 av mobile Speak, finns också en möjlighet att uppdatera sitt mobile Speak direkt via en internetkoppling. Under vänster Väljarknapp i Konfigurera Mobile Speak hittar du alternativet "ladda ner program".Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden