Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Inför installationen

Skärmläsaren Mobile Speak är ett så kallat signerat Nokia program. Det innebär att det är godkänt av Nokia och betraktas som ett säkert program som inte ställer till några problem i din telefon. Talsynteserna från Acapela däremot är inte signerade och skulle kunna ur ett tekniskt perspektiv utgöra en fara för telefonen. Andra tredjeparts program kan på samma vis utgöra potentiella problem om de installeras på din telefon.

När det gäller Acapelas syntetiska röster, utgör de på inga vis något problem för din telefon. När det gäller andra program som du vill installera, måste du själv avgöra om de är seriösa eller inte. Telefonen i sig kan försöka skydda sig mot okända program genom att inte tillåta osignerade program. Då kommer installationen av ett sådant program att avbrytas och telefonen ger dig ett felmeddelande.


När du ska installera

När du installerar ditt Mobile Speak, bör du börja med själva programmet mobile Speak, eftersom det är ett signerat program. När du väl installerat det, och programmet körs i ett 10-minuters demoläge, ska du se till att din telefon visar rätt klockslag och datum. Detta är en förutsättning för att en skarp nyckel ska godkännas, när du väl aktiverar en sådan.

Eftersom din telefon innehåller en talsyntes från Nokia, kommer den att börja prata direkt när du installerat Mobile Speak. Med Nokia-rösten som talande vägledare, ska du förutom tid och datum se till att din telefon också kan installera dina valda Acapela-röster. Det gör du så här:

  1. Leta reda på Programhanteraren. Du hittar den via telefonens huvudMeny. I en Nokia N82 finns programmet via sökvägen "Meny, Program, Programhanteraren".
  2. I Programhanteraren, trycker du vänster Väljarknapp, Val.
  3. Gå till alternativet Inställningar och aktivera det med "Enter".
  4. Här finns tre olika inställningar. Förvissa dig om att alternativet “Installation av program” har värdet “På”. Alternativet “Kontroll av certifikat on line” ska visa värdet “Av”. Det tredje alternativet som handlar om en standardadress, kan du ignorera.
  5. Stäng dialogen med höger Väljarknapp och återvänd till telefonens Vänteläge.

Nu är telefonen förberedd och öppen för de Acapela-röster du vill installera. Det gäller också för eventuellt de andra program du vill installera.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden