Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Licenser och Produktaktivering

Den här sidan handlar om licenssystemet för Mobile Speak 4. Tänk på att en normal licens för Mobile speak omfattar programdelarna för tal och förstoring. I licensen ingår också tre valfria Acapelaröster. Vill du komplettera med andra Code Factory-program måste du skaffa separata behörigheter för dem. Alla Code Factory-licenser köper du via en svensk leverantör.


Två olika licenser!

Mobile Speak 4 har två olika typer av licenser. De är Mobiltelefonnummer Baserad och Telefon Basserad Licens. Du väljer själv vilken du föredrar.

Den stora skillnaden mellan de två licenserna, är att den Mobilnummer Baserade Licensen kan du flytta hejvilt mellan olika telefoner. Det gäller såväl Symbian som Windows Mobile telefoner. Se bara till att du har samma mobiltelefonnummer! Den Telefon Baserade Licensen däremot är knuten till din telefon, på liknande sätt som det tidigare licenssystemet.

Du kan inte kombinera Mobile speak 4 med Mobile speak Classic. Däremot kommer den tidigare licensen för Mobile Speak Classic att fungera, om du väljer att fortsätta använda Mobile Speak Classic istället.


Mobilnummer Baserad Licens

Mobile Speak 4’s Mobilnummer Baserade Licens, är det nya licenssystemet för Mobile Speak. När du aktiverar din licens ska du helt enkelt ange ditt mobiltelefonnummer. Fördelarna med det här sättet att registrera programmet är att du, fritt och utan kostnad, kan flytta din licens mellan olika Symbian- och Windows Mobile-telefoner. Det gäller såväl Mobile Speak, som Mobile Magnifier. Andra program från Code Factory, som Symbianprogrammen Mobile DAISY Player, Color Recognizer och Windowsbaserade Mobile Geo kan du bara flytta fritt inom respektive plattform.

Det är viktigt att du är tydlig när du vill köpa en Mobile Speak 4 licens. Det är vid köptillfället som din licens noteras på Code Factorys server som Mobiltelefonnummer Baserad Licens. Att ändra licenstyp i efterhand är förenat med en avgift.


Produktaktiveringen för Mobilnummer Baserad Licens

När Mobile Speak är installerat på din telefon, måste du aktivera programmet. Annars kommer det bara att fungera i en 10 minuters demoversion. aktivera det så här.

 1. Öppna Konfigurera Mobile Speak. Kortkommando MobileSpeakTangenten + höger Väljarknapp.
 2. Tryck vänster Väljarknapp, Val.
 3. Gå ner till alternativet "Produktaktivering". Här finns en undermeny där du väljer aktiveringssätt.
 4. Välj "SMS" eller "internet" och tryck "Enter".
 5. Nu startar Aktiverings-hanteraren och du möts av en text som berättar för dig att din operatör tar en liten avgift när du använder internet eller SMS. Tryck vänster Väljarknapp för att fortsätta eller höger Väljarknapp om du vill avbryta.
 6. I nästa steg, ska du skriva ditt mobiltelefonnummer. Du behöver inte skriva med landskod, utan det räcker med de "normala" siffrorna. Avsluta med vänster Väljarknapp för "OK" eller välj att avgryta med höger Väljarknapp. Vid en SMS-aktivering behöver du inte fylla i telefonnumret, eftersom det skickas med SMS-et.
 7. Nu får du en fråga om du redan har någon Code Factory produkt registrerad med en skarp licens. Svara "Ja" med vänster väljarknapp eller "Nej", med höger Väljarknapp. Frågan gäller om du har Mobile Speak 4-produkter, inte om du har någon Mobile speak Classic licens!
 8. Vid internet-aktivering, vill Mobile speak kontrollera ditt telefonnummer. Välj vänster Väljarknapp för "Ja" eller höger Väljarknapp för "Nej". Ditt telefonnummer kontrolleras mot Code Factorys server, för att se om du är berättigad till en skarp licens eller bara en 30 dagars demolicens. verifieringen kan ta någon minut, men går oftast tämligen snabbt.
 9. Du får ett besked när verifikationen har lyckats. Gå vidare med vänster Väljarknapp, "OK".
 10. Nu aktiveras dina Code Factory produkter. Strax får du beskedet att "Aktivring lyckades". Du får också en uppmaning om att kontrollera i dialogen "OM", hur din licensstatus ser ut.
 11. Avsluta Aktiverings-hanteraren med vänster Väljarknapp, "OK".
 12. Du är tillbaka i Konfigurera Mobile Speak. Öppna nu åter Valmenyn, med vänster Väljarknapp. Gå till alternativet "OM" och tryck "Enter". Här kan du läsa om dina licenser.


Telefon Baserad Licens

Mobile Speak 4’s Telefon Baserade Licens, är knuten till telefonens IMEI-nummer. Det står för "International Mobile Equipment Identity". Den Telefon Baserade Licensen kan du inte flytta fritt, utan vill du flytta den till en annan telefon måste du betala en avgift. Däremot kan du använda telefonen med eller utan SIM-kort och du kan byta telefonnummer som du vill.

Det är viktigt att du är tydlig när du vill köpa en Mobile Speak 4 licens. Det är vid köptillfället som din licens noteras på Code Factorys server som Telefon Baserad Licens. Att ändra licenstyp i efterhand är förenat med en avgift.


Produktaktiveringen för Telefon Baserad Licens

Du aktiverar en Telefon Baserad Licens på samma sätt som en Mobiltelefonnummer Baserad. Du måste således ha ett SIM-kort i din enhet under själva aktiveringen. har du inget eget, kan du låna ett vilket som helst! Har din enhet WIFI-uppkoppling, är det inte nödvändigt att ha något SIM-kort alls, eftersom Code Factorys server inte kontrollerar ditt mobiltelefonnummer när du aktiverar en Telefon Baserad Licens.


Sammanfattning av de bägge licenserna

När det gäller den Mobilnummer Baserade Licensen:

 • Du kan byta telefon och skifta mellan Symbian, Windows Mobile och Windowsbaserade Fickdatorer som du vill och utan kostnad.
 • Förlorar du din telefon på något sätt, behöver du bara se till att behålla ditt telefonnummer. sedan är det bara att aktivera din licens på en ny telefon utan kostnad.
 • Du kan byta SIM-kort och operatör hur ofta du vill utan kostnad. Se bara till att behålla ditt telefonnummer!
 • Du kan använda flera olika enheter med en licens. Flytta bara SIM-kortet och använd samma telefonnummer.
 • Under ett kalenderår, får du använda din Mobilnummer Baserade Licens med ett annat telefonnummer under 30 dagar. Det innebär att du kan resa fritt med ett lokalt SIM-kort för att undvika höga telefonräkningar. Kravet är att du sätter in ditt ordinarie SIM-kort vid minst ett tillfälle under en 12-timmars period.
 • Har du ett tvillingkort, kan du använda bägge telefonnumren om du aktiverar ditt licensbundna nummer vid minst ett tillfälle under en 12-timmars period.


När det gäller den Telefon Baserade Licensen:

 • Du kan använda en enhet som saknar SIM-kort. Det gäller såväl Fickdatorer som mobiltelefoner som du bara använder för att skriva noteringar eller lyssna till musik och annat ljud på.
 • Du kan fritt använda olika SIM-kort både inom och utom landets gränser.
 • Vill du byta telefon eller plattform, måste du betala en avgift för att flytta licensen.
 • Om du tappar din telefon eller om den blir stulen, måste du betala samma kostnad som vid ett telefonbyte. Det finns inte någon möjlighet att få en ersättningslicens.
 • Går din telefon sönder och du får en ny, kan du få en ersättningslicens om bytet sker inom 12 månader från det att du köpte din Mobile Speak licens. Annars tvingas du betala samma kostnad som vid ett normalt telefonbyte.


Så här funkar det...

Code Factorys nya licenssystem för Mobile Speak 4 arbetar mot en server. Så här fungerar den:

 • Aktivering via SMS, innebär att du skickar ett SMS till England. Ditt abonnemang måste således tillåta att du kan skicka ett SMS till utlandet.
 • Aktivering via internet, av en demo licens eller en skarp telefonbaserad licens, skickar inte något SMS. Väljer du att koppla upp via WIFI, behöver du inget SIM-kort i din telefon eller Fickdator.
 • Aktivring via internet, innebär att du skickar ett SMS till dig själv för att bekräfta telefonnumret. Det sker enbart vid första tillfället du aktiverar en Mobilnummer Baserad Licens. Ditt abonnemang måste således tillåta det.
 • Aktivera via internet, kräver att du har en fungerande uppkoppling. Har du ingen standardkoppling vald, kommer du att få upp en lista över de kopplingspunkter som finns i din telefon. Fungerar inte aktiveringen med den kopplingspunkt du väljer, bör du prova någon av de andra. Kom också ihåg att du kan använda WIFI, om din telefon har den möjligheten.
 • Om du svarade "Nej", på frågan om du var en registrerad användare, kommer Code Factorys server att aktivera demo licenser för samtliga produkter som du installerat på din telefon. Servern kommer att känna av tidigare aktiverade demo licenser och de produkterna kommer att behålla kvarvarande demo dagar.
 • Om du svarade "Ja", på frågan om du var en registrerad användare, kommer Code Factorys server att försöka aktivera skarpa licenser för de produkter som du installerat på din telefon. Hittar servern inte någon skarp licens, kommer dina valda produkter att få demo licenser. Är någon av produkterna noterad för en skarp licens, kommer den eller de att aktiveras fullt ut medan de andra får demo licenser.


Code Factory har en hemsida som i detalj beskriver licenssystemet. Du hittar deras engelska sida här.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden