Lars logotypeMobile Speak


  

Skärmläsaren Mobile Speak


Slutför installationen i din Symbian s60 telefon

Nedanstående steg är gjorda med en Nokia N82, ansluten via Nokia Pc Suite och en USB-kabel

Stegen beskriver först installationen av skärmläsaren Mobile Speak, sedan en röst från Acapela.


På din Pc

Öppna utforskaren och bläddra till rätt installationsfil, dvs en *.SISX för skärmläsaren eller *.SIS-fil för någon av rösterna. Installationsprogrammet för över processen till telefonen och telefonen meddelar att installationen förbereds.


Steg 1, i din telefon:

Telefonen frågar om du vill installera Mobile Speak & Magnifyer. Vänster Väljarknapp = ja, höger Väljarknapp = Nej.


Steg 2:

Telefonen visar information om programmet som är på väg att installeras. Vänster Väljarknapp = Fortsätt, höger Väljarknapp = Avbryt.
Följande info visas på skärmen: Namn mobileSpeak, Version xx, Leverantör code factory, Programstorlek (okänd), Format Symbian OS (tm), Typ Program. Nederst på sidan finns en länk, som leder till information om filens certifikat. Länken går att nå med pil ner och då ändrar Vänster Väljarknapp betydelse till "Visa info". Flytta med pilen igen och Vänster Väljarknapp får tillbaka betydelsen "Fortsätt". Välj Vänster Väljarknapp = "Fortsätt" och telefonen svarar med en kort ljudsignal.


Steg 3:

Detta steg är bara aktuellt om det redan finns en äldre Mobile Speak-version på telefonen. men då ger telefonen en kort ljudsignal och skärmen visar texten "Mobile Speak finns redan. Ersätt version xx med xx". Vänster Väljarknapp = Fortsätt, höger Väljarknapp = Avbryt.


Steg 4:

Telefonen frågar på vilket minne programmet ska sparas. Förvalt är telefonens interna minne, men med pil ner ställer du dig på minneskortet. Vänster Väljarknapp =Välj, höger Väljarknapp = Avbryt.


Steg 5:

Programmet börjar installeras. Höger Väljarknapp = Avbryt.
installationen sätter igång och bildskärmen visar en växande balk som informerar hur installationen fortskrider. När balken vuxit färdigt, ger telefonen en kort signal och installationen är klar. Texten "Installationen är avslutad" visas kort på skärmen.

Normalt ska Mobile Speaks välkomsljud ha ljudit under installationsfasen och efter att installationen har fullbordats ska Mobile Speak börja tala med den inbygda Nokiarösten. Om inte, startar du om telefonen. Nu bör Nokias TTS tala till dig!


Acapelas röster

När du installerat Mobile Speak, vill du med allra största säkerhet njuta ett mer vältaligt syntetiskt tal än vad den inbyggda Nokiarösten klarar av. Acapela kan erbjuda de välkända rösterna Ingmar, Elin, Erik, Emma och Svensk-Finske samuel. Dessutom finns resten av Europas språk att tillgå. Du kan installera tre valfria Acapela-röster i din telefon. Inled på din Pc och fortsätt sedan i telefonen.


Steg 1:

Telefonen frågar om programmet ska instaleras. Välj vänster Väljarknapp för Ja, eller höger Väljarknapp för Avbryt.


Steg 2:

Dov signal följs av varning om osäkert program. Vänster Väljarknapp = Fortsätt, höger Väljarknapp = Avbryt.


Steg 3:

Programmet presenteras. Vänster Väljarknapp = Fortsätt, höger Väljarknapp = Avbryt.


Steg 4:

Välj lagringsminne ur en lista. Telefonminne är förvalt, välj minneskort med pil ner. Vänster Väljarknapp = Ja, höger Väljarknapp = Avbryt.


Steg 5:

Programmet installeras. Höger Väljarknapp = Avbryt.


Steg 6:

Invänta en kort ljudsignal som berättar att installationen är klar.


Upprepa samma procedur för dina andra val av röster.

Väljer du att föra över en installationsfil utan att använda Nokia Pc Suite, är tillvägagångssättet liknande. Via Blåtandskommunikationen hamnar då filen i telefonens inkorg. Aktivera den därifrån och följ sedan ovanstående steg. När installationen är klar bör du radera filen ur inkorgen. Samma sak gäller om du kopierat installationsfilen till något av telefonens minnesenheter.


Med eller utan Mobile speak igång

Installerar du Mobile speak för första gången måste du avinstallera Mobile Speak Classic och alla tillhörande program innan du installerar programmet. . Det gäller såväl Mobile Speak Classic som alla röster och Mobile Daisy Player, Mobile Color Recognizeer och de spel som tillverkats av Code Factory för version 3.82 eller tidigare. Uppdaterar du en senare Mobile Speak kan du inleda installationen med Mobile Speak igång och därmed får du talad vägledning. Under sista steget, kommer telefonen att be dig stänga program som är igång. Då förlorar du talet under själva installationsfasen. Mobile Speaks välkomstljud kommer emellertid att höras och när installationen avslutas ska talsyntesen börja snacka. Sker inte det automatiskt, startar du om telefonen.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden