Lars logotype

Svensk guide för

Mobile Speak  

Aktuell publik version: Mobile Speak 5.82, mars 2013


Mobile Speak Symbian s60 och Touch, innehåller flera röster
och har licensen knuten till ditt mobiltelefonnummer!

Nytt jämfört med tidigare version 5.70

 • Mobile Speak 5.82 är en kostnadsfri uppdatering.
 • Efter version 5.80, har två uppdateringar gjorts. Version 5.81 som fixar till några justeringar efter Nokias uppgradering av sin programvara. Det gäller för pekskärmsmodellerna. 5.82 fixar ett problem där meddelanden i WhatsApp v2.9.6. inte lästes upp.
 • Ny svensk röst, Acapela Emil.
 • Ny funktion för att ladda ner programuppdateringar. I Konfigurera mobile Speak, under vänster Väljarknapp finns funktionen som innebär att du hämtar uppdateringar direkt. Gäller såväl MS program som röster och Code Factorys extraprogram.
 • Förändrad information via commando + vänster väljarknapp. Dels kan du välja en kortare info, dels har innehållet förädnrats till viss del. Den kortare informationen innehåller inte Layout, minneskort eller status för knapplås. Gör valet i Konfigurera mobile Speak, flik 4 Information, alternativ 8av17, Utökad status infomation av/på.
 • Förändrat val vid info om versaler. Istället för bara av eller på, finns nu fyra val. Ingen, tecken, ord eller en kombination av tecken och ord. Konfigurera mobile Speak, flik 2.
 • Förändrat i Kommando + lång Radera. Nu skiftar kommandot mellan time out 120 sekunder och den tid du valt som standard. Tanken är att förenkla läsningen i längre texter.
 • Kommando + siffran 2, har fått en utökad funktion. Har du markerat text kommer kommandot att säga ordet ”markerat” och därefter läsa den markerade texten. Finns ingen markerad text läser kommandot som vanligt.
 • När du använder Kamera-knappen som Mobile Speaks kommandotangent, kommer mobile Speak automatiskt att ändra den till meny-knappen så länge du har Kameraprogrammet aktivt. Mobile Speak återställer automatiskt inställningen när du lämnar kameraläget.
 • Har du valt att hantera siffror parvis eller tre och tre, kommer mobile Speak nu att hantera tal från slutet. Sifferkombinationen, ett två tre fyra fem, kommer att uttalas 12 345 istället för som tidigare, 123 45. Konfigurera mobile Speak, flik 2.
 • Du kan nu använda bokstaveringskommandot Kommando + 8 tillsammans med kommandot Kommando + stjärna. Dessutom har antalet fraser du kan backa med Kommando + Stjärna ökat, från 5 till 10.
 • På webben, kan du nu hoppa mellan textfält via valet i siffran 3.
 • Om du använder Nokias HQ röst i Mobile speak, kommer inte längre Mobile Speak att vibrera vid vissa kommandon oavsett inställning.
 • Support för Symbian Belle Feature Pack 1 (FP1). Den här versionen är tillgänglig för pekskärmsmodellerna 603, 700, 701 och Nokias senaste Symbiantelefon Nokia 808.
 • Förbättrad hantering av så kallade Vidgets för pekskärmstelefoner.
 • Nytt val för pekskärmstelefoner i Konfigurera mobile Speak, flik 3 generellt. Välj hur du vill hantera bl.a lösenordskoder vid samtal.
 • Förbättrat stöd för tredjepartsprogrammen Whatsapp och IM+ v9.0.

För övrigt innehåller version 5.80 en mängd förbättringar och fixar. Läs om samtliga förändringar i Code Factorys egen dokumentation.

Avsnitt Om telefonen.

Här kan du läsa om Symbian-telefonen, hur du kopplar ihop den med datorn och bli guidad genom några av de standardprogram som gör telefonen till ett måste. I fickan har du alltid din aktuella kalender, adresser till dina kontakter, tillgång till en anteckningsmöjlighet och möjlighet att både lyssna till radion och dina egna MP3-favoriter! Följ länken:

Din telefon - ett kraftfullt paket i din bröstficka!

Avsnitt om Skärmläsaren Mobile Speak.


Genom att installera Mobile Speak i din telefon, får du tillgång till en liten dator i bröstficksformat. Är du van vid datorer, kan du själv få din telefon att prata med dig. I det här avsnittet får du en detaljerad vägledning i hur du gör! Du får också en beskrivning av hur licenssystemet fungerar och hur du aktiverar ditt Mobile Speak. Följ länken:

Installera Mobile Speak.

Avsnitt om Konfigurera Mobile Speak.


Vi är alla individer och vi vill alla ha en möjlighet att styra mängden information. Tillgänglighet mäts inte i att allt ska uttalas eller visas alltid. Därför finns "Konfigurera Mobile Speak", som erbjuder flera inställningsmöjligheter och val av olika funktioner. Följ länken:


Anpassa Mobile Speak.

Avsnitt om Mobile Speaks olika tangentuppsättningar.


Använd Standard layouten för normala aktiviteter. Byt teckenuppsättning till Läs layouten i textfält, så kan du läsa och skriva i SMS, Anteckningar, QuickWord och andra skrivfält. Nyttjar du förstoringen byter du igen och får en teckenuppsättning som styr förstoringsprogrammet Magnifyer.

När du använder din telefon, finns en del kommandon som gör hanteringen både snabbare och enklare. Det gäller såväl manövreringen av talet, som för punktanvändaren och den som nyttjar förstoringen. Är du ute på internet, finns också en del matnyttiga kommandon som gör livet på webben tillgänglig, precis som för den som vill orientera tillsammans med Kartprogrammet Nokia OVI Maps. Följ länken:

3 Tangentuppsättningar och kortkommandon.

Avsnitt om Mobiltelefoner med pekskärm.


Nya tider och nya telefoner. Tillverkarna av Symbian kommer med pekskärmsmobiler, både med och utan det vanliga tangentbordet. Hur går det då till att styra sin mobil? Mobile Speak Touch erbjuder dig flera olika metoder. Följ länken här och låt dig inspireras!

Mobile Speak Touch.

Avsnitt om Extra program.


Med olika standardprogram kan du kommunicera med omvärlden, ha en uppdaterad kalender, lyssna på musik och mycket annat. men din lilla behändiga bröstficksdator kan mycket mer än så! Varför inte nyttja den till att lyssna till Daisy- och MP3-böcker? Är du på resande fot behöver du kanske en enkel färgindikator som berättar för dig om klädernas beskaffenhet! Kanske vill du rent av ha lite förströelse via några spel? Följ länken:

Extra tilbehör.


Avsnitt om Skrivklådan.


Förutom att tala i din telefon, skriver du säkert en hel del. SMS, anteckningar, uppgifter i din kalender och dina kontakter kräver alla lite fingerfärdighet. Följ länken nedan och du får lite vägledning i redigeringens ädla konst:

Skriva, klippa och klistra!

Avsnitt om Mobile Speak Classic.


Mobile Speak har förändrats med de tekniska framstegen som gjorts av telefontillverkarna. Kraftfullare telefoner tillåter mer resurskrävande funktioner som uttalslexikon och bra förstoringsprogram. Bättre och mer funktionella standardprogram bidrar också till Mobile speaks utveckling.

OBS!
Mobile speak version 3.82 är den sista publika utgåvan med den äldre tangentbordslayouten, inställningsprogrammet och med licensen knuten till telefonens IMEI-nummer.


För dig som väljer att stanna kvar i det äldre systemet och söker lite vägledning, klicka på länken nedan:

Svensk Guide För Mobile speak Classic.