Lars logotypeMobile Speak


  

Nokias standardprogram


Programmet Anteckningar

Med telefoner från Nokia följer programmet anteckningar. Det kan liknas vid det enkla anteckningsprogrammet Anteckningar, eller Note Pad, som du hittar i din Pc.

I din telefon är programmet om möjligt ännu enklare. Men det erbjuder dig en möjlighet att göra korta noteringar om saker och ting du behöver komma ihåg. Det kan vara namn på personer, namn på läkemedel, namn på platser eller några enkla rader om en vägbeskrivning.

Det går också utmärkt att använda programmet för anteckningar vid möten. Ska du föra ett mer kvalificerat mötesprotokoll, rekommenderar jag dig att skaffa ett externt blåtandstangentbord. Det finns ett mycket bra tangentbord från Nokia som passar utmärkt för den uppgiften. Se Nokias hemsida, för tangentbordet SU-8W.


Starta Anteckningar

Programmet Anteckningar hittar du via huvudmenyn. I exempelvis en Nokia N82 hittar du programmet via sökvägen:
Meny / program / Kontor.
Men sökvägen varierar med de olika telefonmodellerna.


Välkommen till anteckningar

När du väl öppnat programmet anteckningar, hamnar du i en lista över de Anteckningar du gjort. De är daterade, och du får som rubrik datumet plus de första orden ur själva anteckningen. Gå upp och ner i listan med pilarna, och se vilka anteckningar du har.


Läs i Anteckningar

När du vill läsa en längre text, ska du alltid se till att du valt tangentuppsättningen Läskommandon. Du gör det med MobilespeakTangenten + 5. Då får du tillgång till läskommandon som gör det möjligt att läsa löpande, ställa dig i början eller i slutet av din text. Du kan läsa ord för ord, mening för neming eller styckevis. Du kan också bokstavera ord på ett enkelt sätt. Läs mer om Mobile speaks olika tangentuppsättningar här.

Vill du läsa en tidigare gjord anteckning, ställer du dig på den i listan och trycker "Enter". Då visas texten på skärmen.

Mobile speak kommer automatiskt att börja läsa anteckningen. Vill du läsa texten mer noggrant, använder du Mobile Spiks egna läskommandon.

Stäng anteckningen med höger Väljarknapp, "Klar". Då sparar du också eventuella ändringar du gjort i texten.


Ny Anteckning

Vill du göra en ny anteckning? Då gör du så här:

  1. Öppna programmet Anteckningar och du hamnar i listan över dina Anteckningar.
  2. Tryck vänster väljarknapp.
  3. Välj alternativet Ny anteckning och tryck Enter.
  4. Nu är det bara att skriva din text.
  5. När du är klar avslutar du texten via en tryckning på höger väljarknapp Klar.

Anteckningen sparas och du hamnar i listan över dina anteckningar. Din Anteckning kommer att visas tillsammans med det klockslag som anteckningen sparades. Klockslaget visas bara under den aktuella dagen. Därefter visas anteckningen med datumet i stället.


Radera Anteckning

Om du har börjat skriva en anteckning, och vill ångra den? Då gör du så här:

  1. Tryck vänster Väljarknapp val.
  2. Pila ner till alternativet Radera. Tryck "Enter".
  3. Du får en kontrollfråga om du vill radera. Tryck vänster Väljarknapp för "ja", eller höger Väljarknapp för "nej".

Vill du istället radera en tidigare gjord anteckning? Ställ dig då på den aktuella anteckningen i listan och tryck "Radera". Även här får du en kontrollfråga som du måste svara "ja", eller "nej" på.


Synkronisera med din Pc

Om du tillhör de som är rädda om egna alster, bör du försäkra dig om att innehållet i telefonen sparas på din dator. Synkronisera därför din telefon regelbundet med din dator. Då sparar du dina anteckningar säkert och du kan läsa dem i exempelvis MS Outlooks mapp "Anteckningar"!
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden