Lars logotypeMobile Speak


  

Nockias standardprogram


Kalendern

Kalendern är ett av de standardprogram som din Nockia telefon levereras med. Den ger dig en unik möjlighet att enkelt uppdatera din kalender i realtid, för både arbetslivet och för din fritid. Telefonen ligger ju där, i din ficka eller medhavda väska. Alltid!

Du hittar din kalender genom att trycka på "Meny"-tangenten. I den lista över standardprogram som du finner där, finns också Kalendern. Bläddra till den och tryck, "Enter".När Kalendern öppnas, visas den så kallade "Månadsvyn". Det är standard, men Kalendern kan också visas på ytteerligare tre sätt. De fyra vyerna är "Månadsvy, "Veckovy, "Dagsvy" och vyn "Att göra".

I din kalender, kan du göra fyra olika sorters kalenderposter. De är "Möte", "Memo", "Årsdag" och "Att göra"-noteringar. Du väljer vilken beroende av ändamålet.


Att skapa en kalenderpost

Vill du skapa en kalenderpost, gör du så här:

1. Starta kalendern. Du hamnar normalt i Månadsvyn och på dagens datum. Bläddra, med pil-tangenterna, till annat datum vid behov.
2. Tryck vänster Väljarknapp, val.
3. välj alternativet, "ny post". Här finns en underrubrik med fyra olika typer av notering.
4. När du valt noteringsalternativ, fyller du i det formulär som öppnas. Bläddra mellan de olika formulärfälten med pil upp och ner.
5. När du är färdig stänger du noteringen med höger Väljarknapp, klar. Samtidigt sparas noteringen och Mobile Speak säger, "kalenderposten sparas".
6. Du är tillbaka i månads vyn.


Olika noteringar

När du ska skapa en notering, eller kalenderpost, väljer du mellan att skapa:

1. Ett "Möte". Formuläret för ett "Möte" innehåller flera rader information. Både datum och klockslag, vilket innebär att du kan sätta ett alarm, som kan påkalla din uppmärksamhet vid en speciell tidpunkt.
2. Ett "Memo". "Memot" är en enklare notering. Jämför gärna med en notislapp.
3. En "Årsdag". En "Årsdag" kommer att upprepas varje år och påminna dig om födelsedagar, och andra viktiga dagar som du vill komma ihåg år från år. Bröllopsdagen, namnsdagar, helgdagar osv.
4. Noteringar i programmet "Att göra". Programmet "Att göra", är egentligen en uppdragslista. I programmet kan man följa upp hur olika uppdrag genomförs. För de flesta är den här typen av notering inte aktuell, så jag kommer inte att beskriva den mer ingående.


Kalenderns utseende på skärmen

Kalendern presenteras på olika sätt på din telefon. Normalt när du startar din kalender, visas "Månadsvyn". Då får du en överblick över den aktuella månaden. I ett rutnät kan du snabbt se vilka dagar som har en kalenderpost. De andra vyerna är mer detaljerade och du ändrar snabbt till vilken av dem du vill titta på. Du hittar dem som alternativ i valmenyn genom att trycka vänster Väljarknapp.


Månads vy

Månadsvyn visar ett rutnät på telefonens bildskärm. Rutnätet innehåller åtta kolumner och fem rader.

De åtta kolumnerna visar från vänster, till höger, veckonummer, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. De fem raderna, visar de aktuella veckorna för den aktuella månaden.

I Månadsvyn kan du bläddra dagvis med höger och vänster pil. När du passerar kolumnen för söndag, flyttar fokus ner en rad och du hamnar på måndagen i följande vecka. Bläddrar du bakåt, flyttar du till föregående vecka när du går från måndag till söndag.

När du förflyttar dig dag för dag med pilarna, kommer Mobile Speak att läsa veckodag och datum. Exempelvis, "Lördag 28", "Söndag 29".

Passerar du en månadsgräns uttalar Mobile Speak också månadens namn. Exempelvis "Onsdagen första april". Därefter kommer "Torsdag 2" och "Fredag 3".

Finns en notering för dagen uttalar Mobile Speak ordet "Möte", efter det aktuella datumet. Exempelvis "Torsdag 2, "Möte" ".

Med pil upp och ner, kan du bläddra en vecka i taget. Du förflyttar dig exakt en vecka. dvs, du går från måndag till måndag, eller från onsdag till onsdag, osv.

I Månadsvyn kan du inte bläddra till den första kolumnen, veckonummer. Tyvärr har inte Mobile Speak någon läsfunktion för att läsa veckonumret direkt i Månadsvyn.


Öppna aktuell dag

När du hamnar på en dag som innehåller ordet "möte", kan du trycka "Enter". Då öppnas en lista som innehåller din, eller dina, noteringar. Vill du titta närmre på någon av dem, väljer du notering och trycker "Enter". Då öppnas informationen om just den kalenderposten. När du är klar med posten, trycker du höger Väljarknapp för att stänga och spara innehållet. Trycker du en gång till på höger Väljarknapp, kommer du tillbaka till Månadsvyn.


Vecko vyn

Du får fram "Veckovyn" genom att trycka vänster Väljarknapp, valmenyn. Här hittar du "Veckovyn" som ett av alternativen. När "Veckovyn" visas, kommer du också att få höra veckonumret för den aktuella veckan.

I "Veckovyn" visas bara den aktuella veckan på telefonens bildskärm. När du bläddrar med pil höger eller vänster, visas dagen öppen.

Mobile Speak kommer att läsa hela datumet när du bläddrar mellan dagarna. Exempelvis "Torsdag 2 april 2009", "Fredag 3 april 2009" osv.

När du går från söndag till måndag, Kommer Mobile speak att läsa det aktuella veckonumret Tillsammans med datumet. Exempelvis "vecka 14, Måndag 29 mars 2009". På samma vis fungerar det när du bläddrar bakåt, från måndag till söndag.

Finns det en notering för dagen, kommer Mobile Speak att uttala ordet "Möte", tillsammans med datumet. Exempelvis "Måndag 29 mars 2009, "Möte" ".

Med pil upp, eller ner, kan du bläddra mellan dagens klockslag. Om dagen innehåller en notering, kommer Mobile speak att berätta att det finns ett "Möte" , just när du hamnar på den angivna tiden. Normalt börjar kalendern på klockan 08.00. Med pil upp, kommer du till klockan 07.00 och sedan vidare upp till klockan 00.00 via heltimmarssteg. Därefter går det runt till klockan 23. På samma vis blir det om du går med pil ner. från utgångsläget klockan 08.00 går du via klockan 09.00 till midnatt. Sedan börjar det om med småtimmarna.

Har dagen en notering, oavsett klockslag, kan du trycka "Enter" och få en lista över noteringarna för den aktuella dagen. Det är samma lista som när du väljer att trycka "Enter" på en dag i Månadsvyn.

Skulle du vilja återgå till "Månadsvyn", trycker du vänster Väljarknapp, valmenyn. Här hittar du "Månadsvy", som ett av alternativen.


Öppen dag

När du hamnar på en dag som innehåller ordet "möte", kan du trycka "Enter". Det gäller både för "Månadsvyn" och "Veckovyn". Då öppnas en lista som visar dagens noteringar. Vill du titta närmre på en av dem, väljer du notering och trycker "Enter". Då öppnas informationen om just den noteringen. När du är klar med noteringen, trycker du höger Väljarknapp, klar. Då stänger och sparar du noteringen. Så är du tillbaka i listan över de noteringar som finns för dagen. Trycker du en gång till på höger Väljarknapp, kommer du tillbaka till den aktuella vyn. Dvs antingen "Månadsvyn", eller "Veckovyn".

Trycker du "Enter" på en dag som saknar notering, kommer dagen att öppnas och Mobile speak kommer att säga "Inga poster. Stäng dagen igen med höger Väljarknapp, Tillbaka.


Kalenderns olika formulär

Vill du skapa en kalenderpost, gör du så här:

Starta kalendern. Du hamnar normalt i Månadsvyn och på dagens datum. Bläddra vid behov till det aktuella datumet. Tryck vänster Väljarknapp, val. välj alternativet "Ny post" och välj något av alternativen och tryck "Enter".


Formuläret för, "Möte"

Formuläret för ett "Möte" innehåller flera rader information. Du kan ange både datum och klockslag. Det innebär att du kan sätta ett alarm, som kan påkalla din uppmärksamhet vid en speciell tidpunkt. Detta skiljer "möte" från det enklare "Memo".

1. Ämne. Här anger du vad "Möte" stiden handlar om. Exempelvis "Simning".
2. Plats. Här anger du var aktiviteten ska äga rum. Exempelvis "Simhallen".
3. Starttid, två fält. Här anger du hur dags aktiviteten börjar. Normalt visar kalendern klockslaget 08.00. Fältet är tvådelat. Fält 1, timmar och fält 2 minuter. När du skriver värdet för timmen, exempelvis klockan 08 eller 19 anger du klockslaget med två siffror. Sedan hoppar fokus automatiskt över till minutfältet. När du angett minuterna, också med två siffror, hoppar fokus tillbaka till fältet för timmar. Du kan också flytta manuellt mellan fälten med pil höger, eller vänster.
4. Sluttid, två fält. Här anger du den beräknade sluttiden. När du angett en starttid, får sluttiden samma värde. Ändra vid behov och på samma sätt som i fältet starttid.
5. Startdatum, tre fält. Här visas det aktuella datumet. Ändra vid behov. Posten är tredelad med år, månad och dag. Normalt öppnar du aktuell dag för kalenderposten. Men vid behov ändrar du datumet. Året brukar vara rätt, vilket innebär att du flyttar till månadsfältet med pil höger. Ytterligare pil höger gör att du hamnar på fältet för dag. I bägge fälten för månad och dag, anger du värdet med två siffror. På samma sätt som i fälten för tiden, flyttar fokus till nästa fält när du skrivit de två siffrorna.
6. sluttid, tre fält. Fältet Slutdatum visar samma datum som fältet för startdatum. Oftast gäller en notering för ett "Möte" enbart för samma dag. Men om noteringen sträcker sig över flera dagar, anger du ett nytt slutdatum. Då kommer samma notering att visas för de dagar den är aktuell, när du bläddrar i "Månadsvyn" eller "Veckovyn".
7. alarm. Standard, är att alarmet är avslaget. Vill du att telefonen ger ifrån sig en signal för att uppmärksamma dig på ett "Möte" , byter du värde till "på". Det gör du genom att trycka "Enter". En lista med de bägge valen, "på" och "av" visas. Välj ditt önskade värde, och tryck "Enter".
7 a. Alarmtid, två fält. Normalt visas inte det här fältet. Men när du väljer alarm "på" dyker det upp tillsammans med ytterligare ett fält, dvs alarmdag. Normalt är alarmtiden satt till 15 minuter före den angivna starttiden. Ändra vid behov.
7 b. Alarmdag. Normalt är alarmtiden satt till samma dag som startdatumet. Men kanske vill du få en påminnelse redan kvällen före? Ändra vid behov.
8. upprepa. Gäller din notering bara för ett tillfälle, vill du självklart inte att noteringen ska upprepas. Men om du simmar på onsdagen, varje vecka, kan du enkelt få din kalender att visa samma kalenderpost varje onsdag. Standardvärdet är "upprepa ej". men om du trycker "Enter" kan du välja mellan sex alternativ. Välj mellan: 1 upprepas ej, 2 varje dag, 3 varje vecka, 4 var annan vecka, 5 varje månad och 6 varje år. Ställ dig på det alternativ du vill välja, och tryck "Enter".
8 b. Upprepa tills, tre fält. Normalt visas inte det här fältet. Men väljer du att upprepa noteringen, dyker fältet upp. Standardvärde för Fältet är samma datum som fältet för startdatum. ange hur länge du vill att din notering ska upprepas. Kanske stänger simhallen inför sommaren?
9. Synkronisera. Det här fältet har bara en reell betydelse om du synkroniserar din telefon med en dator. välj alternativet "privat" eller "allmänt". Väljer du alternativet "inget", synkroniserar inte telefonen posten med datorn.

När du är klar med din "Möte" snotering, trycker du höger Väljarknapp. Då stänger och sparar du kalenderposten.


Formuläret för, "Memo"

Formuläret för ett "Memo" innehåller färre rader än formuläret för ett "Möte". Du kan inte sätta ett alarm och det går inte heller att få ett "Memo" att upprepas periodiskt. Ett "Memo" innehåller sparsamt med information. Jämför gärna med en liten notislapp.

1. Ämne. Här anger du vad ditt "Memo" handlar om. Exempelvis "Förnya busskortet"!
2. Startdatum, tre fält. Här visas det aktuella datumet. Ändra vid behov. Posten är tredelad med år, månad och dag.
3. sluttid, tre fält. Fältet för Slutdatum visar samma datum som fältet för startdatum. Oftast gäller ett "Memo", bara den aktuella dagen. Skulle ditt "Memo" vara aktuellt för flera dagar i rad, ändrar du till ett nytt slutdatum. Då kommer samma "Memo" att visas för de dagar det är aktuellt.
4. Synkronisera. välj alternativet, privat. eller allmänt.

När du är klar med ditt "Memo", trycker du höger Väljarknapp. Då stänger och sparar du kalenderposten.


Formuläret för, "Årsdag"

Genom att göra en Årsdag-notering är det lätt att överraska vänner och bekanta när de fyller år, eller har namnsdag. År efter år kommer du att påminnas. Vill du överraska speciellt, knyter du ett alarm till Årsdagen. Då hinner du dessutom köpa blommor eller skicka en present.

1. Anledning. Här anger du vad du ska komma ihåg! Vid födelsedagar kan det vara klokt att komplettera ett namn med vilket år personern är född. Då blir det enkelt att räkna ut åldern. Exempelvis "Nisse 1971".
2. Datum, tre fält. Här visas det aktuella datumet. Ändra vid behov. Posten är tre delad med år, månad och dag.
3. alarm. Standard, är att alarmet är avslaget. Vill du att telefonen ger ifrån sig en signal för att uppmärksamma dig på händelsen, byter du värde till "på". Det gör du genom att trycka "Enter". En lista med de bägge valen "på" och "av" visas. Välj ditt önskade värde, och tryck "Enter".
3 a. Alarmtid, två fält. När "alarm" är satt till "av", visas inte det här fältet. Men när du väljer "alarm på" dyker det upp tillsammans med fältet "Alarmdag". Normalt är alarmtiden satt till klockan 08.00. Ändra vid behov.
3 b. Alarmdag. Normalt är alarmtiden satt till samma dag som händelsen ska äga rum. Men kanske vill du få en påminnelse redan kvällen före? Ändra vid behov.
4. Synkronisera. välj alternativet "privat" eller "allmänt".

När du är klar med din Årsdag-notering, trycker du höger Väljarknapp. Då stänger och sparar du kalenderposten.


Lägg till en kalenderbeskrivning

Du kan komplettera din kalenderpost med en anteckning. Du kan exempelvis skriva ner några kom-ihåg, stolpar inför styrelsemötet. Du gör kanske en enkel vägbeskrivning, eller en anteckning om något du ska köpa. Så här gör du, när du befinner dig i en öppen kalenderpost:

1. Tryck vänster Väljarknapp, val menyn.
2. välj "Lägg till beskrivning". Här finns en undermeny.
3. Välj mellan alternativen "ny" eller "använd befintlig".
4. väljer du "ny" får du direkt fram ett tomt textfält att fylla med dina anteckningar. väljer du istället "använd befintlig", öppnar du en lista över de filer som du kopplat till programmet "Anteckningar". välj en befintlig anteckning med "Enter".

När du skapat en beskrivning, kommer den att visas under rubriken "Beskrivning". Rubriken "Beskrivning", kommer att klämma in sig på rad 2 i formuläret. Där kommer anteckningens första rad att synas. Vill du läsa hela anteckningen, måste du välja alternativet "Visa beskrivning", i valmenyn under vänster Väljarknapp.


Att läsa eller komplettera en anteckning

Så här går du till väga för att läsa och/eller kompletera en kalenderbeskrivning:

1. Anteckningen visas i formuläret under rubriken "Beskrivning".
2. Ställ dig på fältet och tryck, vänster Väljarknapp.
3. Välj alternativet "Visa beskrivning". Nu öppnas hela kalenderbeskrivningen. I den här vyn finns ingen markör aktiv och du kan inte flytta i texten med enbart pilarna. Istället kan du använda Mobile spiks läsfunktion, dvs MobileSpeakTangenten + pilarna.
4. Tryck ånyo vänster Väljarknapp, och välj alternativet "Ändra".
5. Nu kommer insättningspunkten fram och du kan redigera anteckningen.
6. Avsluta och spara din anteckning med höger Väljarknapp.
7. Du är tillbaka i din kalenderpost.


Kalenderbeskrivningen är knuten till sin post

När du gör en anteckning för din kalender post, är den knuten till den enskilda posten. Det innebär att du kan inte plocka fram samma anteckning när du gör en ny bokning i kalendern. Det gäller också när du valt att använda en befintlig anteckning. säg att du vill lägga till en beskrivning. Du väljer att hämta en befintlig anteckning från listan ur filer som är knuten till programmet Anteckningar. Om du redigerar i den anteckningen, påverkas inte orginalet.

Detta, i sin tur, innebär att du inte kan fylla på ett befintligt dokument gång efter annan. Däremot kan du ha ett dokument som fungerar som en mall. Exempelvis som inköpslista, styrelseprotokoll, osv. Men, en sådan mall måste du först skapa direkt i programmet anteckningar.

Du kan lägga till en beskrivande anteckning, för alla noteringsvarianterna. Alltså såväl i "Möte" , som i "Memo" och för Årsdag.


Programmet "Att göra"

När du tar upp telefonen ur fickan och tittar på den, är det Vänteläget du möter. Har du valt "Aktivt vänteläge", ser du bland annat vilka kalenderposter du har den aktuella dagen.

Det "Aktiva vänteläget" innehåller flera fält. Bläddra mellan fälten med pil upp/ner. Det översta fältet innehåller programikoner. För de flesta telefoner, finns därefter fält som innehåller en sökfunktion, kalendern, skanning efter trådlösa internet kopplingar och en del annat smått och gott.

I kalender fältet visas dagens aktuella noteringar, oavsett om de är gjorda som "Möte" , Memo eller Årsdag. Har du inga noteringar för dagen visas texten "Inga kalenderposter idag".

Efter fältet med de vanliga kalenderposterna, finns ett fält som kan innehålla den fjärde typen av kalenderpost. Det är egentligen innehåll från programmet "Att göra". Det här programmet kan administrera de arbetsuppgifter du måste syssla med. Men alla program behöver inte användas som de är tänkta! "Att göra"-programmet kan istället med fördel visa en speciellt viktig information. Själv brukar jag skriva vecko numret här. Visserligen får jag uppdatera det manuellt, men det är ett billigt pris för att snabbt se vilken vecka som är den aktuella.

När jag vill ändra vecko nummer, bläddrar jag till fältet och trycker "Enter". Då öppnas programfönstret och jag kan göra den förändring jag önskar. Genom att trycka tangenten "Lägg på", kommer jag snabbt tillbaka till vänteläget. Så här gör jag för att skapa fältet, och göra det synligt på skärmen:

1. Öppna kalendern. Vilket datum du hamnar på är oviktigt.
2. Tryck vänster Väljarknapp. val.
3. välj "Ny post" och alternativet "Att göra".
4. Nu öppnas formuläret för noteringen "Att göra". Det innehåller fem rader, men det är bara den första som blir intressant för ovanstående exempel.
5. I första fältet, "Ämne" skriver du ordet "Vecka" och det aktuella veckonumret. Exempelvis "Vecka 14".
6. Stäng och spara din notering genom att trycka höger Väljarknapp tills du är tillbaka i vänteläget.
7. Nu finns Veckonumret synligt under fältet med dina kalenderposter.
8. När det blir aktuellt att uppdatera veckonumret, ställer du dig på fältet och trycker "Enter" två gånger. redigera sedan veckonumret på normalt sätt och avsluta med att trycka tangenten "Lägg på".


Tips om kalendern

Kalendern kan visas på fyra olika sätt. De är Månadsvy, Veckovy, Dag och Att göra. Normalt behöver du välja mellan Månadsvy, Veckovy och Att göra via valmenyn. Därefter måste du öppna för dagen genom att trycka "Enter". Vill du sedan återgå till en tidigare vy. måste du backa med höger Väljarknapp.


Tangenten "Stjärna"

Du kan bläddra mellan vyerna på ett enklare sätt. Genom att trycka på tangenten "Stjärna", kan du skifta mellan de fyra olika vyerna. Snabbt, enkelt och bekvämt!


Tangenten "Fyrkant"

När du vandrar omkring i månads vyn, kan du ibland hamna ganska långt från dagens datum. Du kan också via valmeny söka direkt till ett angivet datum. För att snabbt ta dig tillbaka till dagens datum kan du trycka tangenten "Fyrkant". Snabbt, enkelt och bekvämt!
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden