Lars logotypeMobile Speak


  

Nokias standardprogram


Kontakter

Programmet Kontakter, är normalt knuten till "Enter" direkt från vänteläget. Du hittar också kontakter via telefonens Meny.

När du öppnar programmet kontakter, visas en lista över dina kontakter. Naturligtvis är listan tom när din telefon är ny, och det blir upp till dig att fylla den.

Kontakterna kan sorteras antingen via efternamnet eller förnamnet, beroene av vilken inställning du gör för programmet. Via vänster Väljarknapp hittar du alternativet Inställningar.

När listan visas kan du också flytta till höger med bläddertangenten. Då hamnar du i en flik där du kan skapa grupper. Det kan vara familjen, styrelsen, kompisgänget eller ett antal kontakter vilka som helst som du sparat i din kontaktlista. Grupper, använder du om du ofta vill exempelvis skicka ett SMS till flera samtidigt.


Skapa en Kontakt

För att skapa, eller lägga till en kontakt gör du så här:

 1. Öppna programmet "Kontakter".
 2. <
 3. Tryck vänster Väljarknapp, "Val".
 4. Gå till alternativet, "Ny kontakt" och tryck "Enter".
 5. Nu öppnas ett formulär med ett antal fält som du kan fylla i. Bläddra mellan dem med pil upp eller ner. Formulärfälten i en Nokia N82 är:
  a. Förnamn.
  b. Efternamn
  c. Mobiltelefon bara siffror.
  d. Telefonnummer bara siffror.
  e. e-post.
  f. Videosamtal bara siffror. tänk på att mottagaren måste ha videomöjligheten också.
  g. Personsökare bara siffror. Gäller inte för alla abonnemang.
  h. Internet-telefon.
  i. Talknappstjänst. Gäller inte för alla abonnemang.
  j. Företag.
  k. Befattning.
  l. synkronisering. Välj visningsläget för dator.
 6. Avsluta och spara genom att trycka höger väljarknapp, "Klar".

Det är bara de ifyllda fälten som kommer att visas när du öppnar kontakten. Då hamnar du normalt på fältet för mobil numret.


Komplettera en kontakt

Du kan ha fler uppgifter om en kontakt, än de 12 fält som standardformuläret medger. Det gäller exempelvis adresser och flera olika telefonnummer.

För att lägga till fler fält, gör du så här:

 1. Välj kontakt och öppna med, "Enter".
 2. Tryck vänster Väljarknapp, "valmenyn".
 3. Gå ner till alternativet, "Redigera". Tryck "Enter", och fältet i fokus öppnas med markören synlig. Här skulle du kunna redigera fältet vid behov.
 4. Tryck vänster väljarknapp, valmenyn, igen.
 5. välj Alternativet, "Lägg till information".
 6. Nu öppnas ett nytt formulär. För en Nokia N82 innehåller det inte mindre än 44 fält.
 7. Bläddra till önskat fält och tryck, "Enter".
 8. Redigera fältet och tryck höger Väljarknapp, klar. Fältet sparas och kommer att visas i kontaktposten.

upprepa samma procedur för andra nya fält. Exempelvis födelsedag och annan kuriosa.

Eftersom en kontakt på det här sättet kan innehålla många fält, kan det ibland vara en god idé, att dela posten på två. Låt den första innehålla de privata uppgifterna, medan den andra kan innehålla uppgifter som hänger samman med arbetslivet. Exempelvis "Lars hem" och "Lars arbete".


Ändra olika fältrubriker

I telefonen kan du redigera olika fältrubriker. Det är inte alltid som standard rubriken stämmer med verkligheten. Det finns exempelvis "Telefon (hem)" och "Telefon (arb). Men, du vill kanske betona att det är ett telefonnummer till en sommarbostad. Då kan du ändra rubriken. Du gör det så här:

 1. Öppna den kontakt som du vill ändra i.
 2. Ställ dig på det fält som du vill ändra etiketten på. Exempelvis "Telefon (arb)".
 3. Tryck vänster Väljarknapp, val.
 4. Gå till alternativet, "Redigera", och tryck "Enter".
 5. Nu öppnas möjligheten för att ändra i själva telefonnumret.
 6. Tryck vänster Väljarknapp, "Val", igen.
 7. Gå till alternativet, "Redigera etikett", och tryck "Enter".
 8. Nu visas etiketten, "Telefon (arb)". Flytta markören med pilarna och radera med tangenten "Radera".
 9. Ändra etiketten till "Telefon sommarhus". När du är klar trycker du vänster Väljarknapp, "OK". Ångrar du dig, avbryter du genom att trycka höger Väljarknapp, "avbryt", istället.
 10. Du är tillbaka i din kontakt. Tryck höger Väljarknapp, "Klar", och uppdateringen sparas.


Spara Kontakter på minneskortet

För att försäkra dig om att du inte förlorar viktiga telefon nummer och adresser, bör du spara dina kontakter utanför din telefon. Det gör du genom att synkronisera telefonen med något data-program. Exempelvis MicroSoft Outllok eller Outlook express adressböcker.

Har du förändrat någon fältrubrik, följer inte förändringen med vid synkroniseringen med datorprogrammen. Etiketten återställs därför till orginalet vid återsynkroniseringen, med telefonen.

Vill du försäkra dig om att dina egna fältrubriker finns kvar, ska du med jämna mellanrum spara dina Kontakter till minneskortet också. En synkronisering med exempelvis MicroSoft Outlook, innebär att du samtidigt sparar både kontakterna, kalendern och dina anteckningar. Det är ett bekvämt sätt att spara all viktig information. På så vis ser du också dina kontakter i din dator. Men rädda dina anpassade fältrubriker i telefonen, så här:

 1. Öppna programmet, "Kontakter".
 2. Tryck vänster Väljarknapp, val, och gå till alternativet, "Markera / avmarkera". Välj "Markera alla" i undermenyn.
 3. Du är tillbaka i din lista över kontakter. Nu är samtliga poster markerade, vilket Mobile speak uttalar om du börjar pila upp eller ner i listan.
 4. Tryck vänster Väljarknapp igen.
 5. Gå till alternativet, "Kopiera". Välj "Till minneskort", i undermenyn.
 6. Tryck vänster Väljarknapp, OK.
 7. Nu kopieras dina poster till minneskortet. De sparas i mappen "Övrigt", och undermappen "Kontakter".
 8. Du får ett meddelande om att dina kontakter har kopierats, och hur många poster som kopierades.

Finns mappen redan, kommer programmet att fråga dig om du vill radera den tidigare kopian på minneskortet. Svara "Ja", och den befintliga Kontaktlistan kopieras.

Dina kontakter finns nu som "Namn.VCF" filer, i mappen "Kontakter", i mappen "Övrigt", på telefonens minneskort. Kopplar du ihop telefonen med din dator, kan du enkelt göra en säkerhetskopia av mappen "Kontakter", och spara den på din dator, för framtida bruk. Du kan också kopiera den sparade filen till andra Nokia-telefoner.


Återställ Kontakter från minneskortet

Har du bytt telefon, eller råkat radera en kontakt, kan du återställa dina kontakter. Dels, kan du synkronisera telefonen med din dator. Dels kan du återställa en kopia av enbart dina Kontakter. I det senare fallet, gör du så här:

 1. Koppla samman din telefon med din dator, via Nokia Pc Suite.
 2. Kopiera din sparade mapp, "Kontakter", från din dator till minneskortet i din telefon. Var noga med att placera mappen "Kontakter", i mappen "Övrigt", på minneskortet.
 3. Öppna programmet, "Kontakter", på din telefon.
 4. Tryck vänster Väljarknapp, val, och gå till alternativet, "Kopiera".
 5. Här finns en undermeny, med 3 alternativ. Välj alternativet, "från minneskort" med "Enter".
 6. Hela innehållet i mappen "Kontakter", på ditt minneskort kopieras nu till din telefon. Beroedne av hur många kontakter den innehåller, tar det lite tid. Programmet meddelar hur många poster som kopierats, när kopieringen är klar.

Nu är dina kontakter på telefonen, intakta igen. Samtidigt är alla dina specialanpassade fältrubriker tillbaka. Precis så, som du vill ha dem!
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden