Lars logotypeMobile Speak


  

Nokias program


Ljudboksläsaren

Ljud är starkt sammankopplat med kvalité. En normal CD-skiva rymmer därför bara knappt 20 sånger. En sång kan lite vårdslöst jämföras med ett avsnitt i en ljudbok. Det innebär bl.a. att den svenska versionen av boken ”Harry Potter och Fenixorden” är utspridd på 29 CD-skivor. Peter Robinsons 5:te roman "En del av mitt hjärta" från 2006, är utgiven som Daisybok. Den finns på en CD och är på ca 310 Mb.

I Nokia-telefonen finns en Mediaspelare, som är optimerad för att hantera musik. Den kan hantera information om musikens tillhörighet via artist, album, spellistor osv. Men även om du kan föra över en MP3-bok till din Mediaspelare blir inte läsningen helt enkel. Bland annat kommer Mediaspelaren inte ihåg var du slutar läsa och du kan inte sätta bokmärken för att snabbt hoppa fram eller tillbaka till intressanta passager i handlingen.

Nokia har därför gjort en Ljudboksläsare för Symbian 9-telefoner. Jämför gärna med Code Factorys Mobile Daisy Player. Medan Mobile Daisy Player hanterar daisyformatet är Nokias Ljudboksspelare gjord för kommersiella ljudböcker i CD-format eller MP3. Vill man konvertera en Daisybok, fungerar det också eftersom Nokias Ljudbokshanterare ignorerar alla andra filer i en nmapp än just MP3-filerna. De speciella Daisyfilerna följer på så sätt inte med.

Nokia Ljudboksläsare, består av två fristående delar som du hämtar gratis från Nokias hemsida. Själva uppspelningsdelen installeras i telefonen, medan du installerar en programvara som konverterar ljudböcker till ett format som är optimerat för tal, på din dator. I Peter Robinson-exemplet ovan gäller följande förhållande,
Original Daisy: 309,06 MB.
Konverterad Nokia: 81,37 MB.


Windowsdelen, Nokia Audiobook Manager tool

Hämta hem NokiaAudiobookManagerInstallation.msi och installera programmet på din dator. Installationen följer gängse mönster och sparar filer i programmappen, skapar en snabbstart i startmenyn och lägger en genväg på skrivbordet.

Vill du kunna konvertera MP3-böcker, måste du också hämta hem en MP3 decoder. En sådan hittar du exempelvis på sidan för Lame MP3 decoder.

Filen "lame.exe" måste du spara i samma mapp som Nokia-filerna, NokiaAudiobookManager.exe och NokiaAudiobookManager.chm.


Välj din bok

När du öppnar Nokia Ljudbokshanterare möts du av ett fönster där du kan hoppa mellan ett antal kontroller. De är, i tur och tab-ordning:

 • Lista, där de konverterade filerna kommer att dyka upp efterhand.
 • Lista för "Input audio files", där dina valda filer visas.
 • Knapp för "Output folder", dvs välj vilken mapp på datorn du vill spara din konverterade ljudbok i.
 • Knapp för "Select files", dvs här väljer du vilka ljudfiler du vill konvertera till det format som gäller för Nokias Ljudboksläsare.
 • Inskrivningsfält för bokens titel, dvs här väljer du bokens namn. Består titeln av mer än ett ord, bör du skriva ihop orden, exempelvis som i boktiteln "EnBitAvMittHjärta".
 • Knapp, för "Processing". OBS! Knappen är dold från början. men när du valt filer och programmet har analyserat dem blir den här knappen synlig och du kan aktivera den för att konvertera filerna till Nokias format. I och med att processen startar, dyker knappen "Avbryt" upp. Knappen avbryter den pågående konverteringen. Under konverteringen blir de flesta kontrollerna inaktiva.
 • Knapp för "Select picture", dvs om du har en bild av boken kan du välja den via den här knappen. Det är inte nödvändigt att välja bild, men har du valt bild kommer den att visas på telefonens skärm när den aktuella boken är i gång.
 • Inskrivningsfält för målmappen, dvs här ser du vilken mapp du har valt att spara din konverterade bok i.
 • Knapp för att kopiera den konverterade boken till telefonen. För att detta ska fungera måste telefonen vara ansluten till din dator via USB-kabel och vara definierad som en masslagringsenhet.
 • Knapp för "Extract from CD", dvs här anger du villkoren för att hämta ljudfiler direkt från en CD-bok. Du kommer att vägledas via en dialogruta.
 • Kontroll som visar om MP3--filer är möjliga att konvertera. Detta kräver en MP3 decoder som du hämtat hem utöver Nokias ljudboksprogram.
 • Kryssruta. "Inte kryssad" är standard.
 • Radioknapp för ljudkvalité. Välj mellan Normal(small size, 12.65kbit/s) och High (bigger size, 23.05kbit/s).
 • Knapp, för "Ny bok". Dvs tar bort de valda filerna ur Ljudbokshanteraren. Nu är det fritt fram för att välja en ny bok.
 • Knapp, för "Search book-info from internet". Hjälper dig att hitta rätt information om den bok du tänker konvertera.


För över din bok

När du konverterat dina ljudfiler, har programmet skapat filerna med ändelsen *.AWB. Programmet har också skapat en indexfil för boken. Man kan likna den vid en spellista, men den kommer också att innehålla information om bokens indelning, de bokmärken du kommer att lägga till och var du slutade läsa. Filen är nödvändig för att Nokia Ljudboksläsare ska kunna läsa boken i telefonen och den måste finnas i samma mapp som bokens ljudfiler.

Du kan föra över boken till din telefon via Nokia Ljudbokshanterare, men du kan också göra det manuelt. Då är det viktigt att du skapar en mapp med namnet "Audiobooks" på minneskortet, direkt i roten. Kopiera sedan hela mappen från datorn till telefonens minneskort. Det är mycket viktigt att ljudfilerna, indexfilen och den eventuella bilden ligger tillsammans i mappen, exempelvis "E:/audiobooks/EnBitAvEttHjärta".


Radera den lästa boken

När du inte längre vill ha den aktuella boken i din telefon, raderar du den. Enklast gör du det genom att öppna telefonens filhanterare, som du hittar i telefonens meny,
"Meny / Verktyg / Filhanterare".

Filhanteraren består av två flikar, där flik 1 är telefonens interna minne och flik 2 är minneskortet. Med pil höger ställer du dig i flik 2. Med pil upp/ner letar du reda på mappen "Audiobooks". Öppna den och leta reda på boktiteln. radera den och boken är borta!


Telefondelen, Nokia Audiobook Player client

Nokias Ljudboksläsare fungerar bara tillsammans med Symbian 9 telefoner. När programmet presenterades gjorde man skillnad på olika utgåvor av Symbian 9-modellerna, men efter en uppdatering i december 2008 finns bara en installationsfil för programmet. Du hittar filen, AudioBookPlayer_1_07_s60_3x.SIS, på Nokias hemsida för Ljudboksläsaren.

Nokia Audiobook Player för S60 3rd Edition

Installera SIS-filen i telefonen. Programmet kommer att lägga sig i telefonens meny,
"Meny / Program / Nokia Audiobook Player".

Nokias Ljudboksläsare startar med att visa en lista över de titlar som finns i telefonen. Du hamnar således i programmets bokhylla. Titlarna visas i alfabetisk ordning och du kan bläddra mellan dem med joystick upp/ner. Genom att trycka på joysticken väljer du att starta den markerade boken.

När du startar Nokias Ljudboksläsare andra gången eller senare, öppnar programmet den bok du läste senast. För att nå bokhyllan trycker du Väljarknapp 1, val, och väljer alternativet "Välj bok". Alternativt trycker du kortkommandot siffran 1, direkt från läsvyn. Då får du också upp listan över de böcker du har på ditt minneskort och kan välja att läsa någon av dem.


När du läser en bok

När du valt din bok, startar respektive pausar du boken genom att trycka på din joystick. Du kan snabbspola med joystick höger/vänster och justera uppläsningens volym med joystick upp/ner. Via Väljarknapp 1, val kan du bland annat välja att hantera bokmärken och se bokens kapitelindelning. Medan du läser kommer bokens titel och det aktuella kapitelets namn att visas på skärmen tillsammans med den bild som du eventuellt valde för boken.

Väljer du att visa bokhyllan eller kapitelindelningen öppnas tre flikar som du kan bläddra mellan med joystick höger/vänster. Bokhyllan visas längst till vänster, bokens kapitel i mitten och bokmärken längst till höger.

Programmet innehåller också ett antal kortkommandon. De är:

 • Siffran 1, visa bokhyllan.
 • Siffran 2, visa kapitelindelningen.
 • Siffran 3, visa bokmärken för den aktuella boken.
 • Siffran 4, hoppa en minut bakåt i boken.
 • siffran 5, är inte definierad.
 • Siffran 6, hoppar en minut framåt i boken.
 • Siffran 7, gå till föregående kapitel.
 • Siffran 8, är inte definierad.
 • Siffran 9, gå till nästa kapitel.
 • siffran 0, sätt nytt bokmärke.
 • Stjärna, gå till föregående bokmärke.
 • Fyrkant, gå till nästa bokmärke.
 • Väljarknapp 1, valmenyn.
 • Väljarknapp 2, avsluta programmet.


Hallå, det ringer!

När du sitter på bussen eller går omkring med en bok i örat, kan det ju hända att någon vill ha tag i dig. Det ringer i din telefon helt enkelt. Då pausas boken automatiskt och du kan ägna telefonören all din uppmärksamhet. Skulle du behöva kontrollera något i din kalender, kommer din skärmläsare att fungera. Från och med version 3.32 av Mobile Speak finns Nokias TTS med som en extra röst till din ordinarie. så fort det ringer kopplas den in och ger dig möjlighet att använda telefonen under pågåedne samtal. När du väl är klar och lägger på luren, är det bara att läsa vidare där du avröts!


Till sist....

Nokias Ljudboksläsare är en positiv och angenäm bekantskap. Programmet har uppdaterats vid två tillfällen sedan det presenterades, men det finns givetvis mer att göra. Nokia har en länk på sin sida där man kan ge sina synpunkter på produkten. Ett självklart önskemål måste vara en funktion för att öka respektive sänka hastigheten på uppläsningen. En annan synpunkt är att översätta både telefonens och datorns programvara till flera språk än engelska och finska. Gör gärna som jag - GE NOKIA KONSTRUKTIV KRITIK!
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden