Lars logotypeMobile Speak


  

Symbian series 60-telefonen


Kommunikation Telefon PC

Det är viktigt att mobiltelefonen kan kommunicera med din persondator. För att installera program hämtar man filer via Internet, som sedan ska installeras i telefonen. För att säkerhetskopiera filer på telefonen, skickar man över dem till datorn. De flesta telefoner kan därför kommunicera trådlöst, både via IR eller Blåtand. Enklast torde ändå en anslutning till en Pc vara via en USB-kabel.


Nokia Pc Suite kontra OVI Suite

Nokia Pc Suite innehåller ett antal småprogram som hanterar säkerhetskopiering av din telefon, synkronicering av data mellan din telefon och din dator, överföring av bilder och video mellan din telefon och din dator, överföring av musik till din telefon, uppdateringar för Nokias karprogram, uppdatering av telefonens programvara etc. OVI SUITE är en moderniserad variant av Nokia Pc Suite. Med ett modernt gränssnitt och en tilltalande layout ger det den seedne användaren ett lättare arbetssätt med musen i högsta hugg. men dagens skärmläsare fungerar dåligt med nya OVI Suite. Därför rekommenderar jag att du stannar kvar i Nokia Pc suite ett tag till. Är du väldigt intresserad, kan du installera bägge programmen på din dator. Det ena utesluter inte det andra!


Installera Nokia PC Suite

Är du en van datoranvändare, är Nokia Pc Suite ett enkelt program att installera på din dator. Hämta hem senaste versionen av Pc suite-programmet, och var sedan positiv! Dvs, svara OK på allt och låt programmet installera sig.

Under processen kommer du också att ombedjas att koppla ihop din telefon med datorn via den medföljande USB-kabeln. Se till att hopkopplingen via kabel är aktiv och var sedan lika positiv som tidigare. När processen är klar, har en systemmapp skapats i mappen "Den här datorn". via den kan du bläddra i telefonens mappar och enkelt flytta och kopiera filer på samma sätt som du gör i andra mappar på din dator.

I och med att du installerat Nokia Pc Suite kan också din dator hantera Nokias installationsfiler, "SIS" och "SISX". Koppla ihop telefonen med datorn, Ställ dig på den filen som du vill installera och datorn startar installationsförfarandet när du klikcar på den. Du svarar "ja" på frågan om du vill installera på din telefon. När du gör det, överförs hela proceduren till telefonen. Telefonen tar över och du får ett antal frågor på telefonens skärm som du besvarar. Läs mer i avsnittet hur du installerar Mobile Speak. Alla andra program installerar du på liknande sätt.


USB, IR – infrarött ljus eller Blåtand

När du installerar Nokia Pc Suite och är i färd med att koppla ihop telefonen med datorn, finns tre metoder som Nokia Pc suite hanterar. Förutom USB-kapeln, kan du definiera en IR- och en Blåtandskommunikation. Vilken, eller vilka du väljer beror helt och hållet på ditt sätt att jobba med tekniken. Alla 3 sätten kan fungera om förutsättningen är den riktiga.

Infrarött ljus ligger precis utanför det synliga spektrat. När man skall föra över data med sådant ljus måste man ha en koncentrerad stråle, som innehåller informationen. Strålen skickas från en sändare till en mottagare. Det innebär att både datorn och telefonen måste vara försedda med en IR-port. Det är också viktigt att bägge enheterna har ”fri sikt”, dvs att inget är i vägen för ljusstrålen. Det innebär i sin tur att det kan vara vanskligt att flytta på eller hålla i telefonen medan den kommunicerar med datorn. Rekommendationen är att enheterna inte bör vara längre ifrån varandra än en meter.

Blåtand skapades inom företaget Ericsson under andra halvan av 90-talet och namngavs efter vikingahövdingen Harald Blåtand. Han ska ha insett vikten av kommunikation och lär ha fått 900-talets människor att kommunicera mer med varandra. I Sverige använder vi ofta begreppet Blåtand istället för det internationella Bluetooth.

Blåtand är lågfrekventa radiovågor. Telefonen och datorn behöver därför inte vara mitt för varandra som det infraröda ljuset måste. Enheterna kan till och med vara placerade på var sin sida om en bordsskiva Eller vägg. Enheterna måste emellertid finnas inom en radie av 10 meter. Den fria placeringen gör att Blåtand ofta anses vara en smidigare lösning än IR.

Till skillnad från IR, måste du aktivt koppla ihop två enheter som ska kommunicera via Blåtand. Via telefonens meny gör du telefonen klar för kommunikation med exempelvis din dator, hörlur, GPS etc.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden