Lars logotypeMobile Speak


  

Symbian series 60-telefonen


Telefonens programvara

Har du en telefon som du upplever som stabil och som gör det du vill att den ska göra? Då ska du inte bli så värst upphetsad av det här avsnittet!


Uppdateringar för telefonen

När Nokia och andra tillverkare, släpper sina olika modeller till den törstande marknaden är oftast telefonen tämligen oprövad. Snabt upptäcker allmänheten det ena felet efter det andra. Det brukar leda till att tillverkaren ganska snabbt kommer ut med uppdateringar i programvaran. Oftast ser man att uppdateringarna kommer ganska tätt strax efter telefonen kommit ut i affärerna, sedan tunnar listan över uppdateringar ut tills den nästan avtar helt. När telefonen betraktas som gammal och passé är den som mest stabil och väl fungerande!


Vilken version har jag?

Du kan få fram uppgifter om din telefon på två sätt:
1. Tryck kombinationen ”Stjärna, fyrkant, fyra nollor,fyrkant”. Då visas telefonens programversion på bildskärmen och Mobile Speak läser uppgifterna.
2. Koppla samman telefonen med datorn via USB-kabeln. Eftersom du har Nokia Pc Suite installerat, har du också en systemmapp i "Den här datorn". mappen eter "Nokia Phone Browser" och skapades när du installerade Pc Suite. När du öppnar den, ser du din telefon. Markera den och högerklicka sedan på den. välj ”Egenskaper” ur menyn som öppnas. För min Nokia N73, visas följande information i ett skrivskyddat textfält:
Telefonmodell: Nokia N73(RM-133)
Telefon-IMEI: 15 siffrigt nummer som visar telefonens serienummer.
Telefonprogramvara: V 3.0705.1.0.31
Datum för telefonprogramvara 2007-01-26
Ansluten via: USB

Alternativ 2, ger en samlad information och kan vara enklare att läsa via datorns skärmläsare.


Hur har programversionerna uppdaterats?

Du kan gå ut på Internet och se hur programuppdateringarna har släppts för din modell. Gå till:

http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/index_en.php

Här fyller du I din telefonmodell och får upp en lista över vilka uppdateringar som gjorts. Beroedne av vilken version av den aktuella modellen du har, och var du bor geografiskt, är det inte säkert att du kan uppdatera till någon av de senaste uppdateringarna som finns i listan. Men du får en fingervisning om hur programvaran har uppdaterats. En nackdel med den här sidan är att den inte är någon officiell Nokia sida utan uppdateras av intresserade användare.


Kolla just din egen telefon

För att förvissa dig om hur det står till med just din telefon, gör du så här:
1. Gå till Nokias supportssidor.
2. Ganska långt nere på sidan finns ett fält där du skriver in en 7-siffrig produktkod. Du hittar koden på en etikett inne i din telefon, under batteriet.
3. Sökresultatet berättar om det finns en möjlig uppdatering för just din telefon.


Uppdatera!

De flesta av dagens modeller kan du själv uppdatera till den senaste programvaran. Det kräver att du hanterar Internet säkert och att du är helt på det klara med vad du gör. Alternativt lämnar du in din telefon på något servicecentrum och låter dem göra det. Under garantitiden är uppdateringen kostnadsfri.

Tänk på att telefonen kommer att fråga efter din geografiska plats, det aktuella datumet och den aktuella tiden vid uppstarten när du har uppdaterat din telefon. Det gäller såväl när du formaterat den som när du storstädat och uppdaterat programvaran.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden